Copyright website

Deze website is een publicatie van de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing. Oud-Utrecht heeft databankrecht op de website als geheel en de collecties aan publicaties. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van Oud-Utrecht.

Iedereen mag de webteksten - ook op commerciële of enigerlei andere wijze – gebruiken. Bij overname van de webteksten wordt naamsvermelding van Oud-Utrecht op prijs gesteld.

Oud-Utrecht spant zich in om de rechten op teksten en afbeeldingen goed vast te leggen, met waar nodig bronvermelding. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, dan kunt u contact opnemen met Oud-Utrecht. Dat kan via bestuur@oud-utrecht.nl