Nieuwsbrief nummer 78, november 2023

In deze nieuwsbrief
100 Jaar Oud-Utrecht | Afsluitend feest en Presentatie jaarboek | Wijkentour | Tentoonstelling | Nacht van de Utrechtse geschiedenis | Symposium over erfgoed en publieksparticipatie | Historisch Cafés en lezingen | Excursie | Tijdschrift | Ledenadministratie | Tips | Agenda

Oktober was de Maand van de geschiedenis. Dat hebben we geweten. Met de Nacht van de Utrechtse geschiedenis (met een recordaantal deelnemers!), ons symposium over erfgoedparticipatie en maar liefst twee wijkentours ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan hadden we een boordevol programma. Daarnaast gingen onze andere activiteiten natuurlijk gewoon door. In deze nieuwsbrief de verslagen. Maar we kijken ook direct vooruit. Naar nieuwe historisch cafés, lezingen en excursies. Maar ook naar de laatste ronde van jubileumwijkentour in Overvecht en natuurlijk vooral naar het swingend lustrumfeest op 26 november, waar ook het Jaarboek Oud-Utrecht wordt gepresenteerd. Op naar een waardig slotakkoord van een prachtig jubileumjaar!

Spetterende afsluiting
van 100 jaar Oud-Utrecht
Graag nodigen we je, als lid van Oud-Utrecht, uit voor het feestelijke slot van ons jubileumjaar op 26 november 2023 van 19.00-22.00 uur in Zimihc Theater Stefanus. Op die avond sluiten we ons jubileumjaar af met de presentatie van het Jaarboek Oud-Utrecht en een fantastisch feest.

Want wat is er veel georganiseerd! Een greep uit de vele hoogtepunten: het verjaardagsfeest op 12 maart en de toekenning van de Koninklijke erepenning, de tentoonstelling met tien decennia geschiedenis van de stad Utrecht, de ontwikkeling van het Doeboek en de uitreiking aan Utrechtse scholen, de wijkentoer, het mooie jubileumtijdschrift, lezingen, historische cafés en wandelingen in de DUIC. En dan hebben we het nog niet eens over dat werk achter de schermen dat altijd doorgaat: de ledenadministratie, de website, de nieuwsbrief enz.
Swingend programma

Na koffie en thee starten we met de presentatie van het Jaarboek 2023. Aansluitend is er – onder muzikale begeleiding door de band Switcharooneyjazz – veel ruimte om bij te praten, de tentoonstelling van 100 jaar Utrecht door Stripcollectief De Inktpot nog eens goed te bekijken en je ideeën en wensen over erfgoed in Utrecht voor de komende jaren met ons te delen. Graag zelfs! Intussen kun je jezelf of je commissie/redactie op de foto zetten; een leuke herinnering aan een enerverend jaar. En, last but not least, brengt de groep Swing in Utrecht een ode aan de jaren 20 met een demonstratie Lindy Hop. En als je daar enthousiast van wordt, dan mag je natuurlijk mee swingen!
 
Het belooft een onvergetelijk feest te worden, waarop wij heel veel van onze leden hopen te ontmoeten. Geef je wel even op via deze deelnameknop, want er mag een maximumaantal personen in de zaal. 
 
Het feestelijke slot van ons jubileumjaar vindt plaats op zondag 26 november 2023 van 19.00 -22.00 uur in ZIMIHC Theater Stefanus, Braziliëdreef 2 in Utrecht.
Presentatie Jaarboek 2023 tijdens feest

