Bekijk deze email in je browser
Nieuwsbrief nummer 66, november 2021

In deze nieuwsbrief
Presentatie Jaarboek Oud-Utrecht | Historische cafés en lezingen | Tijdschrift Oud-Utrecht | Podcast met Marjet Douze | Van der Mondelezing 2022 | Nacht van de Utrechtse Geschiedenis | Najaarsactie: word lid! | Vacature bestuur Oud-Utrecht | Ledenadministratie | Tips | Agenda

De Utrechtse protestantse elite biedt in 1853 koning Willem III op de binnenplaats van Paushuize een aanhankelijkheidsadres aan. Schilderij door Nicolaas Pienemann. Collectie Centraal Museum Utrecht.
Presentatie Jaarboek Oud-Utrecht

Het Jaarboek Oud-Utrecht 2021 telt negen bijdragen waarin onderzoek naar diverse onderwerpen uit de geschiedenis van de stad en regio Utrecht op een toegankelijke wijze gepresenteerd wordt. De bijdragen zijn rijkelijk geïllustreerd en beslaan de periode van de Romeinse tijd tot de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zo is er een bijdrage over het recente Limes-onderzoek dat heeft geleid tot het ontwerpen van een nieuwe kaart van Utrecht in de Romeinse tijd, maar ook een bijdrage over de Utrechtse jaren van de humorist Jan van Laar (1872-1949).

De nieuwe aflevering van het Jaarboek wordt op zondagmiddag 28 november gepresenteerd in de balzaal van Paushuize te Utrecht. Twee bijdragen in het Jaarboek hebben betrekking op de geschiedenis van Paushuize. Op de middag van de presentatie zullen de auteurs hun artikel met een korte lezing introduceren.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00-15.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 13.30 uur, borrel na afloop). Leden van de Vereniging Oud-Utrecht kunnen zich via de agenda op de site aanmelden voor deze bijeenkomst. Dat kan vanaf 15 november 10.00 uur.

U krijgt alleen toegang met een corona vaccinatie- of test QR-codeWe verzoeken u de QR-code en een ID-bewijs mee te nemen.
Historische cafés en lezingen

12 november – Theaterzaal Bibliotheek Neude
Anton Mor door Thera Coppens
Antonius Mor werd ca 1517 aan de Utrechtse Oudegracht geboren als zoon van een wolverver. Omdat hij andere talenten had dan zijn vader werd hij in de leer gedaan bij de beroemde kanunnik Jan van Scorel. Ruim dertig jaar later was hij de meest gevierde portretschilder aan het keizerlijk hof te Brussel en werd hij vergeleken met de grote Venetiaanse schilder Titiaan.
De biografie van Thera Coppens is geschreven tegen het panoramisch decor van de ontluikende renaissance in de Lage Landen. Hoewel er een gedegen studie van meer dan dertien jaar aan ten grondslag ligt, leest het boek als een roman (meer info).


Zaal open 17.00, aanvang 17.15 uur, toegang gratis. 
Aanmelden kan via de agenda op de website vanaf 1 november 10.00 uur. Er zijn ruim voldoende plaatsen (160) beschikbaar, maar om inzicht te hebben hoeveel mensen er komen willen we graag dat u zich even aanmeldt. U krijgt geen toegangsbewijs.
We verzoeken u QR-code en ID-bewijs mee te nemen, zonder is er geen toegang.


24 november - Smeezaal Bartholomeus
200 jaar Veeartsenijterrein door Peter Koolmees
Veterinair hoogleraar Peter Koolmees geeft een lezing in het Bartholomeus Gasthuis over 200 jaar diergeneeskundig onderwijs. In 1821 ging de Rijksveeartsenijschool van start met 24 ‘kweekelingen’. Rond 1960 namen de studentenaantallen enorm toe en groeide de faculteit Diergeneeskunde uit haar jasje. Hele generaties veeartsen werden klaargestoomd aan de Biltstraat en later op de Uithof. Over die lange periode zijn veel interessante verhalen te vertellen.

Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, toegang € 5,-.
Kopen van kaarten kan via de agenda op de website vanaf 8 november 10.00 uur.
We verzoeken u QR-code en ID-bewijs mee te nemen, zonder is er geen toegang.

10 december – Theaterzaal Bibliotheek Neude
Het statenjacht door Kees Sars
Het Statenjacht d’Utrecht is een nauwkeurige historische reconstructie van een achttiende-eeuws admiraliteitsjacht, gebouwd op basis van originele tekeningen uit 1746. Nu ligt het Statenjacht afgemeerd in de Veilinghaven als drijvend stamppot-restaurant. In de zomer ligt het schip in de haven van Volendam. Bouwer en gebruiker komen vertellen over dit cultuurhistorisch monument. Natuurlijk over de geschiedenis van dit soort vaartuigen, maar ook over de bouw, de inrichting en het huidig gebruik van dit fraaie schip.

