Bestuur

Bestuur

Bereikbaar via: e-mail / postbus 91, 3500 AB Utrecht

Dick de Jong (voorzitter)
Jan Bots (penningmeester)
Hansje Amelink (secretaris)
Marlyne Stolker
Tom de Zeeuw
Froukje van der Meulen

Bestuursondersteuning 

Marjan Hulman
Jetty Krijnen-van der Sterre

Kascommissie

Frank van Eijkern
Steven Priem
Willemijn  Bánki

----

Algemene Ledenvergadering 2023

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn gevoegd bij het tijdschrift van april 2023. Hier staat de digitale versie
En onder deze pagina staat het conceptverslag. Dat wordt behandeld en vastgesteld tijdens de ALV van 2024.
Mocht u opmerkingen hebben dan kunt u mailen naar bestuur@oud-utrecht.nl 

Bijlage(n)
WBTR en Oud-Utrecht
WBTR-continuiteitsreglement
ALV Oud-Utrecht 2022
Concept-verslag ALV 16-05-2022
Route naar Theater Aluin
ALV2023 Conceptverslag