Algemeen

De Vereniging Oud-Utrecht wil oorspronkelijk onderzoek naar de geschiedenis van de provincie Utrecht bevorderen. Hiervoor heeft zij de Utrecht Geschiedenisprijs in het leven geroepen.

Inzenden onderzoeksvoorstel
Iedereen kan meedingen naar de prijs. Hiervoor moet vóór 1 januari een onderzoeksvoorstel van maximaal 2 A4 worden ingestuurd. Twee inzenders worden genomineerd en gevraagd het voorstel uit te werken tot een onderzoek. Vóór 1 juli dient het uitgewerkte onderzoek in bezit te zijn van de vereniging. Uit de twee inzendingen kiest de jury een winnaar.

Prijs
Er is in totaal €3.100 aan prijzengeld beschikbaar: €300 voor de beide genomineerden, en daarnaast krijgt de winnaar €1.500 en is er €1.000 beschikbaar als tweede prijs. De winnaar krijgt bovendien een penning van Theo van de Vathorst.

Prijsuitreiking
De prijs wordt uitgereikt door het bestuur op een bijeenkomst van de vereniging met de leden. Alle deelnemers zullen voor deze openbare prijsuitreiking worden uitgenodigd, waarbij uiteraard verwanten en andere belangstellenden van harte welkom zijn.

Klik hier voor het reglement waarin de gehele procedure staat omschreven.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@oud-utrecht.nl

Wij hopen op inzendingen van hoge kwaliteit.

N.B. Deze prijs werd tot 2014 uitgereikt. Het bestuur beraadt zich nu op een vervolg. Wie mee wil denken kan contact opnemen met secretariaat@oud-utrecht.nl