De middeleeuwse kerk als vindplaats van Europa

Altaarstuk van Austevoll

In zijn lezing op 15 november 2018 schetste Prof. Dr. Justin Kroesen hoe het christendom in de middeleeuwen mensen uit heel Europa met elkaar verbond. In de elfde eeuw erkende vrijwel heel West-Europa het gezag van de paus in Rome. Paus Gregorius VII voerde toen een gestandaardiseerde Romeinse ritus in en die werd in de overgrote meerderheid van de kerken tussen Italië en Scandinavië nagevolgd. Dit versterkte het Latijn als de lingua franca van de kerk en de kloosters en leidde tot een ware renaissance. Het niveau van culturele en intellectuele uitwisseling groeide en daarvan profiteerden de handel en de wetenschap in de opkomende steden. Europa had in de twaalfde en de dertiende eeuw geen binnengrenzen en bestond uit geografische regio’s die vloeiend in elkaar overliepen en onderling op vele manieren met elkaar in contact stonden. Zo vormde het Rijnland met Keulen en Utrecht één hecht cultuurlandschap. Utrecht was de enige Domstad in de Noordelijke Lage Landen, die kunstwerken importeerde en exporteerde en nadrukkelijk in Europa ingebed was.

RASA

Rasa

Ruim 46 jaar vervulde podium RASA een voorhoedefunctie in het Utrechtse culturele leven. Eind januari 2017 sloten de deuren van dit unieke culturele centrum aan de Pauwstraat, dat vanaf het prille begin de ontwikkelingen in maatschappij en cultuur nauwgezet volgde en als inspiratie voor haar activiteiten nam.

Het geheim van de vijf Dombeelden ontrafeld?

St Maarten

De Domkerk was al in de middeleeuwen een indrukwekkend bouwwerk, geïnspireerd op de prestigieuze Franse kathedralen. Bij de realisering waren behalve metselaars, steenhouwers en timmerlieden ook beeldhouwers actief. Deze maakten kruisbloemen, venstertraceringen en sierlijsten, vrijstaande beelden en reliëfs.

Terugblik op de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis

Op 13 oktober 2018 beleefde Utrecht een première: de eerste nacht van de Utrechtse geschiedenis. De Reizende Reporters van de Maand van de geschiedenis Hugo en Barbara legden deze eerste editie vast in een verslag en een fotoreeks. Tijdens deze nacht presenteerde Dr. Frits Broeyer zijn nieuwe boek over de strijd tussen remonstranten en contraremonstranten in de domstad. Daarover verscheen een artikel in het Reformatorisch Dagblad.

DUIC lidmaatschapsactie Oud-Utrecht

DUIC krant

In de papieren DUIC kunt u deze maand een prachtige bijlage lezen over de historische vereniging Oud-Utrecht. In de bijlage staat ook een aantrekkelijke lidmaatschapsactie. Als u zich nu aanmeldt als lid voor het jaar 2019 dan krijgt u van ons de nog te verschijnen tijdschriften 2018, het jaarboek 2018 cadeau.

Meld u hier aan als lid en betaal direct.

Wim Deijkers lid van verdienste

Op de ledenvergadering van 16 mei 2018 is Wim Deijkers door het bestuur benoemd als Lid van Verdienste van Historische Vereniging Oud-Utrecht . Hiermee dankt de vereniging Wim voor de geweldige hoeveelheid werk die hij als bestuurder heeft verricht voor de clusters van commissies en redacties, met het maximum van drie keer drie jaar als bestuurder.

Het juni-nummer van Tijdschrift Oud-Utrecht is uit!

Spieren, stoom en staal, De Utrechtsche IJzergieterij onder directie van de familie Van den Wall Bake speelde in de 19e eeuw als leverancier van draaischijven en bruggen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Nederlandse spoorwegnet. Met een breed assortiment aan machinebouw en gietwerk had het bedrijf succes in een grotere markt. De opkomst en neergang van een modern metaalbedrijf.

2 juni: Verjaardag stad Utrecht

Wat vooraf ging: in 1122 verblijft Keizer Hendrik V in paleis Lofen in Utrecht. Aan de overzijde van de straat is het paleis van bisschop Godebald van Utrecht. Bisschop Godebald heeft zojuist besloten dat hij een dam in de Kromme Rijn zal laten leggen. Om Utrecht bereikbaar te houden, zal er een kanaal naar de Hollandse IJssel komen, de Vaartse Rijn.

Historisch Café van 11 mei over 'Het beeld van de Utrechtse student' druk bezocht

Een van de succesvolste aktiviteiten van Oud Utrecht is het Historisch Café, een historische lezing in een ontspannen café-sfeer op de vrijdagmiddag. Ongeveer 50 bezoekers waren op 11 mei afgekomen op 'Het Beeld van de Utrechtse Student' door Maurice van Lieshout. De Smeezaal was dus goed gevuld met een deels vast publiek, waarbij de meerderheid zelf in Utrecht gestudeerd bleek te hebben. De stille kracht achter het ledenblad van Oud Utrecht (hij is eindredacteur) trad uit de schaduw met een beeldrijk verhaal over het Utrechtse studentenleven. Dat verhaal viel in de smaak. Beelden zeggen - zoals bleek - meer dan woorden, vooral als ze toegelicht worden.

Utrecht op film 1920-1980

Utrecht was in de twintigste eeuw favoriet onderwerp van veel filmers. De sloop en de nieuwbouw van het stationsgebied, zwemmen op een zomerse dag, een straatfeest in de jaren 80.... U ziet het terug in de filmcollectie van Het Utrechts Archief met meer dan 500 uur aan films van bedrijven en amateurs uit de periode 1920-1980. In de tentoonstelling Utrecht op film ontdekt u de hoogtepunten uit deze collectie.