Marcella Dorigo

Algemeen

Een van de doelstellingen van de Vereniging Oud-Utrecht is te waken over het behoud van het cultureel erfgoed in de stad en provincie Utrecht. Cultureel erfgoed is een breed begrip. Oud-Utrecht richt zich vooral op de gebouwde omgeving, archeologische monumenten en het historisch landschap.

Als het bestaan hiervan op een of andere wijze bedreigd wordt, wil Oud-Utrecht zich daartegen inzetten. Bijvoorbeeld door te signaleren bij verantwoordelijke personen of instanties, door publiciteit te geven aan de bedreiging of actie te voeren. Voor het nastreven van deze doelstelling is de vaste Commissie Cultureel Erfgoed ingesteld.

Om praktische redenen beperkt de Commissie zich tot bedreigingen van materieel erfgoed in de gemeente Utrecht. De Commissie werkt hierin samen met anderen die een soortgelijke doelstelling hebben, zoals de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens en de Bond Heemschut.

Bijzonder zijn de inspanningen van de Commissie Cultureel Erfgoed (CCE) voor:

  • - Religieus Erfgoed; Met een symposium en publicaties heeft de CCE opgeroepen tot nieuw beleid voor bedreigd religieus erfgoed. Gemeente Utrecht heeft inmiddels een kerkenvisie en dat vindt navolging bij andere gemeenten;
  • - Tivoli complex; De CCE Oud Utrecht organiseerde een prijsvraag om richting te geven aan de herbestemming van het oude Tivoli complex bij de aanbesteding door gemeente Utrecht;
  • - Het Stegen project; De CCE deed een inventarisatie van de stegen in de oude stad: binnenstad, Bemuurde Weerd, Oosterkade en Westerkade. Hier vindt u het resultaat.

Wilt u  melding maken van bedreigd cultureel, industrieel, religieus  of landschappelijk erfgoed dat kunt u de Commissie Cultureel Erfgoed (CCE) bereiken via: cultureel.erfgoed@oud-utrecht.nl