Nieuwsbrief nummer 74, februari 2023

In deze nieuwsbrief

Introductie | 100 jaar Oud-Utrecht, Stadhuis Utrecht | Historisch Cafés en lezingen | Podcast Marijke Huisman over de Utrechtse Regenboogcanon | Grote Excursie in lustrumjaar | Utrechts Geveltekenfonds zoekt nieuwe bestuursleden | Ledenadministratie | Tips | Agenda

Eeuwfeest Oud-Utrecht

Comité van Aanbeveling:
Sharon Dijksma, Burgemeester van Utrecht,
Hans Oosters, Commissaris van de Koning
Henk Kummeling, 
Rector Magnificus Universiteit Utrecht
Jan Bogerd, Voorzitter CvB Hogeschool Utrecht
Dax Antheunisse, Voorzitter Utrechtse Historische StudentenKring
Lieve leden en vrienden van Oud-Utrecht

Het is bijna zover. We gaan samen ons feest vieren. Een eeuw ging voorbij sinds burgemeester Fockema Andreae een oproep deed aan achttien ingezetenen bekend om of verdacht van belangstelling in het stedelijk verleden, om te komen tot oprichting van een vereniging, die zich met de historie van de stad zou bezighouden.
 
Dank aan burgemeester Sharon Dijksma van gemeente Utrecht die het stadhuis de hele maand maart ter beschikking heeft gesteld aan Oud-Utrecht. Op vrijdag 3 maart is de officiële opening van een tentoonstelling over 100 jaar werken aan de kennis over geschiedenis, archeologie en monumenten, een samenwerking van Oud-Utrecht met stripcollectief De Inktpot. Elke werkdag van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 24 maart is de tentoonstelling te bekijken.

Elke vrijdag is er een bijeenkomst voor leden en andere belangstellenden met borrel na. Leden presenteren boeken die verschillende aspecten van onze stad belichten. Op de verjaardag van 12 maart presenteert Oud-Utrecht haar cadeau aan de stad: een Doeboek met lesbrief over de geschiedenis van onze stad, gratis voor alle bovenbouw-leerlingen van de 100 basisscholen in Utrecht. Nu alvast veel dank aan de vele leden die Oud-Utrecht hebben vormgegeven in de afgelopen 100 jaar! Moge Oud-Utrecht nog lang groeien en bloeien!
 
Dick de Jong, voorzitter
100 jaar Oud-Utrecht, het programma in Stadhuis Utrecht
Tekening Niels Bongers
28 februari en 3 maart

Tentoonstelling: 100 jaar (Oud-)Utrecht

Van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 24 maart is in de hal van het Stadhuis de expositie 100 jaar (Oud-)Utrecht te zien. Op vrijdag 3 maart is de officiële opening door Heleen Zijlstra, Hoofd Erfgoed van de Gemeente Utrecht. U bent vanaf 16.45 uur van harte welkom als gast van het College van burgemeester en wethouders van Utrecht. De ontvangst duurt tot 18.30 uur.
 
Tien getekende banieren verbeelden elk op hun eigen manier een periode van tien jaar (Oud-)Utrecht: de ontwikkeling van de stad én de rol die de Historische Vereniging Oud-Utrecht en haar leden daarin speelden. De tekeningen hebben allemaal hun eigen stijl, passend bij de tijd die wordt verbeeld. Reis langs 100 jaar betekenisvolle momenten, unieke personen, Utrechtse kunsten en maatschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen.

De tentoonstelling is gemaakt in hechte samenwerking met De Inktpot. Dit gezelschap van Utrechtse tekenaars maakte al veel vaker (historische) stripboeken. Dat doen zij steeds rondom een Utrechts thema of evenement, vaak in samenwerking met instellingen in de stad.
 
De tentoonstelling is gratis toegankelijk en gedurende de openingstijden van het Stadhuis (Stadhuisbrug 1 in Utrecht) te zien van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 24 maart 2023.
 
