Voordorp Header

Wijkentour tussen Voordorpsedijk en Ezelsdijk

De Activiteitencommissie Veemarkt Voordorp had op 3 september in samenwerking met de 100-jarige vereniging Oud-Utrecht een drukbezocht programma voor de Wijkentour Veemarkt, Voordorp en Tuindorp Oost, met een wandeltocht over de Voordorpsedijk, een verhalentocht voor kinderen in tuinenpark Ons Buiten en een fietstocht langs modern erfgoed en bijzondere architectuur.

Bijna 40 wijkbewoners, Oud-Utrechtleden en andere belangstellenden meldden zich 's ochtend bij het paviljoen van Tuinenpark Ons Buiten (centrale locatie van de dag) voor de lezing van wijkbewoner Leo Lentz over de bijna 900 jaar oude Voordorpsedijk.

Voordorp 1

Gewapend met de kennis over de ontginning van het veenmoeras, het slagenlandschap, de gevolgen van de aanleg van de forten Blauwkapel en Voordorp en van liefst vier spoorlijnen gingen de deelnemers in twee groepen op pad.

Voordorp 2a 

Gidsen Leo Lentz en Maurice van Lieshout lieten hen zien dat er nog heel wat van de historie van de dijk te ontdekken valt. Aangekomen bij de plek waar in 1843 een meteoriet neerkwam werden de wandelaars verrast toen ze een origineel, 500 miljoen jaar oud fragment, te zien kregen van het 'Louvenhoutje', de meteoriet die dezelfde dag neerstortte bij de Gageldijk. 

Voordorp 3

Voordorp 4

Voordorp 5

Voordorp 6    

Voordorp 6b

Intussen hadden zich in het park een stuk of twaalf kinderen en hun ouders verzameld om de verhalen mee te beleven van Toon Achterberg (acteur Rien van der Scheer). De oude boer had het gebied waar eens zijn koeien graasden zien veranderen in een woonwijk waar gelukkig dankzij drie tuincomplexen nog veel groen te beleven valt. Hij vertelde de kinderen over het harde boerenleven van vroeger, liet ze kennismaken en zelf oefenen met het bijeendrijven van koeien en met de handel op de Veemarkt.

Voordorp 8 

Voordorp 9

Slotstuk vormde een - net als de andere activiteiten volgeboekte - fietsexcursie langs gemeentelijk erfgoed en bijzondere architectuur in de drie buurten. Gids was Bettina van Santen, adviseur erfgoed bij de gemeente Utrecht, die de deelnemers onder andere langs drie erfgoedlocaties leidde (Dingemanshuis, Rioolgebouw en de Regenboogschool, alle in Tuindorp Oost). Ze onthulde dat binnenkort beoogd erfgoed in Voordorp bekend gemaakt zal worden. Een hoogtepunt was de korte rondleiding in het voormalige woon/werkgebouw van architect Piet Dingemans aan de Huizingalaan dat nu - met behoud van karakteristieke elementen - verbouwd wordt tot appartementen.  

Voordorp 12 Veemarkt

Voordorp 13 Dingemanshuis 1 

Voordorp 14 Dingemanshuis 2

Voordorp 15 Regenboogschool 

Voordorp 16 Rioolgebouw

De hele dag konden deelnemers en andere bezoekers van Ons Buiten terecht bij de kraam van Oud-Utrecht voor informatie over de activiteiten van de vereniging. In het paviljoen viel een kleine versie van de jubileumexpositie te bewonderen. 

Voordorp 7

Tekst: Maurice van Lieshout
Foto's: Joeb Mulder en Jan de Wit