2014

Jaarboek 2014

Jaarboek 2014Van Oudmunster-kerkhof naar Domplein
Ruimtelijke ontwikkeling in de negentiende eeuw

Verklonken Utrechts erfgoed
Een twaalfde-eeuws antifonarium

De witte dampkolom wijst de spoorbaan aan
Infrastructuur en bevolkingsgroei in Zuidoost Utrecht 1815-1940

Een motor voor groei?
De transport-revolutie in de provincie Utrecht

'De held van ons huiselijk leven, de lieveling der natie…'
De Utrechtse jaren van Nicolaas Beets (1814-1903)

Hendrik Marsman, dichter uit Utrecht 

Willem Hendrik van der Wall (1716-1790)
Een verdienstelijk beeldhouwer uit Utrecht

Oververtegenwoordiging van (Utrechtse) adel in het ledenbestand van het Genootschap Kunstliefde, 1850-1916

Gildevertegenwoordiging of oligarchie?
De samenstelling van het Utrechtse stadsbestuur in de late middeleeuwen (1304-ca. 1450)

Het Julianapark, springlevend erfgoed 

Van devotie naar festijn
De geschiedenis van de St. Antoniebroederschap en de Heilige Kruisbroederschap uit de Jacobikerk vóór en na de religieomslag van 1580

Van touwslagers naar touwfabriek
De familie Van der Lee

Belgische vluchtelingen en militairen in IJsselstein, 1914-1919

Bijlage(n)
180306-Extra_Bijlage_Jaarboek_2014-artikel_Roell-v8.pdf [06 - 03 - 2018]