Wilt u bij de opening zijn van de expositie en horen hoe de tentoonstelling tot stand is gekomen en wat de tekenaars laten zien? Meld u dan aan voor de opening op 3 maart via deze link.
12 maart

Verjaardag Oud-Utrecht

Op 12 maart verjaart de vereniging echt. Ter gelegenheid daarvan vindt van 15.00-17.00 uur een (besloten) bijeenkomst plaats op het Stadhuis. Na een korte terugblik op 100 jaar Oud-Utrecht door voorzitter Dick de Jong overhandigen wij het Doeboek Oud-Utrecht aan locoburgemeester en wethouder van Onderwijs Eelco Eerenberg en aanwezige kinderen als cadeau aan de stad.
 
Het Doeboek is het cadeau van Oud-Utrecht aan de kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen van Utrecht. Het gaat over de geschiedenis van Utrecht van de laatste 100 jaar. Het bevat een tijdlijn, puzzels, weetjes en stripverhaaltjes. Kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag. Voor kinderen die meer verdieping willen zijn er werkbladen. Leerkrachten kunnen die ook inzetten voor lessen, op een manier die past bij hun programma en didactiek. Voor de leerkracht is er een lesbrief met suggesties om dit te ondersteunen. Meer informatie.
17 maart

Boekpresentatie ‘Post uit Utrecht’

Op vrijdag 17 maart wordt in het Stadhuis van 16.30-18.00 uur het eerste exemplaar uitgereikt van Post uit Utrecht. Prentbriefkaarten van de stad Utrecht uit de collectie Lisman, 1900-1925. Schrijvers Bettina van Santen en Fred Vogelzang geven daarbij een korte introductie.

Bettina van Santen en Fred Vogelzang, Post uit Utrecht - Prentbriefkaarten van de stad Utrecht uit de collectie Lisman, 1900-1925. Amsterdam, Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, 2023. ISBN: 9789079156610. 256 blz., €29,50 (voor leden van Oud-Utrecht €24,50).

Meer informatie volgt in de agenda op de site.
24 maart

Boekpresentatie ‘Een Dom en de stad rondom - Acht wandelingen door historisch Utrecht’

Een week later, op vrijdag 24 maart 16.00-18.00 uur, vindt in het Stadhuis de presentatie plaats van de stadswandelgids Een Dom en de stad rondom met acht wandelingen door historisch Utrecht. Het betreft een heruitgave door kunsthistoricus Hans Ebbink, de stadswandelgids verscheen oorspronkelijk in 1942 anoniem en werd uitgegeven door de A.N.W.B. (toen nog met puntjes).
 
Ebbink gaat in op zijn onderzoek naar de identiteit van de anonieme schrijver van de gids, een zoektocht die, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, uitmondde in het auteurschap van literator, journalist en kunstcriticus Jan Engelman (1900-1972). De Vlaamse schilder Albert Servaes (1883-1966) speelt een belangrijke rol in deze queeste.
 
De heruitgave verschijnt gedeeltelijk als facsimile-uitgave. De wandelingen zijn gecombineerd met foto’s van de stad Utrecht in bezettingstijd in 1942 van de Utrechtse arts en fotograaf Nico Jesse (1911-1976), foto’s van andere fotografen in Utrecht en voorzien van een nawoord en toelichting van Hans Ebbink.

Een Dom en de stad rondom - Acht wandelingen door historisch Utrecht. Met tekst van Jan Engelman en foto’s van Nico Jesse (red. Hans Ebbink). Utrecht, Salon Safier, 2023.
 
De boekpresentatie vindt plaats op vrijdag 24 maart van 16.00-18.00 uur. Het boek is daar ook te koop (er is geen pin aanwezig).

