Rectificatie aprilnummer tijdschrift

In het aprilnummer 2018 van het tijdschrift staat in het artikel over Utrechtse kaatsbanen op pagina 47 vermeld dat het Party- en Congrescentrum Het Vechthuis waarvan de kolfbaan ‘De Drie Dorstige Herten’ deel uitmaakte in 2017 beëindigd werd vanwege een faillissement. Dit is onjuist. De eigenaar heeft Het Vechthuis inclusief de kolfbaan (Jagerskade 13-15) verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen wil laten bouwen.