Winnaar Utrecht Geschiedenisprijs 2012

Dhr Hans Zijlstra is de winnaar van de Utrecht Geschiedenisprijs 2012. Hij heeft de prijs gewonnen met zijn onderzoek getiteld ‘Natuur en recreatie in het Zeisterbos.’ Op 24 mei heeft de heer Zijlstra de prijs uitgereikt gekregen uit handen van de voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Utrecht, de heer Heins Willemsen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500,-- en een penning vervaardigd door de Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst.

Dhr. Zijlstra deed onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Zeist er in slaagde om natuur en recreatie op een goede manier met elkaar combineren, in de decennia na de aankoop van het Zeisterbos in 1913. Het onderzoek past binnen de thema’s uit de zogenaamde leemtelijst van de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht: natuur en milieu, alsmede cultuurgeschiedenis buiten de steden, recreatie en toerisme.

Het artikel was van een goed wetenschappelijk gehalte en gebaseerd op nieuw onderzoek in de archieven. Het is overzichtelijk opgebouwd. Het onderwerp is actueel en interessant. Het bos zelf krijgt voldoende aandacht, maar het zijn vooral de diverse partijen die betrokken waren bij het behoud en de exploitatie (soms hand in hand, soms tamelijk strijdig met elkaar) die door de auteur goed in de verf worden gezet.

Bovendien kijkt hij verder dan de paar honderd hectare die zijn centrale thema vormen – hij plaatst het Zeisterbos in een breder perspectief van Nederlands natuurbeheer en bosbouwkundig beleid in de door hem behandelde periode 1913-1940.

De inzending van Hans Zijlstra getiteld ‘Natuur en recreatie in het Zeisterbos’ wordt gepubliceerd in het Jaarboek Oud-Utrecht 2012.

De Utrecht Geschiedenisprijs is een prijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt door de Vereniging Oud-Utrecht. Tot 1 januari konden inzendingen bij de vereniging worden ingeleverd. De jury, die bestaat uit prof.dr. J. van Eijnatten (Universiteit Utrecht), dr. F. Vogelzang en mw M.A. van der Eerden, droeg de heer Zijlstra unaniem voor als winnaar.