U kunt zich aanmelden via de agenda van onze website.
Albert Servaas en Jan Engelman, Catharijneconvent, april 1934
Jubileum Wijkentour 

We gaan ons jubileum ook vieren in de wijken van Utrecht! Met en voor de wijkbewoners gaan we in zeven wijken een mooi programma samenstellen. Zo kun je een speurtocht met de kinderen doen door de wijk, nieuwe weetjes uit de wijk ontdekken bij de historische wandeling met een gids of tijdens de Wijk Geschiedenis Jubileum WijkentourQuiz. Van april tot november landen we (meestal het eerste weekend van de maand, augustus slaan we over) in de volgende wijken:

april: Zuilen (maand: onder voorbehoud)
mei: Hoograven / Tolsteeg
juni: Kanaleneiland 
juli: Lombok
september: Veemarkt / Voordorp / Tuindorp
oktober: Overvecht
november: Vleuten / De Meern / Leidsche Rijn

De planning (zaterdag of zondag?) en programmering is nog volop in beweging dus houd onze website in de gaten!
Historisch Café en lezingen
100 jaar en verder: Oud-Utrecht en monumentenzorg

Historisch Café op vrijdag 10 maart met Dick de Jong en Bas van de Griendt
 
Omdat de historische vereniging Oud-Utrecht deze maand 100 jaar bestaat, blikken we terug op de rol van de vereniging met betrekking tot monumentenzorg en kijken we ook vooruit!
 
Een kleine geschiedenis van de monumentenzorg van Utrecht en de rol van Oud-Utrecht, door Dick de Jong, voorzitter Oud-Utrecht.
De aandacht voor monumenten begon in 1875 toen Victor de Stuers zijn pamflet Holland op zijn smalst publiceerde. De roaring twenties in Utrecht brachten nieuws, het plan Berlage voor uitbreiding van de stad, nieuwbouw als De Inktpot en het Hoofdpostkantoor, maar ook de restauratie van de Domtoren. Burgemeester Fockema Andreae nam in 1923 het initiatief tot de oprichting van Oud-Utrecht. Daaruit volgde de eerste monumentenverordening, en later de oprichting van het Utrecht Monumentenfonds en Stadsherstel Utrecht. Een bijzonder tijdperk werd de strijd om de binnenstad tegen rigoureuze verkeersplannen.

Dick de Jong is sinds november 2015 voorzitter van de historische vereniging Oud-Utrecht.
 
Niets is zo duurzaam als een monument, een terugblik naar de toekomst door Bas van de Griendt.
Verduurzaming van de gebouwde omgeving is één van de belangrijkste maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. Om klimaatverandering een halt toe te roepen moeten we de CO₂-uitstoot drastisch reduceren. Deze opgave geldt ook voor monumenten en moet gebeuren door niet alleen energie te besparen, maar het ook duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Kan dat samengaan, verduurzaming en behoud van erfgoed, of is de focus op energie wellicht een te enge benadering van duurzaamheid? Wat als je het omdraait en je de vraag stelt wat we van erfgoed en monumenten kunnen leren bij verduurzaming? In een gesproken column werpt Bas van de Griendt, duurzaamheidsexpert voor de gebouwde omgeving, een terugblik op de toekomst en de verduurzaming van monumenten en cultureel erfgoed.

Dr. J.S. (Bas) van de Griendt is expert op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. In het dagelijks leven is Head of Sustainability Services & ESG en Country Lead bij JLL. Duurzaamheid is een onderwerp waarover hij regelmatig publiceert. Recent verscheen van hem o.a. het essay Het ABC van ESG voor  vastgoedprofessionals (Uitgeverij SPRYG, september 2022).
 
Het Historisch Café vindt plaats op vrijdag 10 maart 2023 in de Theaterzaal van Bibliotheek Neude. Zaal open 17.00 uur, aanvang 17.15 uur. Aanmelden vanaf 1 maart 10.00 uur via de agenda van de website.
Verdwenen groen - Utrecht langs 19e eeuwse tuinen en parken

Lezing op woensdag 29 maart 2023 met Michiel Plomp

In de 19e eeuw was de Utrechtse binnenstad aanzienlijk groener dan hij nu is. Er waren nog kanunnikenhuizen met achter- én voortuinen, patriciërshuizen met tuinen waar je in kon verdwalen en sommige huizen hadden niet alleen een achtertuin, maar ook een ‘overtuin’. Sommige koffiehuizen hadden een groene uitloop, grenzend aan de grachten, waar live muziek te beluisteren viel en de zusters-diaconessen plaatsten hun patiënten met bed en al in hun lommerrijke tuin aan de Oudegracht. Het meeste groen was voor de welgestelden, maar ook wijk C had een groene long: het Oranjepark. De stad had nog ruimte; in 1803 startte een jonge ambitieuze tuinarchitect een boom- en plantenkwekerij, nota bene naast de Domtoren!

