Jeroen Tirion

Jaarboek

Het jaarboek bevat wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht. Het verschijnt in december en wordt onder de leden van de vereniging verspreid.

Doorgaans bevat een jaarboek zes of zeven langere artikelen, die onderwerpen van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw beslaan. De redactie streeft ernaar geregeld een themanummer uit te brengen. In 2013 was er een themanummer aan de Vrede van Utrecht gewijd.

In het jaarboek is de jaarlijkse kroniek opgenomen, die opmerkelijke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar bevat.

Nabestellingen kunnen worden gedaan via de webwinkel.