Bestuur

Bestuur

Bereikbaar via: e-mail / postbus 91, 3500 AB Utrecht

Dick de Jong (voorzitter)
Jan Bots (penningmeester)
Hansje Amelink (secretaris)
Samantha Hassink-Burbidge
Marlyne Stolker
Tom de Zeeuw

aspirant-lid
Jasper Bongers

Bestuursondersteuning 

Marjan Hulman
Jetty Krijnen - van der Sterre

Kascommissie

Thomas Hassink
Frank van Eijkern
Steven Priem

----

Algemene Ledenvergadering 2022.
Een papieren versie van de agenda en de vergaderstukken zijn gevoegd bij het Tijdschrift Oud-Utrecht van april 2022. Onder deze pagina staat een digitale versie.
Voor agendapunt 9 zijn nog twee stukken toegevoegd: een memo inzake de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en Oud-Utrecht en een memo over het Reglement voor de continuïteitscommissie. 

 

Bijlage(n)