Zaal open 17.00 uur, aanvang 17.15 uur, toegang gratis.
Aanmelden kan via de agenda op de website vanaf 1 december 10.00 uur. Er zijn ruim voldoende plaatsen (160) beschikbaar maar om inzicht te hebben hoeveel mensen er komen willen we graag dat u zich even aanmeldt. Deelnemers die zich eerder hebben aangemeld voor dit uitgestelde Historisch Café zijn verzekerd van een plek. U krijgt geen toegangsbewijs.
We verzoeken u QR-code en ID-bewijs mee te nemen, zonder is er geen toegang.

15 december – Smeezaal Bartholomeus
Lezing Napolitaanse Kerststal door Anite Haverkamp
In 1932 kreeg het Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht een achttiende-eeuwse Napolitaanse kerstgroep in zijn bezit. Al snel werd het traditie om deze bijzondere groep tijdens de kerstdagen tentoon te stellen. Deze kerststal onderscheidt zich door de verborgen betekenissen van de figuren en de scènes.
Anite Haverkamp vertelt wat de gasten in de herberg en de os en de ezel in een ruïne symboliseren. En hoeveel personages telt het gevolg van koningen? Ook andere kerstgroepen uit de collectie van het museum worden besproken. Want de kerststal is een schatkist vol verhalen en verborgen betekenissen.


Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, toegang € 5,-.
Kopen van kaarten kan via de agenda op de website vanaf 8 december 10.00 uur.
We verzoeken u QR-code en ID-bewijs mee te nemen, zonder is er geen toegang.

Tijdschrift Oud-Utrecht

Het oktobernummer van het Tijdschrift Oud-Utrecht was gewijd aan thema's als slavernij, kolonialisme, oriëntalisme en ontdekkingsreizen. Dat nummer begint met een bespreking van het boek 'Slavernij en de stad Utrecht'. Hoe groot was de betrokkenheid van de stad en hoe dacht Belle van Zuylen over slavernij? In december zal het tijdschrift aandacht schenken aan de verdwenen volksbuurten Knipstraat e.o. (zie foto) en het Houtplein. Daarnaast zijn er twee artikelen over 16e-eeuwse onderwerpen: de reformatie in het bedevaartsoord Amerongen en de wraak van Alva, vanwege het Utrechtse verzet tegen belastingheffing. Dit nummer valt rond 1 december in de bus.

Meer info
Podcast met Marjet Douze

In de meest recente Podcast Oud-Utrecht een gesprek met Marjet Douze vanaf de tentoonstelling 'Slot Zuylen en Slavernij'. Zij deed onderzoek naar koloniale bezittingen van Belle van Zuylen en haar houding tegenover slavernij. Ook was zij betrokken bij de gevelsteen voor Quint Ondaatje, die onlangs onthuld is aan het Utrechtse stadhuis. Wie was deze revolutionaire patriot? Marjet Douze vertelt verder over haar inzet voor het Utrechts Geveltekenfonds (UGTF) en haar werk voor (het archief van) de vrouwenbeweging.
Scheurkalender 2022

900 jaar stad! Daarom brengt de Historische vereniging Oud-Utrecht voor 2022 een historische scheurkalender uit met het thema 900 jaar stad. Een jaar lang elke dag een feit uit de rijke geschiedenis van onze jarige stad. Vanaf het moment dat Utrecht stadsrechten heeft zijn de geschiedenisboeken doorgespit om niet te vergeten historische momenten op die dag te vatten in een kort artikel. Dagelijks even stilstaan bij de stad waar je woont, werkt of een stad die je bezoekt en liefhebt.

Meer info
37e Van der Monde-lezing

‘Zoeken naar Paleis Lofen’

Op 2 juni 2022 opent de historische attractie Paleis Lofen en kun je het moment beleven waarop Utrecht stad werd in 1122. De resten van het voormalig keizerlijk paleis zitten verborgen tussen de Vismarkt en het Domplein en zijn niet of nauwelijks toegankelijk. Tot nu. 

In het jaar dat Utrecht 900 Jaar stadsrechten viert, neemt historicus en projectleider Tijn Pieren u tijdens de 37e Van der Monde-lezing mee door de unieke geschiedenis van de geboorteplek van Utrecht en de totstandkoming van de historische attractie Paleis Lofen. 

