2018

Jaarboek 2018

Jaarboek 2018

Driehonderd kaarsen in een snoekenbek
Bijzondere notities op een fragment van een elfde-eeuws missaal uit de Utrechtse Dom

Het geheim van de vijf Dombeelden ontrafeld?

De Buurkerk te Utrecht
Een nieuwe bouwgeschiedenis

Breken om te bouwen
Kerken of bolwerken tijdens de Opstand

Kamerik Mijzijde en het keizerlijk tafelgoed

Een apart koppel weer bijeen
Twee schilderijen uit 1654 van de Utrechter Johan Baeck

Het oeuvre van Jacobus Cressant in beeld

Een unieke expositie onttrokken aan de vergetelheid
Tentoonstelling Oude Schilderkunst te Utrecht, 1894

‘Eene belangrijke tentoonstelling’ of ‘onpaedagogisch gif’?
De Lustrumtentoonstelling Middeleeuwse Kunst van de Vereniging Voor de Kunst te Utrecht in 1906

RASA, 46 jaar kunst en cultuur in de frontlinie