Presentatie Jaarboek 2019

Van Zondag 24 november 2019 20:00 tot Zondag 24 november 2019 22:30
Bij BAK

Het Jaarboek 2019 is gewijd aan een thema: Utrecht en de moderniteit, peildatum 1919. 
Hoe modern is Utrecht na de Eerste Wereldoorlog aan het worden? En wat is daar in het eerste naoorlogse jaar 1919 van te merken? 
Redacteuren en aangezochte medewerkers kijken terug naar het Utrecht van een eeuw geleden en stellen zich de vraag hoe het daar dan toegaat op allerlei gebieden van de samenleving: de politiek, de woningbouw, de pers, het theater, het verzuilde onderwijs, het openbaar vervoer, de beeldende kunst, de architectuur, het spoor, de literatuur en de landbouwcoöperaties. Zoals de ondertitel (‘peildatum’) aangeeft, gaat het om een momentopname van een proces van modernisering, dat al veel eerder is begonnen en dat ook doorloopt tot in onze tijd. Terugblikken op 1919 betekent dan ook omkijken naar een pad waarop we ons nog steeds voortbewegen. Daarom komt 1919 steeds aan bod als stadium in het langdurig verloop van de modernisering, die zich vooral aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw voltrekt.
Praktische informatie 
Datum en plaats: 24 november, BAK, Pauwstraat 13a, 3512TG Utrecht
Aanvang 20.00 uur; inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur; borrel van 21.30-22.30 uur.
N.B. In het oktobernummer van het ‘Tijdschrift Oud-Utrecht’ is abusievelijk vermeld dat de presentatie ‘s middags zal plaatsvinden.