Sinds eind 2020 zoekt DOMunder met de Paleis Lofen-community naar de verhalen van deze spannende en intrigerende plek, die de gelaagdheid Utrecht nog verder aanraakbaar en beleefbaar maken. Het middeleeuwse keizerlijk Paleis is gefundeerd op Romeinse resten. Na de grote stadsbrand van 1253 wordt het een complex van claustrale woonhuizen van de Dom, om vervolgens vanaf de 19e eeuw onder meer te fungeren als zilversmederij, glasslijperij, kolenopslag, wijnkelder en bakkerijopslag. In de 20e eeuw komt hier nog de functie van autogarage en horeca bij. Wat is hier allemaal van terug te vinden, welke verhalen zijn er nog meer te ontdekken en welke worden vanaf nu geschreven?  

De opening van de historische attractie op 2 juni 2022 – als cadeau aan de jarige stad – is pas het begin van verdere ontwikkeling, net zoals de stadsrechten dat waren voor Utrecht. Het zoeken naar Paleis Lofen is intussen al volop bezig en brengt allerlei onderzoekssporen zoals bouwhistorie, archeologie en archiefonderzoek samen. Naast het centrale verhaal delen bouwhistoricus Frans Kipp en 3D modelleur Daan Claessen, archeoloog Herre Wynia, archivaris Kaj van Vliet en de Paleis Lofen-community de nieuwste inzichten over (middeleeuws) Utrecht, Paleis Lofen en het moment dat Utrecht stad werd. 

Dinsdag 8 februari 2022, 20.00-21.15 uur in de Pieterskerk in Utrecht


Als lid van de vereniging Oud-Utrecht kunt u zich uitsluitend aanmelden via de agenda op de website. De aanmelding voor leden start op vrijdag 21 januari 2022, vanaf 16.00 uur. Vanaf maandag 24 januari mogen ook niet-leden zich aanmelden.  Er is een beperkt aantal plaatsen. Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. U dient zich per persoon aan te melden. 
Terugblik Nacht van de Utrechtse Geschiedenis 2021

Zaterdag 9 oktober spoedden velen zich naar de vierde editie van de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Ook deze keer met het thema van de Maand van de geschiedenis: Aan het werk! De Nacht is een initiatief van Oud-Utrecht om de geschiedenis van stad en regio Utrecht te vieren. Deze keer was dat met een stadstour door de stad, een programma over werken aan de Neude, en een Oud-Uterechse Geschiedenis Quiz bij Het Utrechts Archief.

Kijk hier voor een verslag.
Najaarsactie

Interesse in de geschiedenis van stad en regio Utrecht en wilt u het behoud van Utrechts erfgoed steunen? Word dan lid van de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Het kost weinig en u krijgt er veel voor terug:
 • zes maal per jaar het rijk geïllustreerde Tijdschrift Oud-Utrecht
 • tweemaandelijks een digitale Nieuwsbrief over de historische actualiteit
 • elk jaar het diepgravende Jaarboek Oud-Utrecht
 • in februari de prestigieuze Van der Monde-lezing
 • maandelijks het Historisch Café in Bibliotheek Neude
 • acht keer per jaar een lezing in het Bartholomeus Gasthuis
 • ledenkorting in de Webshop van Oud-Utrecht (bv. op het Stegenboek)
 • exclusieve excursies waaronder de Grote Dagexcursie
 • korting op tentoonstellingen en activiteiten van Utrechtse musea en erfgoedpartners
 • de mogelijkheid om actief te worden in één van de commissies.
Als u zich nu aanmeldt als lid van Oud-Utrecht betaalt u tot 1 januari 2023 slechts € 37,50 (jongeren tot 26 jaar en U-pashouders € 20,-). Als extra’s ontvang je dan nog in 2021 twee nummers van het Tijdschrift Oud-Utrecht en het Jaarboek 2021.

www.oud-utrecht.nl/lid-worden
Vacature bestuur Oud-Utrecht

Zoek je een nieuwe uitdaging met veel contacten over erfgoed in stad en regio Utrecht? En ben je ervaren genoeg om te helpen in het bestuur van de historische vereniging Oud-Utrecht? We zoeken uitbreiding om de komende activiteiten van Oud-Utrecht te begeleiden. De viering van 900 jaar Utrecht in 2022 en de feestelijkheden rond de 100e verjaardag van Oud-Utrecht in 2023 vragen veel inzet en creativiteit van onze vrijwilligers. Vrijwilligers zorgen samen voor het succes van de vereniging. Zorgvuldig vrijwilligersbeleid vinden we dan ook erg belangrijk. Daarom zoeken we een nieuw bestuurslid dat het vrijwilligersbeleid van de vereniging onder haar/zijn hoede neemt.

