Tijdschrift Oud-Utrecht februari 2018: Studentenhuisvesting 1945 – nu

Vóór de Tweede Wereldoorlog woonden de meeste studenten bij een hospita, maar na 1950 kwamen er steeds meer speciale studentenhuizen. De Stichting Studenten Huisvesting Utrecht gaf opdracht tot de bouw van nieuwe studentencomplexen als de IBB, de Van Lieflandlaan en de moderne appartementengebouwen in de Uithof. In het nieuwe nummer van het tijdschrift: hoe wonen met andere studenten voor veel studenten bepalend werd voor hun studietijd, met alle vreugde en ergernissen van dien.

Nieuwe cursusfolder van het Gilde Utrecht

De nieuwe cursusfolder van het Gilde Utrecht is uit. U vindt daarin de volgende cursussen:

De oostelijke invalsroute

Pieter Willemsen en Joan Vermeulen

Dankzij een groep van 5 mensen is deze weg, waarvoor talloze huizen moesten wijken, er niet gekomen. Het enige nog levende lid van de actievoerders heeft haar verhaal verteld in een podcast. Zij vertelt over de arrogante, onwetende bestuurders en de angst voor de sloop van je huis.

Jaarboek 2017 over eten en drinken

Op 21 januari 2018 zal het Jaarboek Oud-Utrecht 2017 verschijnen onder de titel Hertenpoten, hoppenbier en hamburgers. Zevenduizend jaar eten en drinken in Utrecht. Bijdragen komen van een groot aantal auteurs, waaronder diverse medewerkers van Erfgoed gemeente Utrecht en een aantal redactieleden van het Jaarboek.

Marietje van Winter 90 jaar

Al meer dan vijftig jaar houdt prof. em. jkvr. dr. Johanna Maria van Winter zich bezig met middeleeuwse studies. Zij studeerde geschiedenis in Groningen en Gent (1945-1953), met middeleeuwse geschiedenis als hoofdvak. In 1962 promoveerde ze op Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen. Ministerialiteit, ridderschap en adel in West-Europa bleef een belangrijk thema in haar onderzoek. Daar kwamen twee onderzoeksvelden bij: de geschiedenis van voeding en gezondheid en de geschiedenis van stad en provincie Utrecht, met speciale aandacht voor de Romeinse en middeleeuwse loop van Rijn en Vecht.

Utrechts verleden in vogelvlucht

 Oud-burgemeester Vos-van Gortel ontving het eerste exemplaar van ‘Utrechts verleden in vogelvlucht’ in Het Utrechts Archief.

13.000 jaar Utrechtse geschiedenis is nu in beknopte boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Matrijs, met hulp van Gilde Utrecht en Het Utrechts Archief. Rijksarchivaris en eindredacteur Kaj van Vliet vertelde over de grote veranderingen in de afgelopen 20 jaar, sinds het vorige boek ‘Twintig eeuwen Utrecht’. Er is beter inzicht in de vroege geschiedenis van Utrecht en de storm van 1674, maar ook is er de enorme groei van de stad, van 230.000 naar bijna 350.000 inwoners.

Historische stadskraan herbouwd

Ter hoogte van de huidige Winkel van Sinkel stond een stadskraan, waarmee goederen van de schepen op de werf of naar de straat werden getakeld. Omdat deze oorspronkelijke locatie niet geschikt is voor de herbouw van de replica, is gekozen voor een plek op de Bemuurde Weerd, naast de Monicabrug. In 1837 brak de stadskraan aan de Oudegracht, tijdens het takelen van een van de vrouwenbeelden die bestemd waren voor de pui van de Winkel van Sinkel. Door de onherstelbare schade moest de stadskraan uiteindelijk worden afgebroken. Tegenwoordig is in de bestrating van de werf de plek van de stadskraan zichtbaar gemaakt.

Geslaagde presentatie 'Utrecht en de pers'

Op donderdag 8 juni werd in journalistencafé Willem Slok het jaarlijkse themanummer van het tijdschrift ten doop gehouden, dit maal gewijd aan Utrecht en de pers. Dat gebeurde in aanwezigheid van bijna alle auteurs, enkele Oud-Utrechtleden, redactie- en bestuursleden van de vereniging, oud-journalisten en vertegenwoordigers van de Utrechtse media van nu.

Kerken Kijken Utrecht zoekt vrijwilligers

 

Elke zomer verzorgt Kerken Kijken Utrecht de openstelling van 11 Utrechtse binnenstadskerken voor publiek. Dit cultuurhistorische project zou niet mogelijk zijn zonder de vrijwillige inzet van gidsen. Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te ondersteunen. We zoeken mensen die meer (willen) weten over kerkgebouwen en hun geschiedenis, daar graag over vertellen, die het leuk vinden in een team te werken, die soms een mondje over de grens spreken en een gastvrije instelling hebben.

Meer informatie en aanmelden via www.kerkenkijken.nl

 

Muziektent op Lepelenburg

In 2004 is met het 80-jarig jubileum van de vereniging Oud-Utrecht rond de muziektent een reproductie van het Panorama van Utrecht uit 1859 aangebracht dat bij het Utrechts Archief berust. Dit panorama toont aan de hand van tekeningen uit 1859 doorlopend rond de muziektent het aanzien van de binnenstad, gezien van de overkant van de singels.