Tijdens het feestelijk slot van het jubileumjaar wordt het Jaarboek Oud-Utrecht 2023 ten doop gehouden. Ook dit keer weer een themanummer. Het thema houdt natuurlijk verband met het 100-jarig bestaan van de Vereniging Oud-Utrecht. Bij zo’n jubileum moment wordt er teruggekeken. Extra teruggekeken ditmaal. De vereniging houdt zich al 100 jaar bezig met de geschiedenis van (de regio) Utrecht, maar geschiedschrijving is nooit objectief. Geschiedschrijving is zelf immers ook onderhevig aan historische modes, accentverschuivingen en veranderende perspectieven. Dat geldt evenzeer voor de geschiedenis die door de Vereniging Oud-Utrecht de afgelopen 100 jaar is bedreven. Behalve de geschiedenis van Utrecht bestaat er met andere woorden ook zoiets als ‘de geschiedenis van de geschiedenis van Utrecht’. De redactie van het Jaarboek beschouwt zich als het historisch geweten van de vereniging en heeft dan ook geprobeerd om in dit jubileumnummer op díe geschiedenis de vinger te leggen.

De presentatie bestaat uit twee lezingen. Eerst zal redacteur Fred Vogelzang het bovenstaande nader toelichten en vertellen tot welke bijdragen dit heeft geleid. Daarna zal dr. Pieter Huistra ingaan op het begrip ‘populaire cultuur’. Huistra is docent aan de opleiding Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. In het studiejaar 2022-2023 heeft hij in de master van de opleiding een werkcollege gegeven over het thema van het Jaarboek Oud-Utrecht 2023. Dit heeft geresulteerd in bijdragen van zowel Huistra zelf als van enkele van zijn studenten, alle gewijd aan de geschiedenis van de ‘populaire cultuur’ in Utrecht.

Tijdens de inloop en na afloop van de presentatie wordt in een loop de stomme-filmdocumentaire vertoond die in 1923 werd gemaakt van de festiviteiten ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.
Wijkentour Overvecht
 
Het afgelopen jaar hebben we ons eeuwfeest ook in de wijken van Utrecht gevierd. De beste hebben we natuurlijk tot het einde bewaard: op zaterdag 2 december strijken we neer in Overvecht. Laat je verrassen door de wijk die in de jaren 60 verrees in het veenweidegebied ten noorden van de stad en die nog steeds te boek staat als groen en ruim van opzet. Die in de loop van de tijd van karakter veranderd is, maar bruist van het sociale leven en die mensen uit vele windhoeken een veilige plek in Utrecht geeft.


Mocht je de buurt alvast zelfstandig willen verkennen? Ga dan met ons op pad en volg de wandeling die wij deze maand maakten voor DUIC.
 
De wijkentour naar Overvecht vindt plaats op zaterdag 2 december 12.00 – 17.00 uur. Basislocatie: ZIMIHC Theater Stefanus, Braziliëdreef 2. Meer informatie en aanmelden? Check onze website.
Terugblik

Symposium Erfgoedparticipatie: Erfgoed verbindt!
 
Op zaterdagmiddag 14 oktober, direct voorafgaand aan de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis, organiseerde Oud-Utrecht een symposium over erfgoedparticipatie. Het werd een boeiende middag over wat erfgoed en mensen voor elkaar kunnen betekenen, over wat erfgoed ‘doet’ met onze eigen (Utrechtse) samenleving en hoe we ons erfgoed kunnen koesteren én doorgeven. Er gebeurt al veel in Utrecht, al dan niet onder de noemer erfgoedparticipatie, en plannen zijn er te over. Aan Oud-Utrecht de mooie taak om daar een zinvolle bijdrage aan te blijven leveren. Met wat ons betreft als onderliggende boodschap: doe het sámen met de Utrechters, niet vóór. Erfgoed is te lang een zaak van experts gebleven.
 
Op onze site staat een verslag. Coen Koppen maakte een uitgebreide fotoreportage.
Terugblik

Nacht van de Utrechtse Geschiedenis 2023: Eureka!

Zaterdag 14 oktober was de Utrechtse binnenstad vol met deelnemers aan de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Op weg naar ontdekkingen, in het donker op pad met de gidsen van het Gilde, of naar de theaterwandeling in Magazijn De Zon.
 
