Grote excursie 2018

Zaterdag 23 juni 2018 08:45u tot 18:00u

Bij Loosdrecht en 's Graveland

95

Er zijn geen toegangsbewijzen meer beschikbaar - het maximum aan inschrijvingen is bereikt.

In het lustrumjaar van de Vereniging Oud-Utrecht zal de jaarlijkse Grote Excursie een keer buiten de huidige provinciegrens plaatsvinden. Op zaterdag 23 juni 2018 zullen de deelnemers een bezoek brengen aan de gemeente Wijdemeren, waarvan Loosdrecht nog tot 2002 onderdeel van de provincie Utrecht was. 

De tocht zal worden gemaakt in een dubbeldeks bus met als vertrek- en aankomstpunt het plein tegenover het stadion van FC Utrecht.
Een aantal bijzondere historische locaties zal worden bezocht. Als eerste kasteelmuseum Sypesteyn in Loosdrecht, dat jonkheer C.H.C.A. van Sypesteyn in 1902 liet bouwen op de plaats waar het middeleeuwse slot van zijn voorvaderen zou hebben gestaan. Nu is het de behuizing van de omvangrijke verzameling van Van Sypesteyn die onder andere veel portretten en Loosdrechts porselein omvat.
Een heel ander huis is het imposante Trompenburg in ’s Graveland dat in 1654 is gebouwd voor admiraal Cornelis Tromp, de zoon van admiraal Maarten Harpertsz Tromp. Na verwoesting door Franse troepen in 1672 is het opnieuw opgebouwd. Het interieur is nog intact. De fraaie koepelzaal is beschilderd met voorstellingen van de vier destijds bekende werelddelen en van de zeeslagen die Tromp heeft geleverd.
De particuliere buitenplaats Berg en Vaart in Ankeveen tenslotte heeft een omvangrijke, verrassende tuin die bestaat uit heel verschillende onderdelen met bijzondere beplanting en gebouwen. In of bij het zogeheten Palmhuis, waar de grote kuipplanten overwinteren, zal de afsluitende borrel plaats vinden. De tuin vóór het uit 1779 daterende huis is aangelegd met buxushaagjes in barokke patronen.
Trompenburg en Berg en Vaart zijn gewoonlijk niet voor publiek toegankelijk maar worden deze dag speciaal voor leden van Oud-Utrecht opengesteld. Ook het bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek van Natuurmonumenten maakt deel uit van het programma. Onderweg zal steeds informatie worden gegeven over interessante locaties die de bus passeert door onze leden Gerard Abrahamse, oud-wethouder van Wijdemeren en Jacob Six, wiens familie een aantal ’s-Gravelandse buitenplaatsen heeft bewoond.

Een uitgebreide toelichting op het programma zal u bij de inschrijving bij de bus op 23 juni 2018 worden overhandigd. 

De dag begint vanaf 8.45 uur op het voorplein van de Koninklijke Landmacht aan de Herculeslaan in Utrecht (tegenover de hoofdingang van het stadion van FC Utrecht) waar de bus om stipt 9.15 uur vertrekt.
Om ongeveer 18.00 uur zal de bus daar weer terug zijn.

Deelname aan deze Grote Excursie is alleen mogelijk voor de leden en hun huisgenootleden van de Vereniging Oud-Utrecht (geen introducés) tegen betaling van € 35,-.
Belangrijk: deze dag heeft een strak tijdsschema wat inhoudt dat de deelnemers een aantal keren snel moeten in- en uitstappen en ook behoorlijke afstanden moeten lopen. Bovendien hebben met name kasteel Sypesteyn en het huis Trompenburg veel steile trappen en nauwe doorgangen. Het is niet toegestaan in de bus te blijven wachten.

Aanmelden

Er zijn geen toegangsbewijzen meer beschikbaar - het maximum aan inschrijvingen is bereikt.

Na aanmelding krijgt u binnen 24 uur een bevestigingsmail met uw ticket, vergeet niet deze uit te printen en mee te nemen. Indien u geen e-mail binnen die tijd krijgt kunt u een mail sturen aan webmaster@oud-utrecht.nl.

Als u zich heeft ingeschreven en nog niet het verschuldigede bedrag heeft overgemaakt kunt u dit doen via rekeningnummer NL55INGB0000056066 t.n.v. de Vereniging Oud-Utrecht te Utrecht o.v.v. 'Grote Excursie 2018'. Uw betaling moet voor 18 juni 2018 gedaan zijn, latere stortingen maken uw aanmelding ongeldig.

Inschrijven

Registratie niet langer beschikbaar. Evenement is beeindigd.

Locatie

Loosdrecht en 's Graveland

2018-06-23 08:45:00
2018-06-23 18:00:00