Michiel Plomp neemt ons mee naar een nagenoeg autoloze binnenstad en een stad van de grote oude bomen die Utrecht toen nog rijk was. Het wordt ‘gluren bij de buren’, maar dan 150-200 jaar terug en niet in huis, maar in de tuin. We ontmoeten daar allerlei mensen, zoals een fotograferende hoofonderwijzer, een uit Indië afkomstige luitenant-kolonel bij de artillerie, een tuinierende kantonrechter, een theologieprofessor met een artistieke dochter, enzovoorts, enzovoorts. Te midden van dit bonte gezelschap zitten ook nationaal-bekende figuren zoals pensionhoudster Oranje Ka, de schrijver Nicolaas Beets en de eerste koning van Nederland, Lodewijk Napoleon.

‘Verdwenen groen’ biedt een nieuwe en frisse kijk op de stad en haar bewoners in de 19e eeuw. Via de tuinen ziet u en hoort u over Utrechtse geschiedenis, vanuit een nog niet eerder bestudeerd perspectief. Let wel: dit is geen lezing over bloemen en planten of over hoe richt ik mijn nieuwe border in, maar een bloemlezing van de tuinengeschiedenis van de stad Utrecht.

De lezing vindt plaats op woensdag 29 maart 2023 in de Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis. Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Toegang €5,-. Vanaf 8 maart 2022 om 10.00 uur kunt u een kaartje kopen via de website.
Van Beeldenstorm tot Vredenburg’s val

Lezing op woensdag 12 april 2023 met Marlies van Leeuwen
 
Marlies van Leeuwen houdt een lezing over een roerige periode in de Utrechtse geschiedenis van 1566 tot 1577, getiteld: ‘Van Beeldenstorm tot Vredenburg’s val’.

Marlies van Leeuwen is een historica met speciale interesse voor de Utrechtse geschiedenis vanaf de vroege Middeleeuwen tot aan de 17e eeuw. Op dit moment is zij bezig met een onderzoek aan pastoor/dominee Duifhuis verbonden aan de Jacobikerk. Marlies is ook gids in de Jacobikerk en actief in Kerken Kijken Utrecht.

De lezing vindt plaats op woensdag 12 april 2023 in de Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis. Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Toegang €5,-. Vanaf 1 april 2023 om 10.00 uur kunt u een kaartje kopen via de website.
Boekpresentatie van het Utrechts straatnamenboek

Historisch Café op 14 april met Erik Tigelaar
 
Het Historisch Café van 14 april is een boekpresentatie van Het Utrechts straatnamenboek. Het boek verschijnt bij uitgeverij WBOOKS en is tot stand gekomen in samenwerking met Oud-Utrecht.

Ledig Erf, Hanengeschrei, Ondiep, Broeder Alarmstraat... Utrecht kent vele bijzondere straatnamen. Wie heeft zich nooit afgevraagd wat de herkomst is van deze namen? Het Utrechts straatnamenboek geeft antwoorden op vragen over straten en straatnamen en biedt nieuwe informatie over de ontwikkeling van de stad.

De meeste grote steden van Nederland beschikken al over een straatnamenboek. Voor Utrecht bestond dat nog niet. Het straatnamenboek van Utrecht is geheel gebaseerd op nieuw archiefonderzoek. De bijna 350 straten die dateren van vóór 1850 worden uitgebreid beschreven, inclusief eerdere benamingen, vroegste vermelding en de verklaring van de huidige naam. Bij straten van recentere datum wordt volstaan met de datum van vaststelling en een korte verklaring van de naam. Het boek begint met een beknopte geschiedenis van de straatnaamgeving in Utrecht.
 