Het was volle bak bij de Grote Archeologieshow in de Aula van het Academiegebouw. Het Utrechts Archief, de Domtoren, het Universiteitsmuseum en het Catharijneconvent werden goed bezocht. Hier konden de deelnemers tentoonstellingen zoals De Getekende StadFashion for God en Wij, dierenbezoeken en lezingen van Louise O. Fresco, Ronald Giphart, Herman Pleij en vele anderen bijwonen. Bij de muzikale ontdekkingen in de magische en fraai verlichte Domkerk was het genieten. Daarna was het weer opletten geblazen tijdens de afsluitende Groate Utreg Kwis onder leiding van Koos Marsman. We kijken terug op een geslaagde jubileumnacht en bedanken alle deelnemers, sprekers, gidsen, muzikanten, tekenaars, acteurs, organisatoren en alle locaties en musea!
 
Hier vind je de videoterugblik. Bekijk ook het uitgebreide fotoverslag op de website.
Tentoonstelling 100 Jaar (Oud-)Utrecht
 
Laatste kans: de tentoonstelling 100 Jaar (Oud-)Utrecht is nog tot het einde van dit jaar te zien bij Het Utrechts Archief. Daarnaast hangt hij t/m 24 november ook op het Gemeentekantoor, daarna nog in het Vorstelijk Complex in Zuilen en Stefanus in Overvecht.

Op onze site vind je een uitgebreide toelichting bij de tentoonstelling.
Historisch Cafés en lezingen
De Utrechtse LHBTI+-geschiedenis

Registratie van het Historisch Café op vrijdag 15 september met Marijke Huisman & Maurice van Lieshout
 
Tijdens het Historisch Café op 15 september presenteerden Marijke Huisman en Maurice van Lieshout de canon van de rijke Utrechtse LHBTI+-geschiedenis. Zij zijn beiden betrokken bij Queer-U-Stories, en belichtten de rol van activisten in het documenteren en zichtbaar maken van roze geschiedenissen die lang onderbelicht bleven.
 
Bekijk hier de video van het Historisch Café.
Gezicht op het zuidelijke gedeelte van de Nieuwegracht te Utrecht, genaamd Onder de Linden, uit het noordoosten, met rechts een gedeelte van het St. Annaklooster (Het Utrechts Archief)
De Utrechtse stadswaltekeningen van Herman Saftleven

Registratie van het Historisch Café op vrijdag 13 oktober met Laurens Schoenmaker
 
Wat bewoog Herman Saftleven om tekeningen te maken van de ommuring van Utrecht? Tijdens het Historisch Café van 13 oktober nam Laurens Schoemaker, conservator historische topografie bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag, ons mee langs de randen van de zeventiende-eeuwse stad. 
 
Bekijk hier de video van het Historisch Café.
Staalgravure omstreeks 1850 vervaardigd door G.M. Kurz naar een tekening van W.J. Cooke (Het Utrechts Archief)
Historische verfraaiingen in de stad door de gemeente Utrecht

Historisch Café op vrijdag 10 november met Fred Nuwenhuis
 
Als bewoner of bezoeker van de stad zie je ze overal; verrassende verwijzingen naar de grootse geschiedenis van Utrecht. Fred Nuwenhuis, lid van de gemeentelijke werkgroep Directe Voorzieningen, vertelt wat, waarom en door wie er in de stad Utrecht een stadsversiering is geplaatst. Hij toont fraaie voorbeelden van deze stadsversieringen en inspireert ons nog eens goed te kijken als je door de stad beweegt.

