Jeroen Tirion

Algemeen

De vereniging Oud-Utrecht is opgericht in 1923 als de historische vereniging voor stad en provincie Utrecht.

In de loop der jaren is Oud-Utrecht uitgegroeid tot een gerenommeerde club met momenteel rond de 2000 leden. Oud-Utrecht is een vereniging die tracht de kennis en belangstelling te bevorderen van de geschiedenis, archeologie en monumentenzorg van stad en provincie Utrecht en te waken over het behoud van het cultureel erfgoed.

Voor leden en andere belangstellenden organiseert de vereniging vele activiteiten en geeft zij een tijdschrift en een jaarboek uit. Daarnaast stimuleert ze onderzoek naar de geschiedenis van Utrecht. De binnen de vereniging aanwezige kennis en expertise worden indien nodig ingezet voor het behoud van ons cultureel erfgoed.

Vanwege het respect dat Oud-Utrecht geniet wordt een mening of advies op dit gebied over het algemeen zeer serieus genomen. Oud-Utrecht heeft aan de wieg gestaan van diverse activiteiten en instellingen op cultuurhistorisch gebied, zoals de Stichting Publikaties Oud-Utrecht en de bijzondere leerstoel Utrecht Studies aan de Universiteit van Utrecht.

 

ANBI logo

De vereniging Oud-Utrecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling, zie voor meer informatie de site van de belastingdienst.

Hier vindt u de financiële verantwoording.