Crowdfunding restauratie Domkerk

 

De Domkerk is toe aan een restauratie. De kosten daarvan worden geschat op €1.645.000. De Provincie Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) dragen bij en er is een groot aantal bedrijven dat steunt, zoals de Rabobank Utrecht. De Domkerk moet zelf zorgen voor het bijeen krijgen van een eigen bijdrage: zo’n €400.000. De Domkerk heeft €200.000 kunnen sparen en vanuit fondsen en stichtingen zal €100.000 gedekt worden. Maar er komt nog ca. €100.000 tekort en daarom wordt er een beroep gedaan op iedereen.

Omdat de Domkerk de kosten voor de restauratie niet alleen kan dragen, wordt iedereen die Utrecht en de Domkerk een warm hart toedraagt gevraagd bij te dragen via de crowdfundingcampagne Draag de Dom. Als je meehelpt de Domkerk te dragen, krijg je daar iets voor terug, zoals een bijzondere rondleiding in de Domkerk of een mooi concert. Word Domdrager, doneer en help met deze campagne!

Alle donaties verlopen via CrowdAboutNow. CrowdAboutNow is een crowdfundingplatform. CrowdAboutNow zorgt dat er een overeenkomst wordt gesloten tussen de donateur en Draag de Dom. Als het bedrag niet bereikt wordt, vloeien alle donaties weer terug naar de donateurs. Ook zorgt die overeenkomst ervoor dat de randvoorwaarden van de campagne niet zomaar worden aangepast tijdens de campagne, en dat de donateurs daar zeggenschap over hebben.

Ga na de website van Draag De Dom om een bijdrage te leveren.