CumulusNL (wikipedia)

Herbestemming Tivoli

Oud-Utrecht organiseerde begin 2015 een prijsvraag om ideeën te verzamelen voor een nieuwe toekomst voor dit historische gebouwencomplex.

Na de laatste concerten in mei van dat jaar verruilde de organisatie van Tivoli na 35 jaar het historische rijksmonument voor het muziekgebouw aan het Vredenburg. Bovendien vertrok in het najaar de gemeentelijk Dienst Erfgoed en Monumenten uit het Pandhuis. Daardoor zou het eeuwenoude complex aan de Oudegracht vrijwel geheel leeg komen te staan. Het complex is eigendom van de Gemeente Utrecht en deze heeft aangegeven in principe een sterke voorkeur te hebben voor verkoop. De Vereniging Oud-Utrecht vindt het van groot belang dat dit rijksmonument, dat in verschillende gedaantes al eeuwenlang een prominente rol vervult in de Utrechtse samenleving, een nieuwe bestemming krijgt die past bij de grote historische waarde van het complex, en dat de burgers van Utrecht nadrukkelijk de gelegenheid zouden krijgen om mee te denken over de toekomst van dit erfgoed.

De Vereniging Oud-Utrecht wou hierin een faciliterende rol vervullen en heeft daarom het initiatief genomen om een ideeënprijsvraag te organiseren. Hiermee wou de vereniging in de eerste plaats een brede maatschappelijke discussie initiëren over welke functies wenselijk en geschikt zouden zijn voor de monumentale panden. Omdat Oud-Utrecht niet de eigenaar is van het complex kunnen we niet de garantie bieden dat het winnende plan daadwerkelijk zal worden uitgevoerd maar doordat we zodoende ook niet gebonden zijn aan de juridische en financiële restricties waar de Gemeente wel rekening mee zal moeten houden bij een officiële aanbesteding heeft Oud-Utrecht de vrijheid om met deze prijsvraag de ruimte te bieden voor creatieve en originele ideeën.

Naast het creëren van een platform voor maatschappelijke discussie en creatieve ideeën wil de Vereniging Oud-Utrecht met deze ideeënprijsvraag echter ook stimuleren dat er uiteindelijk één of meerdere concrete, uitgewerkte en financieel onderbouwde plannen worden ontworpen, die op brede steun in de Utrechtse samenleving kunnen rekenen, en die dan aangeboden kunnen worden aan de Gemeente.

De jury van de Prijsvraag Herbestemming Tivoli bestond uit:

  • dr. Rob Dettingmeijer (architectuurhistoricus)
  • Guus Verduijn (algemeen directeur Woonzorg Nederland)
  • Ronald Willemsen (directeur ASNOVA architecture)