Tivoli Gevel Totaal

Tivoli verkocht

De gemeente Utrecht heeft recent een overeenkomst gesloten voor de verkoop in 2019 van het pand Oudegracht 245, het oude Tivoli. Stadswaarde is samen met een investeerder en een exploitant de winnaar van de tender. Aan deze verkoop is een lang traject voorafgegaan, met onder anderen een prijsvraag van Oud-Utrecht.

Velen kennen het pand Oudegracht 245 als het oude poppodium Tivoli, de laatste gebruiker. De oudste delen van dit complex zijn een klooster geweest, later een weeshuis en in de 20e eeuw verbouwd tot feestzaal en ontmoetingscentrum voor de vakbond van spoorweg- en trampersoneel. Toen deze laatste eigenaar in 1970 haar NV-Huis verliet, kocht de gemeente Utrecht het complex. Negen jaar later werd het al die tijd leegstaande pand gekraakt. De krakers vestigden er het door hun gewenste ‘alternatieve’ poppodium. Deze situatie is eerst gedoogd en later gelegaliseerd. Al die eeuwen van gebruikers hebben in de panden zichtbare sporen achtergelaten.

Oudegracht245 complexTivoli schetsgebouwen

Overzicht van het complex

Zoals bekend is medio 2014 Tivoli verhuisd naar het Vredenburg. De gemeente Utrecht wilde het pand gaan verkopen, maar aan wie en voor welke bestemming? De Commissie Cultureel Erfgoed nam het voortouw door een prijsvraag te organiseren. Een prijsvraag die tot doel had om binnen bepaalde randvoorwaarden ideeën te genereren voor de toekomst van het pand. De zorg is immers, in een dergelijk qua historie rijk pand kun je niet maar zo van alles gaan vestigen. De prijsvraag vond plaats van maart tot mei 2014 voor de eerste ronde en van juni tot september 2014 voor de tweede ronde van vijf daartoe geselecteerde kandidaten. Aan de eerste ronde hebben zich 100 teams gemeld met 2016 deelnemers, waarvan er 47 een plan hebben ingediend. Elk plan diende uit te leggen hoe ze de monumentale waarde respecteerden, welke passende functie ze erin wilden vestigen en of voor het plan ook noodzakelijke investeringen gefinancierd konden worden. Uit deze plannen zijn 5 teams geselecteerd die op deze punten het beste scoorden voor de tweede ronde. In september 2014 werd de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt: het plan van team NOHNIK, Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen, met de naam Ons Tivoli. Zij stelden diverse functies voor rond het thema Lifestyle anno 2014 met centraal daarin een badhuis en op de bovenverdiepingen woningen. De tweede prijs was voor het team 2by4-architects met het voorstel Low budget hostel Tivoli. In de bijlage het juryverslag.

De gemeente Utrecht heeft de prijsvraag gefaciliteerd met de haar ter beschikking staande informatie, waaronder een bouwhistorisch rapport en diverse tekeningen. Na de prijsvraag heeft de gemeente haar eigen plan getrokken. In maart 2015 heeft zij een stadsgesprek georganiseerd, er waren nog niet genoeg ideeën. In november 2016 heeft de gemeenteraad een bestemmingswijziging vastgesteld. De nieuwe bestemming heeft het over publieke toegankelijkheid, herstel en versterking van de oude structuur van kloosterhof en kloostergang en een mix van functies. De parkeerbehoefte in de omgeving mag niet hoger worden door een nieuwe bestemming.

In februari 2018 is de tender in twee ronden gestart. Van de 13 belangstellenden zij de 3 beste teams geselecteerd voor de tweede ronde. Zij dienden het plannen verder uit te werken en in te dienen op 29 juni. Getoetst werden de plannen op financiën, business-case en kwaliteit. De kwalitatieve beoordelingscommissie is gevoed door het oordeel van leden van de adviescommissie. In deze adviescommissie zat ook een initiatiefnemer van de prijsvraag van Oud-Utrecht als lid op persoonlijke titel. Op maandag 23 oktober heeft de gemeente de uitslag van de toetsing bekend gemaakt.

Ontwikkelaar Stadswaarde Vastgoed en initiatiefnemer/conceptontwikkelaar Douwe van Akkerveeken zijn na een selectie de winnaar van de tender. In het complex komen een boetiekhotel, kinderopvang, horeca en cultuur. Vier Utrechtse ondernemers, die samenwerken onder de naam 4U, gaan er ambachtelijke producten maken in een koffiebranderij, brouwerij en bakkerij. In de grote zaal komt een restaurant. Het podium in de grote zaal is straks een opstap voor Utrechts talent en een plek voor Utrechtse culturele organisaties zoals de HKU, De Coöperatie en Le Guess Who?. De publieke toegankelijkheid is met deze functies geborgd. Het is een origineel plan en het past goed bij de prijsvraagresultaten van 2014.

Oudegracht245 complexTivoli schetsStadswaarde

Schets van nieuwe eigenaar Stadswaarde

De winnaar van de tender heeft tot februari 2019 de tijd om haar plannen verder uit te werken en de aankoop voor te bereiden. Ongetwijfeld gaat ze daarna bouwplannen indienen om het complex te wijzigen naar haar nieuwe functie. Het kan dus nog even duren voor wij er een ambachtelijk broodje, een eigen gebrouwen biertje of kunstuiting kunnen treffen en onze bezoekers aan de stad er een tijdelijk bed kunnen bieden.

Bijlage(n)
Juryverslag inzendingen tweede ronde Prijsvraag Tivoli september 2014.pdf