Het bestuur is divers samengesteld, met een mix in leeftijd en ervaring. Je werkt met het bestuur aan de verdere uitbouw van Oud-Utrecht als platform voor inwoners en organisaties met hart voor erfgoed.

Meer weten? Mailen kan naar bestuur@oud-utrecht.nl Bellen kan ook, met Dick de Jong, op 0651 703 076.

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Adie en Chris Kreijns. Wijzigingen in uw adres of email kunt u doorgeven aan Ledenadministratie Oud-Utrecht, Zuiderstraat 18a, 3434BH Nieuwegein, ledenadministratie@oud-utrecht.nl.

Wilt u lid worden van Oud-Utrecht, schrijf u dan in via de website.

Tips
 
 • Actueel erfgoed nieuws op de site Er verschijnen regelmatig interessante berichten over cultureel erfgoed in de kranten en op internet. Op de site vindt u regelmatig een actuele selectie.
 • Terugkijken naar Historische Cafés Kon u niet bij een historisch café zijn of wilt u het nóg een keer bekijken? U kunt daarvoor terecht op de site. Kijk hier naar het verhaal van Cor van Ingen over besmettelijke ziektes en epidemieën. En hier is de lezing van Rietje de Bruijn over Pieter Quint Ondaatje.
 • Op pad met Oud-Utrecht De historische vereniging Oud-Utrecht maakt voor De Utrechtse Internet Courant (DUIC) tweewekelijkse wandelingen door de stad, op zoek naar bijzonder erfgoed. Want dat is overal in Utrecht te vinden. Er zijn nu vier afleveringen verschenen:
  DUIC 10-09 Het industrielandschap van Rotsoord
  DUIC 08-10 Burgemeester Reiger en zijn straat
  DUIC 22-10 De Bemuurde Weerd

  U kunt ze digitaal lezen op de website van DUICOp de site van Oud-Utrecht staat steeds aanvullende informatie.
 • Tentoonstelling Mensen van de markt (Volksbuurtmuseum) Al meer dan duizend jaar is Utrecht een echte marktstad, door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid over het water, uit het noorden, zuiden en westen via Vecht en Rijn. Langzaam wordt de stad één grote marktplaats aan de drie kilometer lange haven, de Oude Gracht. Er zijn jaarmarkten op de Neude, Mariaplaats en Catharijneveld (nu Vredenburg), weekmarkten aan en in de buurt van de gracht en dagmarkten op de bruggen.
  Tot en met 23 januari 2022. Meer informatie.
 • Tentoonstelling De botanische revolutie (Centraal Museum)
  De tuin als een plek van hoop en weerstand. In deze tijd van klimaatcrisis staat de relatie tussen mens en natuur op scherp. Steeds meer kunstenaars richten hun pijlen op de tuin: zij stellen kritische vragen over de manier waarop de natuur wordt bedwongen en uitgebuit. Zij roepen op onze relatie met de natuur radicaal anders vorm te geven. Het is tijd voor een botanische revolutie!
  11 september – 9 januari. Meer informatie.

Ook gratis deze nieuwsbrief ontvangen?

Deze nieuwsbrief is een gratis service van onze vereniging. Als u deze nieuwsbrief interessant vond dan kent u vast wel iemand die dat ook zou vinden. Stuur deze nieuwsbrief eens aan haar of hem door.

Agenda

Oud-Utrecht

Historisch Café, bibliotheek Neude, 17.00 uur

12/11 Thera Coppens over Anton Mor
10/12 Kees Sars over het Utrechtse Statenjacht

Lezing, Bartholomeusgasthuis, 19.30 uur

24/11 Peter Koolmees over het Veeartsenijterrein 
15/12 Anite Haverkamp over de Napolitaanse Kerststal 

Jaarboek 2021

28/11 Presentatie in Paushuize, 14.00 uur

Zie voor meer informatie en aanmelden de agenda op de website.

Utrecht 900 jaar

02/06/22 Viering van het feit dat Utrecht in 1122 stadsrechten kreeg.
 

U kunt Oud-Utrecht ook volgen op:

    Twitter    
    Twitter    
    Facebook    
    Facebook    
    Website    
    Website    
    Instagram    
    Instagram    
    YouTube    
    YouTube    

Colofon
Jan Schrauwen (eindredactie nieuwsbrief, redacteur website), Mario Gibbels (redacteur, inhoud website), Ester Smit (redacteur, inhoud website), Martijn Maandag (techniek website, inhoud website, facebook en twitter), Jeroen Tirion (ontwerp, verzending nieuwsbrief, inhoud website).
Contact
redactie.nieuwsbrief@oud-utrecht.nl
Inzenden kopij volgende nieuwsbrief voor 20 december 2021

Twitter
Facebook
Website
Instagram
YouTube
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*