Oude jaargangen (pdf)

De gedigitaliseerde jaarboeken van Oud-Utrecht vindt u via onderstaande links waar pdf-bestanden van de losse jaargangen staan.

Nieuw: 100 jaar aan jaarboeken en tijdschriften online

Als cadeau aan de 100-jarige Vereniging Oud-Utrecht biedt Het Utrechts Archief alle jaarboeken en tijdschriften van Oud-Utrecht online aan. Het gaat om een enorme verzameling waardevol bronmateriaal voor onderzoek naar de stad en regio Utrecht. Alle publicaties in maandbladen, tijdschriften en jaarboeken vanaf 1924 tot 2021 zijn nu volledig op tekst te doorzoeken. De digitalisering van in totaal ruim 35.000 pagina’s uit de periode 1924-2021 vond plaats in nauwe samenwerking met de Vereniging Oud-Utrecht. De teksten zijn via de site van Het Utrechts Archief te bekijken en tot twee jaar terug op tekst doorzoekbaar via een eigen Oud-Utrecht zoekingang bij Het Utrechts Archief. De jaarboeken vanaf 2009 zijn (voorlopig) alleen in de studiezaal in te zien. 

Disclaimer

Op deze gratis toegankelijke pagina staan vele jaren Jaarboek Oud-Utrecht online en doorzoekbaar. Voor onderzoekers, schrijvers, en andere geïnteresseerden is dit een gouden bron over de geschiedenis van stad en regio Utrecht. Bijna 100 jaar schreven velen voor de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Oud-Utrecht stelt publicaties beschikbaar als pdf in de vorm waarin ze destijds zijn verschenen.

Wanneer er auteursrecht op (onderdelen van) een werk rust, mag je het alleen downloaden en/of printen voor privégebruik, zoals studie. Je mag de download of print niet verder verspreiden of herpubliceren, niet op papier en niet digitaal, zoals via internet. Je mag wel linken naar het object vanaf een eigen internetpagina of social media-account.

Daarnaast zijn de gebruiksvormen toegestaan die de Auteurswet toelaat, mits aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Zo staat de wet toe dat – met bronvermelding – korte passages worden geciteerd ter ondersteuning van een betoog (‘citaatrecht’).

Mocht u rechten hebben die in het geding zijn bij deze publicaties dan ontvangt Oud-Utrecht graag een bericht. U kunt dit sturen aan bestuur@oud-utrecht.nl

Oud-Utrecht, jaarboeken (1970 t/m heden).

De jaarboeken van de twee meest recente jaren zijn nog niet als pdf beschikbaar. Daarnaast ontbreken er nog een paar jaargangen, welke later worden toegevoegd.

Jaarboek 2021Jaarboek 2020Jaarboek 2019Jaarboek 2018Jaarboek 2017Jaarboek 2016Jaarboek 2015Jaarboek 2014Jaarboek 2013Jaarboek 2012Jaarboek 2008Jaarboek 2007Jaarboek 2006Jaarboek 2005Jaarboek 2004Jaarboek 2003Jaarboek 2002Jaarboek 2001Jaarboek 2000Jaarboek 1999Jaarboek 1998Jaarboek 1997Jaarboek 1996Jaarboek 1995Jaarboek 1994Jaarboek 1993Jaarboek 1992Jaarboek 1991Jaarboek 1990Jaarboek 1989Jaarboek 1988Jaarboek 1987Jaarboek 1986Jaarboek 1985Jaarboek 1984Jaarboek 1983Jaarboek 1982Jaarboek 1981Jaarboek 1980Jaarboek 1979Jaarboek 1978Jaarboek 1977Jaarboek 1976Jaarboek 1975Jaarboek 1974Jaarboek 1973Jaarboek 1972Jaarboek 1971Jaarboek 1970.