Bestuur

Bestuur

Bereikbaar via: e-mail / postbus 91, 3500 AB Utrecht

Dick de Jong (voorzitter)
Joke Hardeman (penningmeester)
Tijn Pieren (secretaris)
Thea Boekhout (coördinator vrijwilligers)
Samantha Hassink-Burbidge (communicatiecommissie)
Annemiek Roessen (vice-voorzitter)
Marlyne Stolker

Bestuursondersteuning 

Margrit Idsinga
Jetty Krijnen