Universiteit Utrecht

Het geheim van Universiteit Utrecht (22)

Wist je dat geleerden in vroegmodern Europa al in de zestiende eeuw per post verhitte discussies over wetenschap hadden met elkaar? En dat het niet uitmaakte of je man of vrouw was, katholiek of protestant, van adel of eenvoudige komaf?

Sinds het begin van de zestiende eeuw, de tijd van Erasmus en de humanisten, tot in de laat achttiende eeuw voelden Europese geleerden een grote onderlinge verbondenheid met elkaar. Zij gaven gestalten aan een eigen gemeenschap: de Republiek der Letteren.
De Republiek der Letteren vormde een uitgebreid netwerk van geleerde mannen en vrouwen die met elkaar verbonden waren met één doel: het bevorderen van kennis en wetenschap. Dit netwerk stond open voor iedereen en oversteeg de grenzen van landen, talen, religies, sekse en rangen.

Presentatie van de Republiek der Letteren


De Republiek der Letteren