Bestuur

Bestuur

Bereikbaar via: e-mail / postbus 91, 3500 AB Utrecht

Dick de Jong (voorzitter)
Jan Bots (penningmeester)
Hansje Amelink (secretaris)
Samantha Hassink-Burbidge
Marlyne Stolker
Tom de Zeeuw
Froukje van der Meulen

Bestuursondersteuning 

Marjan Hulman
Jetty Krijnen-van der Sterre

Kascommissie

Frank van Eijkern
Steven Priem
Willemijn  Bánki

----

Algemene Ledenvergadering 2023

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn gevoegd bij het tijdschrift van april 2023. Hier staat de digitale versie en hier is de route naar Theater Aluin

Algemene Ledenvergadering 2022

Op 16 mei jl. werd de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud-Utrecht gehouden. Een papieren versie van de agenda en de vergaderstukken zijn gevoegd bij het Tijdschrift Oud-Utrecht van april 2022. Onder deze pagina staat een digitale versie. Voor agendapunt 9 zijn nog twee stukken toegevoegd: een memo inzake de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en Oud-Utrecht en een memo over het Reglement voor de continuïteitscommissie. 

Concept-verslag
Onder deze pagina is ook het concept-verslag toegevoegd van de vergadering van 16 mei jongstleden. Mocht u tekstuele opmerkingen hebben of opmerkingen naar aanleiding van het verslag dan kunt u die mailen naar het secretariaat: secretariaat@oud-utrecht.nl. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2023 vindt de feitelijke behandeling en vaststelling van het verslag plaats.

 

Bijlage(n)