Tijdens het Historisch Café schetst auteur Erik Tigelaar de geschiedenis van de straatnaamgeving in Utrecht en vertelt hij een aantal bijzondere verhalen achter Utrechtse straatnamen. Aan het einde van de bijeenkomst wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan de voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Utrecht, Dick de Jong.

Erik Tigelaar was jarenlang werkzaam bij Het Utrechts Archief en is nu als Hoofd Kennis en Collecties verbonden aan het Nederlands Openluchtmuseum. In de periode 1997-2016 was hij lid van de Commissie Straatnaamgeving van de gemeente Utrecht.

Het Historisch Café vindt plaats op vrijdag 14 april 2023 in de Theaterzaal van Bibliotheek Neude. Zaal open 17.00 uur, aanvang 17.15 uur. Aanmelden vanaf 1 april 10.00 uur via de website.

Utreg Punx
Videoverslag Historisch Café van 10 februari

Het is dit jaar 47 jaar geleden dat Groot-Brittannië werd opgeschrikt door the Sex Pistols: de punkband die met zijn muziek en agressieve uiterlijk het Britse establishment de stuipen op het lijf zou jagen. In het Historisch Café van 10 februari 2023 schetste Jerry Goossens hoe de punk-golf die door de Sex Pistols werd opgeworpen Utrecht bereikte.

U kunt terugkijken via de site van Oud-Utrecht.
Terugkijken naar de 38e Van der Monde-lezing

Utrecht speelde een cruciale rol in de opkomst van het Verlichtingsdenken - de in de 17e eeuw opkomende beweging die streefde naar het primaat van de rede boven het geloof. Het was in Utrecht dat de filosofie van Descartes, de ‘vader van het Rationalisme’, voor het eerst werd gedoceerd.

Het was hier dat Anna Maria van Schurman college liep, dat cartesianen de aanval inzetten op het bijgeloof in hemeltekenen en dat Spinoza zich in 1673 meldde om kennis te maken met deze nieuwlichters.

In de 38e Van der Monde-lezing schetste professor Eric Jorink dieper deze beweging en kwam daarbij uit bij de oprichting van wetenschappelijke genootschappen als het Provinciaal Utrechts Genootschap (1773) en de historische vereniging Oud-Utrecht (1923).

U kunt hier terugkijken.

Podcast Marijke Huisman over de Utrechtse Regenboogcanon

De meest recente podcast Oud-Utrecht verscheen in februari. Vanuit Café Kalff een gesprek met universitair docent Publieksgeschiedenis, Educatie en Burgerschap Marijke Huisman over de Utrechtse Regenboogcanon.

Bij de rijke historie van de Utrechtse lhbti+-gemeenschap komen onder andere het woord ‘Utrechtenaar’ aan bod en vrouwenboekhandel De Heksenkelder (nu Savannah Bay).

Marijke Huisman werkt ook aan een queer-geschiedenis van Nederland. Zij neemt daarvoor de constructie van de eigen geschiedenis en de keuze van ‘helden’ als uitgangspunt. Hoe geven groepen telkens nieuwe betekenis aan het verleden?

Luister hier naar de podcast.

Grote Excursie in lustrumjaar 

De Vereniging Oud-Utrecht organiseert ook in 2023 weer een Grote Excursie (GE), dit jaar als onderdeel van het lustrum Oud-Utrecht 100 jaar. Anders dan de voorgaande keren vindt de excursie op een zondag plaats, en wel op zondag 21 mei 2023.
 
Het thema is Het Utrechtse kerkenkruis en zijn immuniteiten. We bezoeken de vroegere immuniteiten die behoorden bij de kerken van het Utrechtse kerkenkruis. Dat waren de Janskerk, de Pieterskerk, de Mariakerk en de kerk van de Paulusabdij, alle gelegen rond de Domkerk en de Salvatorkerk op het tegenwoordige Domplein. We beginnen de ochtend bij Het Utrechts Archief (HUA) met een uitgebreide inleiding op het genoemde thema.