Het Historisch Café vindt plaats op vrijdag 10 november 2023 in de Theaterzaal van Bibliotheek Neude. Zaal open: 17.00 uur, aanvang: 17.15 uur. Aanmelden vanaf 1 november 10.00 via de website. Dit evenement is gratis te bezoeken.
Detail van een van de figuren uit de kerststal (Foto Femke Lockefeer)
De Napolitaanse kerststal

Historisch café op vrijdag 8 december met Go Bruens
 
In 1932 kreeg het Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht een achttiende-eeuwse Napolitaanse kerstgroep in zijn bezit. Al snel werd het traditie om deze bijzondere groep tijdens kerst tentoon te stellen. Deze kerststal onderscheidt zich door verborgen betekenissen van de figuren en de scènes. Want wat symboliseren de gasten in de herberg en de os en de ezel in een ruïne? En hoeveel personages telt het gevolg van koningen? Deze kerststal is een schatkist vol verhalen en verborgen betekenissen. In dit Historisch Café zie je de figuren en scènes extra goed op een groot scherm, verteld door rondleider van het Catharijneconvent Go Bruens.

Het Historisch Café vindt plaats op vrijdag 8 december 2023 in de Theaterzaal van Bibliotheek Neude. Zaal open: 17.00 uur, aanvang: 17.15 uur. Aanmelden vanaf 1 december 10.00 via de website. Dit evenement is gratis te bezoeken.
Maarten van Rossum (ca. 1490 – 1555) te paard  (Het Utrechts Archief)
Utrecht in Gelderse Handen (1527-1528)

Lezing op woensdag 29 november door Sander Wassing
 
De notabelen van Den Haag maakten in 1529 plannen voor een stadsmuur. Het is er nooit van gekomen maar het illustreert: de schrik zat er bij de welgestelde Hagenaars goed in.
 
Nadat Gelders veldheer Maarten van Rossum begin augustus 1527 Utrecht bezette, plunderde hij met onder meer 500 Utrechters de Hofstad in maart 1528. Van hem is de lijfspreuk “Blaken en branden is het sieraad van de oorlog.” Eenmaal doorgedrongen tot in Den Haag, gingen de krijgsknechten van Van Rossum doelgericht te werk met het plunderen van de huizen van hoge ambtenaren. Totale verwoesting werd afgekocht met een enorme som gelds. Dit alles speelde zich af tegen de achtergrond van een slepend conflict dat al decennialang speelde. Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de ambitie om alle Nederlandse gewesten te veroveren. Dat betekende dat hij ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde voegen; een ambitie waar de Gelderse hertogen zich fel tegen verzetten. Jarenlang hield Maarten van Rossum in dienst van de Gelderse hertogen door terreur en guerrillaoorlogvoering de Nederlanden in zijn greep.
 
In de tweede helft van 1528 ontruimden de Geldersen Utrecht. Van Rossum kon ternauwernood voorkomen dat de stad op last van de hertog in de as werd gelegd: “Ik heb meer en krachtig gesmeekt dan of ik een vader en moeder in Utrecht had.” Wie was Maarten van Rossum en wat dreef hem? Wat betekende de Gelderse bezetting voor de inwoners van de stad Utrecht? Hoe kon Van Rossum doen wat hij deed en zich tegelijk een vroom mens noemen? Deze vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld door historicus Sander Wassing.
 
Sander Wassing studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Nederlanden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. Zijn scriptie schreef hij over de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten. Sinds augustus 2013 is hij afgestudeerd en werkzaam als freelance historicus. Daarnaast is hij werkzaam bij DOCFactory, een bedrijf dat gespecialiseerd is in informatie- en archiefmanagement.
 
De lezing vindt plaats op woensdag 29 november 2023 in de Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis. Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Toegang €5.-. Vanaf woensdag 8 november 2023 om 10.00 uur zijn kaartjes te koop via de website.
Universiteit Utrecht en koloniale geschiedenis

Lezing op woensdag 20 december met Henk van Rinsum
 
Spreker Henk van Rinsum, historicus en antropoloog, is jarenlang werkzaam geweest in de universitaire ontwikkelingssamenwerking aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde ook over de geschiedenis van de banden van de Universiteit Utrecht met Zuid-Afrika. 
 
