Herdenking Rampjaar

Van Dinsdag 07 juni 2022 10:30 tot Dinsdag 07 juni 2022 12:00

In 2022 herdenken wij het Rampjaar 1672. Precies 350 jaar geleden, op 7 juni 1672 vond de slag bij Solebay plaats, waar admiraal de Ruyter de Engels-Franse vloot een grote slag toebracht. Bij de zeeslag sneuvelde vice-admiraal van Ghent.

Programma op  7 juni:

10.30 Inloop en ontvangst genodigden met koffie; gelegenheid om de expositie te bezichtigen

Tijdens de inloop: G. F. Händel - Concert voor orgel en orkest, op. 4, nr. 3 door Camerata Capelle

11.00 Marc Antoine Charpentier - Preludium uit Te Deum - Camerata Capelle 11.05 Opening en welkomstwoord door mevr. A. van Veldhuizen,

Educatieve Dienst, namens de kerkenraad van de Domkerk 11.10 Henry Eccles - Largo uit de sonate nummer 11 in g mineur

voor contrabas en continuo - Camerata Capelle

11.15 Toespraak door de heer D. van der Vossen, voorzitter van de Vereniging W.J. Baron van Ghent

11.20 Giuseppe Sammartini - Concert voor blokfluit en strijkers in F majeur door Camerata Capelle

11.30 ’Het praalgraf van admiraal van Ghent in de Utrechtse Domkerk, een monument voor de Nederlandse onafhankelijkheid’ Toespraak door prof. dr. R.E. de Bruin, in samenspraak met de Vereniging Oud-Utrecht

11.45 Georg Philipp Telemann, concerto in A mineur TWV 52, a1 van Telemann voor altblokfluit, altviool (viola da gamba), strijkers en continuo
door Camerata Capelle

12.00 Afsluiting, aansluitend gelegenheid om de expositie te bezichtigen

--- 

Organisatie
Stichting Platform Rampjaarherdenking in samenwerking met Domkerk (Citypastoraat Domkerk en Stichting Vrienden van de Domkerk), gemeente Utrecht, Vereniging W.J Baron van Ghent en Historische Vereniging Oud-Utrecht. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Samenwerkende Militaire Fondsen.

Prof. dr. R.E. de Bruin
Renger de Bruin (1956) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij was als docent en onderzoeker verbonden aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Greifswald, waarna hij tussen 1994 en 2017 conservator stadsgeschiedenis was bij het Centraal Museum Utrecht, een functie die hij tien jaar lang combineerde met een bijzonder hoogleraarschap Utrecht Studies. Sinds 2017 werkt hij als senior-onderzoeker bij de Universiteit Utrecht aan het project Nieuw Licht op de Adel.

A. van Veldhuizen
Arja van Veldhuizen is vrijwilliger van de Domkerk als rondleider-educator bij de Educatieve Dienst. Zij is daarnaast professioneel werkzaam in de erfgoedsector. Zij zal kort de ambivalente gevoelens toelichten die het grafmonument van Van Ghent oproept bij kerkgemeenteleden, medewerkers en bezoekers.

D. van der Vossen
Dries van der Vossen is voorzitter van de vereniging van officieren en oud-officieren van het Korps Mariniers ‘Willem Joseph baron van Ghent’. Hij heeft zijn dienstplicht vervuld als luitenant der mariniers en is daarna in de hotelwereld terechtgekomen. Hij heeft onder andere de Bilderberggroep mogen leiden. De heer Van der Vossen zal ingaan op de rol van W.J. baron van Ghent als naamgever van de vereniging maar ook zeker als een van de eerste commandanten van het Korps Mariniers. ‘Van marinier tot kanunnik.’

---

Lees hier een eerdere publicatie van Renger de Bruin over de herdenking van het rampjaar.

Vanaf maandag 25 april  is het mogelijk plaatsen  te reserveren  voor deze bijeenkomst. U kunt zich hier voor deze herdenking aanmelden

Meer informatie

Grafmonument admiraal Van Ghent in de Domkerk 

Grafmonument admiraal Van Ghent in de Domkerk.