Na de lunch bij HUA maken we in groepen onder begeleiding van een deskundige leider een wandeling door de immuniteiten van het kerkenkruis en gaan we op zoek naar wat daarvan in het huidige stadsbeeld nog is terug te vinden. We sluiten de dag af met een gezamenlijke borrel.
 
De Grote Excursie is alleen voor de leden van de vereniging. Inschrijving voor deze excursie en betaling van de bijdrage is alleen mogelijk via de website. Nadere informatie over onder meer het tijdstip van de inschrijving volgt in de nieuwsbrief van mei.

Nieuwe leden voor Commissie Grote Excursie gezocht

De Commissie Grote Excursie van de Historische Vereniging Oud-Utrecht organiseert jaarlijks een dagexcursie voor haar leden. Zij zoekt een aantal leden met belangstelling voor de geschiedenis van stad en regio Utrecht die graag willen meehelpen om deze evenementen te organiseren.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar secretariaat@oud-utrecht.nl t.a.v. de voorzitter van de Commissie Grote Excursie.

Utrechts Geveltekenfonds zoekt nieuwe bestuursleden

In 1977 werd door de Vereniging Oud-Utrecht het Utrechts Geveltekenfonds (UGFT) opgericht vanuit het besef dat gevelstenen een waardevol historisch element in de stad zijn. Nog steeds is het UGTF betrokken bij het restaureren en herplaatsen van historische gevelstenen. Daarnaast komen er soms nieuwe stenen, zoals in 2021 in het Utrechtse stadhuis voor de voorvechter van democratie, Quint Ondaatje. Ook wordt er hard gewerkt aan de site die onlangs helemaal is vernieuwd en informatie bevat over honderden Utrechtse gevelstenen.

Het bestuur van het UGTF heeft plaats voor nieuwe leden. Houdt u ervan om zo nu en dan een project te begeleiden waarbij u overleg met beeldhouwers hebt? Om mee te denken over het ontwerpen of opknappen van een gevelsteen of van historisch onderzoek naar een specifiek Utrechts thema? Dan is een bestuursfunctie bij het UGTF wellicht iets voor u! Nadere informatie bij secretaris Paul Krijnen (p.krijnen@ugtf.nl of 030 - 231 43 93).

Ledenadministratie

Veel leden hebben inmiddels het lidmaatschap van 2023 betaald, dank daarvoor. Er komen mails binnen van leden die de incasso gemist hebben. Van meer dan 200 leden (waaronder nieuwe leden in januari/februari) was de incasso nog niet geïnd omdat er problemen waren met het wijzigen van het incassocontract. Inmiddels is dat weer geregeld en is de incasso naar de bank gezonden.

Heeft u geen incasso-opdracht afgegeven (leden van voor 2018) en heeft u nog niet betaald? Eind februari gaan wij herinneringen sturen, dat kost geld en gaat van het te besteden budget van de vereniging af, graag verzoeken wij u daarom de betaling af te handelen. Vergeet niet het lidnummer te vermelden, dat voorkomt fouten met de verwerking van de betaling. Veel dank voor de medewerking.

 
De ledenadministratie wordt verzorgd door Adie en Chris Kreijns. Wijzigingen in uw adres of email kunt u doorgeven aan Ledenadministratie Oud-Utrecht, Zuiderstraat 18 A, 3434 BH Nieuwegein, ledenadministratie@oud-utrecht.nl. U ontvangt dan altijd op het juiste adres het tijdschrift, jaarboek en deze nieuwsbrief.

Wilt u lid worden van Oud-Utrecht, schrijf u dan in via de website.

