Aangeboden

Lepelenburg, Bruntenhof,Lievendaal, Maliebaan,

Verzameling negentiende en twintigste eeuwse artikelen over de vier afgebeelde stadsgezichten door J.Versteeg, mitsgaders een serie foto's van de achttiende eeuwse gravures van die objecten afkomstig van het Utrechts stadsarchief. alles tegen verzendkosten te bekomen.

August Agasi
augustagasi@home.nl

043-4091745