Onlangs verscheen zijn nieuwe boek Universiteit Utrecht en koloniale kennis: Bestuderen, bemeten en beleren sinds 1636, waarin hij de ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis en kennisoverdracht over en in de Nederlandse kolonies, met name in Nederlands-Indië beschrijft. Rode draad is het idee van Westerse superioriteit, de vooronderstelling dat Wij ‘ontwikkeld’ zijn en dus modern en de Anderin de kolonies ‘(nog) niet ontwikkeld’ en dus primitief of traditioneel. Dit koloniale verleden is ook het kader waarin de Universiteit Utrecht betrokken raakte bij slavernij en de afschaffing daarvan.
 
Henk van Rinsum laat zien hoe de kennis verworven in de kolonie tevens heeft bijgedragen aan de wetenschapsontwikkeling aan de eigen universiteit. Zijn boek vormt daarom een belangrijke bijdrage aan zowel de koloniale als de intellectuele geschiedenis.
 
De lezing vindt plaats op woensdag 20 december 2023 in de Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis. Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Toegang €5.-. Vanaf vrijdag 8 december 2023 om 10.00 uur zijn kaartjes te koop via de website.
Excursies en rondleidingen
Het moderne orgel in de eerbiedwaardige omgeving van de Pieterskerk.
Het Pels-orgel in de Pieterskerk

Excursie modern erfgoed op zaterdag 18 november

Wie de historische Sint-Pieterskerk in Utrecht betreedt, omringd door bijna een millennium aan geschiedenis, zal het oog ongetwijfeld laten vallen op een opvallend, hedendaags element dat in scherp contrast staat met zijn eerbiedwaardige omgeving: het moderne orgel, gemaakt door orgelbouwer Pels in 1967. Een ogenschijnlijk anachronistisch meesterwerk, dat toch schijnbaar naadloos in het eeuwenoude decor is geïntegreerd.

Wij zien je graag bij een bijzondere gelegenheid waarin wij het moderne orgel van de Sint-Pieterskerk in de schijnwerpers zetten. Onder leiding van orgeladviseur Jaap Jan Steensma, vergezeld door het virtuoze spel van organist Dick Duijst, ga je mee op een reis door de geschiedenis van het orgel in deze historische kerk.
Tijdens deze boeiende presentatie zal Steensma in vogelvlucht de rijke geschiedenis van het orgel in de Pieterskerk doornemen. Je ontdekt hoe dit orgel, als erfgoed uit de periode na 1965, een centrale rol speelt in een intrigerende orgelstrijd tussen de Nicolaïkerk en de Pieterskerk, een onverwachte rivaliteit. Je krijgt ook de kans om het orgel van heel dichtbij te bekijken én je hoort alles over de recente schoonmaak ervan.

Wij nodigen je uit om deel te nemen aan dit unieke evenement waarin verleden en heden op prachtige wijze met elkaar verweven zijn. Na de presentatie en het kijken bij het orgel is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje, verzorgd door Vereniging Oud-Utrecht.
 
Deze kleine excursie vindt plaats op zaterdag 18 november 2023 in de Sint-Pieterskerk in Utrecht. Zaal open: 19.45 uur, aanvang: 20.00 uur. Aanmelden vanaf 1 november 10.00 via de website. Dit evenement is gratis te bezoeken. Tijdsbesteding: ca. 1 uur presentatie met aansluitend een borrel.
 
NB: het kan behoorlijk koud zijn in de kerk in november, we raden je aan je warm te kleden. Ook is het, vanwege de locatie van de kerk, verstandig met de fiets of het OV te komen.
De getekende stad!

Rondleiding op woensdag 6 december met Kathleen Verdult 

Het Utrechts Archief bewaart een topcollectie tekeningen uit de periode 1600 tot 1900 van de hand van beroemde meesters als Pieter Saenredam, Jan van Goyen, Jan van Liender en Herman Saftleven. Omdat deze werken heel kwetsbaar zijn, liggen ze normaal gesproken veilig in de depots. Het is dan ook zeer uitzonderlijk dat bij de tentoonstelling De getekende stad! een grote hoeveelheid tekeningen in origineel te zien is. Wij nodigen jullie daarom van harte uit voor de rondleiding die Het Utrechts Archief op woensdag 6 december aanbiedt aan de leden van Oud-Utrecht. Rondleider van dienst is Kathleen Verdult. Zij is vakspecialist Beeldmateriaal bij het archief en kent de collectie van haver tot gort. Een uitgelezen kans dus om echt alles over de tekeningen te weten te komen.
 
