Vijver in Volkstuinencomplex Ons Buiten

Jubileum Wijkentour Voordorp, Veemarkt en Tuindorp Oost

Oud-Utrecht viert het eeuwfeest ook in de wijken van Utrecht! Iedere wijk heeft zijn eigen programma met onder andere historische wandelingen, fietstochten, speurtochten voor kinderen of een Wijk Geschiedenis Quiz. Op zondag 3 september is er een uitgebreid programma in Voordorp, Veemarkt en Tuindorp Oost samengesteld in samenwerking met de Activiteitencommissie Veemarkt Voordorp.

Voordorp, Veemarkt en Tuindorp Oost zijn drie naoorlogse buurten in de Utrechtse wijk Noord-Oost. Ze zijn gebouwd op grond die tot 1954 tot de gemeente Maartensdijk behoorde. De drie buurten ontstonden in respectievelijk de jaren zestig (Tuindorp Oost), negentig (Voordorp) en tien en twintig van deze eeuw (Veemarkt) en hebben daardoor ieder hun eigen karakter. Bijzonder is dat er liefst drie tuinenparken (moes- en siertuinen) te vinden zijn: De Driehoek, Ons Buiten en De Pioniers. Die hebben een - deels gemeenschappelijke - geschiedenis die teruggaat tot de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.

Sinds enkele jaren organiseert de Activiteitencommissie Veemarkt Voordorp goedbezochte lezingen, excursies en wandelingen met steeds een aan die buurten gerelateerd thema. De allereerste ging over de geschiedenis van Voordorp en Veemarkt en de activiteiten op 3 september zijn daar min of meer een vervolg op met de uitbreiding naar Tuindorp Oost.

De Activiteitencommissie bestaat uit Leo Lentz, die in Voordorp woont, en Maurice van Lieshout, die in Veemarkt woont. Beiden zijn lid van Oud-Utrecht, Ze vertellen waarom ze graag meedoen aan de Jubileum Wijkentour.

Leo Lentz: 'Soms heb je ineens zo’n vraag, waar je vervolgens maanden mee aan het werk bent. Ik had dat tijdens een van mijn vele wandelingen vanuit Voordorp over de Voordorpsedijk, tussen Fort Blauwkapel en Fort Voordorp. Hoe oud zou deze dijk ongeveer zijn? Die vraag schoot ineens door mijn hoofd. Ik was altijd geneigd deze weg te zien als een verbinding tussen de forten, met ook nog wat bunkers links en rechts. Als militair erfgoed dus vooral. Maar vergeleken met de dijk zelf zijn die forten nog maar jonge broekies, zo bleek na het lezen van talloze artikelen, boeken en wetenschappelijke proefschriften over de ontginning van het veen rond Utrecht. Twee coronajaren heb ik me bijzonder goed vermaakt met de bestudering van die geschiedenis. Graag deel ik de kennis die ik heb opgedaan met de deelnemers aan de wijkentour.'

Maurice van Lieshout: 'Ik heb meer dan dertig jaar in de Zeeheldenbuurt gewoond met aan de achterkant zicht op het Ooglijdersgasthuis en aan de voorkant op het voormalige hondenverblijf (nu restaurant Goesting) van diergeneeskunde. Dan zie je dagelijks de geschiedenis om je heen en kun je voorstellen wat er op die locaties gebeurde. Door mijn historische interesse en dankzij het lidmaatschap en de activiteiten van Oud-Utrecht spelen vragen als: 'hoe zag het er hier vroeger uit?', 'welke functie had dit gebouw eerder?', 'wie woonden of werkten hier honderd jaar geleden?' eigenlijk altijd door mijn hoofd, ongeacht waar ik ben. Dan leer je dat er in een splinternieuwe wijk als Veemarkt ook veel historische sporen te vinden zijn zoals: de naam die verwijst naar de vroegere functie, de namen van de straten, details in de architectuur en het AMEV-kanaal langs de Sartreweg. Als je de geschiedenis van een buurt kent, kijk je - het is inmiddels een cliché - daar met andere ogen naar. Je ziet, al is het in gedachten, meerdere lagen over elkaar en dat vind ik verrijkend. Die ervaring gun ik ook de deelnemers aan de wijkentour.'

Kijk voor het programma in onze agenda.

Afbeelding: Gezicht op een vijver in het volkstuinencomplex Ons Buiten (Pal Maleterstraat 64) te Utrecht (HUA).