2013

Jaarboek 2013 - De vrede van Utrecht

Jaarboek 2013Jaarboek Oud-Utrecht 2013: themanummer de Vrede van Utrecht

(inleiding)

‘Uitregtse Vreugd-basuin’?

Utrecht 1713: een vorm van instrumentele geschiedschrijving

Het exposeren van de Vrede

De tentoonstelling over de Vrede van Utrecht in het Centraal Museum

De Vrede van Utrecht gelokaliseerd

Huisvesting van de diplomaten

‘La librairie s’accorde assez bien avec mon autre négoces’

Nicolas Chevalier: verzamelaar, boekdrukker en penningmaker

Nationaal versus Europees gemeenschapsgevoel

Gelegenheidsverzen op de Vrede van Utrecht (1713)

Van dertele messieurs, miserabele burgers en schone dames

Krijgsgevangen officieren in Oudewater

De Vrede duur gekocht

Rhenens stadsbestuur in tijd van oorlog

De Vrede van Utrecht: ‘Een vrede vol ongerustheid’

De jaarlijkse brief van de overheid aan het volk 1713-1747

Het Hollands Vreede-vuur-werk

Vreugdevuurwerk afgestoken op 14 juni 1713 in de Haagse Hofvijver ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht

Gelegenheidsuitgaven bij driehonderd jaar Vrede van Utrecht