Marcella Dorigo

Algemeen

Een van de doelstellingen van de Vereniging Oud-Utrecht is te waken over het behoud van het cultureel erfgoed in de stad en provincie Utrecht. Cultureel erfgoed is een breed begrip. Oud-Utrecht richt zich vooral op de gebouwde omgeving, archeologische monumenten en het historisch landschap.

Voor het nastreven van deze doelstelling is de Commissie Cultureel Erfgoed ingesteld. Om praktisch redenen beperkt de commissie zich tot de bedreigingen in de gemeente Utrecht en werkt hierbij samen met onder andere Bond Heemschut, Usine en diverse historische verenigingen in de gemeente Utrecht.

Dit jaar richten we onze aandacht op de bouwkunst van na 1965. Een periode van meer architectonische vrijheid na de wederopbouw periode. Dit doen we door het maken van een inventarisatie en een eindrapport. Wij volgen gemeentelijke ontwikkelingen zoals de toekomst visie van het Visschersplein en de visualisatie van (verdwenen) erfgoed in de binnenstad. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het zichtbaar maken van de stadsverdediging die verdwenen is. Ook publieksevenementen op erfgoedlocaties (zoals het Domplein)ende wal- en kluismuren hebben onze aandacht. Blijvend aandacht heeft de kunst in de openbare ruimte die dreigt te verdwijnen.

Dit doen we door betrokkenen aan te schrijven, in gesprek te gaan met stakeholders en door onderzoek te doen. Een recent voorbeeld is het onderzoek naar de stegen in Utrecht, afgerond met het boek "Van Zwaansteeg tot achterom"

Wij kunnen uw hulp gebruiken. Kent u een post 65 gebouw of wilt u melding maken van bedreigd cultureel, industrieel, religieus  of landschappelijk erfgoed. Stuur ons een mail op: cultureel.erfgoed@oud-utrecht.nl