Kronieken

Kronieken

Zolang Oud-Utrecht bestaat, bestaat de Kroniek. In het jaarboekje 1924 verscheen de eerste, namelijk die over 1923. 

Een kroniek is een verhaal van of boek met chronologisch geordende, historische feiten. Daarmee zijn kronieken sleutels waarmee de deur naar het verleden geopend kan worden. De kroniek van Oud-Utrecht werd aanvankelijk achterin het jaarboek gepubliceerd. 

Frank Kaiser is namens Oud-Utrecht de huidige samensteller van de Kroniek van stad Utrecht. Deze Kroniek geeft een overzicht van gebeurtenissen die verband houden met de geschiedenis van Utrecht en de bescherming van het erfgoed in de stad.

Historicus Ton van Schaik schreef in een overzicht van negentig jaar Oud-Utrecht: 'Meer dan eens werd geopperd haar als een rudiment uit de voortijd te laten vervallen. Er zijn drie argumenten voor handhaving. De Kroniek geeft een eerste kritische schifting van de feiten in het afgelopen jaar. Ze biedt een opstapje voor onderzoek naar ontwikkelingen vanaf 1923, en belangrijke gebeurtenissen sindsdien zijn betrekkelijk snel terug te vinden. En tenslotte is ze de oudste vorm van verhalende geschiedschrijving, een manier om haast van dag tot dag bij de tijd te blijven.' 

De pdf’s van de recente kronieken staan hiernaast, eerdere kronieken zijn opgenomen en terug te vinden in de Jaarboeken.

Archeologische en bouwhistorische kronieken

Het Maandblad Oud-Utrecht publiceerde sinds 1923 over bouwhistorische en archeologische vondsten. Mensen als Willem Stooker, Temminck Groll, Tarq Hoekstra en Frans Kipp leverden vele artikelen. De artikelen gingen over in een aparte publicatie als Archeologische en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht, verspreid via het Maandblad Oud-Utrecht, vanaf 1970. Vanaf 1988 tot en met 1992 werd deze kroniek een aparte uitgave van gemeente Utrecht en de Stichting Publicaties Oud-Utrecht (SPOU). Een bijzondere uitgave was de Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht, 1926-1972, met een overzicht van eerder verschenen artikelen in Maandblad Oud-Utrecht en een register van straatnamen.

De Archeologische kroniek van de provincie Utrecht, verscheen voor het eerst in het Maandblad Oud-Utrecht, later werd het een aparte uitgave van Provincie Utrecht en Stichting Publicaties Oud-Utrecht. Zie voor een overzicht de archeologische kronieken Provincie Utrecht.

Hotspotmonitor

Hotspots zijn gebeurtenissen waar het handelen van de overheid en de samenleving elkaar intens raken. Het gaat om gebeurtenissen die maatschappelijke beroering veroorzaken, van bijzondere betekenis zijn voor de inwoners en in de media veel aandacht hebben getrokken.

De gemeente Utrecht heeft samen met Het Utrechts Archief als een van de eerste gemeenten in Nederland een hotspotmonitor vastgesteld. In de eerste monitor staan 44 belangrijke gebeurtenissen in de stad Utrecht beschreven voor de periode 2013-2017. Voorbeelden van hotspots zijn de sluiting van sekswerkplekken aan het Zandpad en de Hardebollenstraat, de noodopvang asielzoekers, verbreding van de A27, instelling van de Milieuzone, de terugkeer van de noordzijde van de Catharijnesingel, de bouw van het nieuwe Centraal Station en de start van de Tour de France in Utrecht.

Om met terugwerkende kracht een hotspotanalyse uit te voeren, heeft de werkgroep eerst een zoektocht verricht naar geschikte bronnen om een overzicht te krijgen van deze nog zo recente geschiedenis. Daarbij bleken de Kronieken van de vereniging Oud Utrecht, jaarlijks gepubliceerd, een zeer bruikbaar vertrekpunt. 

De monitor zou volgens Het Utrechts Archief elke twee jaar met nieuwe gebeurtenissen worden aangevuld en de bestaande selectie wordt verbeterd.

Bijlagen
Kroniek 2010
Kroniek 2011
Kroniek 2012
Kroniek 2013
Kroniek 2014
Kroniek 2015
Kroniek 2016
Kroniek 2017
Kroniek 2018
Kroniek 2019
Kroniek 2020
Kroniek 2021
Kroniek 2022
Kroniek 2023