Tips
  • Op pad met Oud-Utrecht De historische vereniging Oud-Utrecht maakt voor De Utrechtse Internet Courant (DUIC) twee-wekelijkse wandelingen door de stad, op zoek naar bijzonder erfgoed. Want dat is overal in Utrecht te vinden. U vindt ze op de website van DUIC. Op de site van Oud-Utrecht staat steeds aanvullende informatie.
  • Actueel erfgoed nieuws op de site Er verschijnen regelmatig interessante berichten over cultureel erfgoed in de kranten en op internet. Op onze site vindt u regelmatig een actuele selectie.
  • Kroniek over 2022 online Een kroniek is een verhaal van of boek met chronologisch geordende, historische feiten. Zolang Oud-Utrecht bestaat, bestaat de Kroniek. In het jaarboekje 1924 verscheen de eerste, namelijk die over 1923. En nu staat de nieuwste online, over 2022. Lees hier verder.
  • Historische winkelpuien Twijnstraat Onlangs verscheen de SteenGoed-editie ‘Historische winkelpuien Twijnstraat - ...’ van Ton Hooft. Het gaat om zo’n 20 nog oorspronkelijke of zo goed als oorspronkelijke winkelpuien uit de periode 1850-1909. Naast vooral ‘beschrijvingen’ van de puien met veel afbeeldingen gaat het ook over de ondernemer/winkeliers die er, figuurlijk en letterlijk, achter zaten en het brengt diverse nieuwtjes. Hier is de link naar deze uitgave.
  • De Bentvueghels, een berucht kunstgenootschap in Rome De tentoonstelling De Bentvueghels vertelt het bijzondere verhaal van een groep kunstenaars uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, die zich omstreeks 1620 in Rome verenigden in de kunstenaarsgroep de Bentvueghels. De opvallende naam van deze groep ontleent zich aan hoe de leden zichzelf zagen; namelijk als een groep kleurrijke vogels. Er werd gefeest en gedronken door de landgenoten, maar de bindende factor was het schildersvak. Ruim honderd kunstwerken geven inzicht in het leven en de kunstenaarspraktijk van de Bentvueghels. Kom langs en ontdek dit verhaal over reislust, groepsvorming, liefde voor Rome en voor de schilderkunst. Lees meer.

Ook gratis deze nieuwsbrief ontvangen?

Deze nieuwsbrief is een gratis service van onze vereniging. Als u deze nieuwsbrief interessant vond dan kent u vast wel iemand die dat ook zou vinden. Stuur deze nieuwsbrief eens aan haar of hem door.

Agenda

Oud-Utrecht
28/2 t/m 24/3 Tentoonstelling ‘100 jaar Oud-Utrecht’
3/3 Opening tentoonstelling ‘100 jaar Oud-Utrecht’
10/3 Historisch café (lustrumthema): ‘Oud-Utrecht en monumentenzorg’
12/3 Verjaardag historische vereniging Oud-Utrecht
17/3 Boekpresentatie ‘Post uit Utrecht’
24/3 Boekpresentatie ‘Een Dom en de stad rondom. Acht wandelingen door historisch Utrecht’
29/3 Lezing: ‘Verdwenen groen - Utrecht langs 19e eeuwse tuinen en parken’
14/4 Historisch café: boekpresentatie van het ‘Utrechts Straatnamenboek’
12/4 Lezing: ‘Van Beeldenstorm tot Vredenburg’s val’
21/5 Grote Excursie: ‘Het Utrechtse kerkenkruis en zijn immuniteiten’ 
Aanmelden uitsluitend via de agenda op de website.

U kunt Oud-Utrecht ook volgen op:

    Twitter    
    Twitter    
    Facebook    
    Facebook    
    Website    
    Website    
    Instagram    
    Instagram    
    YouTube    
    YouTube    

Colofon
Jan Schrauwen (eindredactie nieuwsbrief, redacteur website), Wendy van der Steen (redacteur nieuwsbrief en website), Mario Gibbels (redacteur, inhoud website), Ester Smit (redacteur, inhoud website), Martijn Maandag (techniek website, inhoud website, facebook en twitter), Jeroen Tirion (ontwerp, verzending nieuwsbrief, inhoud website).

Contact
redactie.nieuwsbrief@oud-utrecht.nl
Inzenden kopij volgende nieuwsbrief voor 23 april 2023

Twitter
Facebook
Website
Instagram
YouTube
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*