omslagen

Tijdschrift

Het tweemaandelijks verschijnende tijdschrift bevat toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerde artikelen, besprekingen en berichten over geschiedenis van stad en provincie Utrecht.

Jaarlijks brengt de redactie een dubbeldik themanummer uit. In 2017 was dat een nummer over Utrecht en in 2018 verschijnt een special over Utrecht en 100 jaar algemeen kiesrecht. Het Tijdschrift Oud-Utrecht is onmisbaar voor iedere liefhebber van Utrechts erfgoed en historie.

Als u zelf een idee voor een artikel heeft, kunt u contact opnemen met de eindredacteur Arjan den Boer (redactie.tijdschrift@oud-utrecht.nl).

Nabestellingen kunnen worden gedaan via de webwinkel.