De rondleiding is alleen voor leden en vindt plaats bij Het Utrechts Archief op woensdag
6 december, aanvang 15.00 uur. Aanmelden kan vanaf 1 december 10.00 uur via de knop onder deze pagina. Toegang is gratis, maar wees er snel bij, want er kunnen maar 15 mensen mee. De rondleiding wordt nog twee keer herhaald omdat de selectie om de twee maanden wisselt. Data volgen.
In memoriam

Herinneringen aan Hans Renes (1954-2023)

Op 28 september 2023 overleed in zijn woonplaats Asperen prof. dr. Hans Renes. Tijdens de afscheidsceremonie in de oude Catharinakerk van het stadje aan de Linge waren alle banken gevuld met familie, vrienden, oud-collega’s, oud-studenten en mensen uit de erfgoedwereld, waaronder de Utrechtse. Hans was gewaardeerd en geliefd als groot kenner van het erfgoed, met name van het historische cultuurlandschap. Renger de Bruin schreef een mooi in memoriam op de website van Oud-Utrecht. Ook nog te beluisteren is de podcast Oud-Utrecht met Hans Renes over de Maliebaan uit 2020.

Tijdschrift Oud-Utrecht

Het laatste nummer van het jaar schenkt aandacht aan de restauratie van de Augustinuskerk aan de Oudegracht, die begin december weer in gebruik wordt genomen. Froukje van der Meulen, conservator van Paushuize, schrijft over Hester Ranst, die met haar koloniale rijkdommen een stevig stempel heeft gedrukt op Paushuize. Emeritus hoogleraar Ed Jonker geeft drie perspectieven bij het 250-jarig jubileum van het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. En onder de titel 'Twee kathedralen' wordt stilgestaan bij 300 jaar Utrecht Schisma. Wie niet weet wat dat was, leest het in het komende tijdschrift, dat rond 1 december verschijnt.

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Adie en Chris Kreijns. Wijzigingen in je adres of email kun je doorgeven aan Ledenadministratie Oud-Utrecht, Zuiderstraat 18 A, 3434 BH Nieuwegein of ledenadministratie@oud-utrecht.nl. Je ontvangt dan altijd op het juiste adres het tijdschrift, jaarboek en deze nieuwsbrief.
 
In de ledenvergadering van 22 mei 2023 is de contributie voor 2024 vastgesteld:

