Oproep voor kwartiermakers voor Romeinse Schepen in Utrecht

Namens een Utrechtse stichting i.o. (werknaam Romeinse Schepen Utrecht, RSU) is stichting Romeins Schip Woerden (RSW) op zoek naar een paar enthousiaste kwartiermakers. Vanaf juni 2009 heeft RSW cultuurhistorische en educatieve vaararrangementen in de wateren in en rond Woerden verzorgd.

In eerste instantie met de ‘Per Mare ad Laurium’, reconstructie van de in De Meern opgegraven Romeinse rijnaak ‘De Meern 1’, sinds 2014 ook met de ‘Fiducia’, reconstructie van de eveneens in De Meern opgegraven punter ‘De Meern 6’. Na 10 jaar actief te zijn geweest in Woerden zijn de omstandigheden waaronder RSW haar volledig vrijwillige werkzaamheden moet uitvoeren zo verslechterd, dat doorgaan in 2019 helaas geen optie is. Daarom onderhoudt het bestuur van RSW sinds september 2017 intensief contact met een Utrechtse initiatiefgroep om te onderzoeken of overbrengen van de exploitatie van RSW naar Utrecht haalbaar is. Inmiddels is duidelijk geworden dat verhuizing een redelijke kans van slagen biedt; de initiatiefgroep is dus toe aan de volgende stap.

 

Doelstelling van de stichting i.o.

Stichting RSU i.o. stelt zich tot doel de noodzakelijke condities voor exploitatie en onderhoud van de genoemde reconstructies te realiseren. In dit kader wordt onder ‘exploitatie’ verstaan het aanbieden van informatieve vaararrangementen door de wateren van de Utrechtse binnenstad (Stadsbuitengracht, Oude Gracht, Kromme Rijn), met bijzondere aandacht voor de Romeinse grens (limes) en de rol die schepen daarin vervulden, de drie Romeinse castella in en rond Utrecht, de bevaren waterlopen als drager van de Utrechtse geschiedenis en stedelijke ontwikkeling.

Om exploitatie mogelijk te maken, moet een stichting in het leven geroepen worden. Om die taak met succes te kunnen uitvoeren, is RSU i.o. op zoek naar een aantal gemotiveerde ‘kwartiermakers’ uit Utrecht e.o. die de nodige vrije tijd kunnen besteden aan het opzetten van die stichting, het formuleren van de doelen, het uitwerken van het exploitatiemodel en het werven van de benodigde vrijwilligers.

 

Welke taken moeten worden uitgevoerd?

Met als uitgangspunt de beproefde Woerdense aanpak moet voor de Utrechtse variant van alles worden gedefinieerd. Naast het opstellen van een helder projectplan wordt van de kwartiermakers verwacht dat zij tot een definitief exploitatiemodel komen. Daarbij kunnen zij ook gebruik maken van de resultaten van een al uitgevoerde Quick Scan en het Haalbaarheidsonderzoek waaraan de Initiatiefgroep momenteel werkt. Doelstelling is de oprichting van de stichting uiterlijk in het eerste kwartaal 2019 en het vaststellen van het concept exploitatiemodel medio 2019, zodat al in het seizoen 2019 beperkt arrangementen kunnen worden aangeboden.

Bij het uitvoeren van de taken werken de kwartiermakers nauw samen met de leden van de Initiatiefgroep en kunnen ze gebruik maken van de al beschikbare kennis en ervaring. En als de klus geklaard is, bepalen zij zelf of ze als vrijwilliger bij de stichting betrokken willen blijven.

Hieronder treft u een niet-uitputtende lijst van activiteiten die de aandacht van de kwartiermakers vragen:

  • Definiëren van de aan te bieden arrangementen, de inhoud ervan en de frequentie;
  • Verzamelen van informatiemateriaal voor gidsen en samenstellen van een informatiemap;
  • Uitwerken van de noodzakelijke opleidingstrajecten en (laten) verzorgen van opleidingen;
  • Uitwerken van alle aspecten m.b.t. beide schepen; (overdekte) ligplaatsen, opstapplaatsen, vaarroutes, onderhoudsplan e.d.;
  • Valideren van de bestaande lijst van vrijwilligerstaken en bepalen hoeveel vrijwilligers daarvoor gevonden moeten worden;
  • Opstellen van een 5-jaren businessplan;
  • Uitwerken van een PR en Marketing plan, zowel voor de aanloop- en introductiefase als de exploitatiefase.

Bent u de kwartiermaker die wij zoeken?

Hebt u met één of meerdere van deze onderwerpen affiniteit, spreekt de functie van kwartiermaker u aan en beschikt u de komende maanden over voldoende vrije tijd? Neem dan a.u.b. snel contact op met de voorzitter van RSW, Henk Vlot, telefonisch op 0348 480 255 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..