Bestuur

Bestuur

Bereikbaar via: e-mail / postbus 91, 3500 AB Utrecht

 • Dick de Jong (voorzitter)
 • Jan Bots (penningmeester)
 • Hansje Amelink (secretaris)
 • Froukje van der Meulen
 • Arthur Kocken 
 • Myrthe van Niekerk

100 JAAR OUD UTRECHT 12 MAART 2023 Paulus van Dorsten 64 UITSNEDE

Bestuur Oud-Utrecht met locoburgemeester Eerenberg en een Koninklijke Erepenning bij het eeuwfeest op 12 maart 2023, vlnr Froukje van der Meulen, Jan Bots, Marlyne Stolker, Dick de Jong, Tom de Zeeuw, Eelco Eerenberg en Samantha Hassink. Niet op de foto: Hansje Amelink.

Bestuursondersteuning 

 • Marjan Hulman
 • Jetty Krijnen-van der Sterre

Kascommissie

 • Steven Priem
 • Willemijn  Bánki
 • Francien Rotteveel

Continuiteitscommissie

 • Menno Wiegman
 • Thea Boekhout
 • Lucas Janssen

----

Algemene Ledenvergadering 2023

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn gevoegd bij het tijdschrift van april 2023. Hier staat de digitale versie
En onder deze pagina staat het conceptverslag. Dat wordt behandeld en vastgesteld tijdens de ALV van 2024.
Mocht u opmerkingen hebben dan kunt u mailen naar bestuur@oud-utrecht.nl 

Bijlage(n)
WBTR en Oud-Utrecht
WBTR-continuiteitsreglement
ALV Oud-Utrecht 2022
Concept-verslag ALV 16-05-2022
Route naar Theater Aluin
ALV2023 Conceptverslag