 • ‘Gewone’ leden blijft € 42,50 per jaar
 • Huisgenootleden gaat van € 17,50 naar € 20,00 per jaar
 • U pas-leden en Jongerenleden blijft € 20,00 per jaar
 • Bedrijfslidmaatschap en Instellingen gaat van € 50,00 naar € 60,00 per jaar
Tips
 • Rondom Gansstraat en Koningsweg
  Zaterdag 4 november geeft de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven (HKTH) een lezing over de buurt rondom de Gansstraat en Koningsweg. Een gebied met een rijke historie, waarin een hoofdrol is weggelegd voor de eeuwenoude Ganssteeg, die de loop van de Kromme Rijn volgde en zorgde voor handel en wandel tussen stad en agrarisch achterland. De lezing wordt gegeven in de bieb aan het Smaragdplein, de thuishaven van de HKTH. Aanvang 11.00 uur. Tot 29 november is daar ook een bijbehorende expositie te bekijken.
 • Leidsche Rijn 25 jaar - het pionieren voorbij
  Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn staat op diverse manieren stil bij het feit dat er al 25 jaar gewoond wordt in Leidsche Rijn. Op 15 november verzorgen Tabe Tietema en Jacqueline Hoekstra, ecologen van de Vereniging Landschapsbeheer Vleuten – De Meern, een lezing over 25 jaar groen ontwikkeling en ecologie in Leidsche Rijn. Ook is de tentoonstelling Leidsche Rijn 25 jaar – het pionieren voorbij te zien. Tot eind november, het kan dus nog net.
 • De getekende stad!
  Mocht je niet kunnen deelnemen aan een van de rondleidingen die Oud-Utrecht aanbiedt in samenwerking met Het Utrechts Archief, ga dan beslist zelf een kijkje nemen bij de tentoonstelling De getekende stad! In het gelijknamige boek vind je een nog grotere selectie van ruim 400 tekeningen, voorzien van uitgebreide informatie. Ideetje voor de Sint?
 • Fashion for God
  Voor wie hem nog niet gezien heeft tijdens de Nacht van de Utrechtse geschiedenis: de tentoonstelling Fashion for God in het Catharijneconvent is echt de moeite waard. Niet alleen vanwege de prachtige stoffen en schitterende borduursels, maar ook vanwege het verhaal.
 • Op pad met Oud-Utrecht
  Oud-Utrecht maakt voor De Utrechtse Internet Courant (DUIC) tweewekelijkse wandelingen door de stad, op zoek naar bijzonder erfgoed - ook op onverwachte plekken. Je vindt de wandelingen op de website van DUIC. Op de site van Oud-Utrecht staat steeds aanvullende informatie.
 • Jubileum 100 jaar Oud-Utrecht
  Op de site van onze vereniging staan veel verslagen van presentaties en bijeenkomsten die tijdens ons jubileumjaar zijn uitgevoerd. Er is ook een aparte pagina met persnieuws.
 • Actueel erfgoed nieuws op de site
  Er verschijnen regelmatig interessante berichten over cultureel erfgoed in de kranten en op internet. Op onze site vind je regelmatig een actuele selectie.

Ook gratis deze nieuwsbrief ontvangen?

Deze nieuwsbrief is een gratis service van onze vereniging. Als je deze nieuwsbrief interessant vond, danken je vast wel iemand die dat ook vindt. Stuur deze nieuwsbrief eens aan haar of hem door.

Agenda

Oud-Utrecht
10/11
Historisch Café: Historische verfraaiing in de stad door de gemeente Utrecht
18/11 Excursie modern erfgoed: Het Pels-orgel in de Pieterskerk
26/11 Presentatie Jaarboek Oud-Utrecht
26/11 Feestelijke afsluiting viering 100 jaar Oud-Utrecht (alleen voor leden)
29/11 Lezing: Utrecht in Gelderse Handen (1527-1528)
2/12 Jubileum Wijkentour Overvecht
6/12 Rondleiding tentoonstelling De getekende stad!
8/12 Historisch Café: De Napolitaanse kerststal
20/12 Lezing: Universiteit Utrecht en koloniale geschiedenis


Aanmelden uitsluitend via de agenda op de website.
 
Overig
4/11
Lezing rondom Gansstraat en Koningsweg
15/11 Lezing 25 jaar groen ontwikkeling en ecologie in Leidsche Rijn

U kunt Oud-Utrecht ook volgen op:

    Twitter    
    Twitter    
    Facebook    
    Facebook    
    Website    
    Website    
    Instagram    
    Instagram    
    YouTube    
    YouTube    

Colofon
Wendy van der Steen (eindredactie nieuwsbrief, redacteur website), Jan Schrauwen (redacteur nieuwsbrief en website), Mario Gibbels (redacteur, inhoud website), Ester Smit (redacteur, inhoud website), Martijn Maandag (techniek website, inhoud website, facebook en twitter), Jeroen Tirion (ontwerp, verzending nieuwsbrief, inhoud website).

Contact
redactie.nieuwsbrief@oud-utrecht.nl

InzendeInzenden kopij volgende aflevering voor 20 december 2023.

Twitter
Facebook
Website
Instagram
YouTube
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*