foto Marcella Dorigo

Prinsenhof

Op aandringen van de commissie cultureel erfgoed blijft het grootste deel van de reliëfs van de Prinsenhof aan de Eykmanlaan behouden.

Het Hervormd kerkelijk wijkgebouw van architect A. van Overhagen uit 1961 is in augustus 2015 gesloopt. In november 2013 trok Oud-Utrecht bij de gemeente aan de bel, omdat de plannen voor sloop concreet begonnen te worden.Oud-Utrecht heeft begin 2015 een gesprek gehad met de opdrachtgever en architect van de nieuwbouw. Het bleek niet mogelijk om de reliëfs een plaats te geven in de nieuwbouw. Daarna heeft de gemeente Utrecht een bedrag gevonden om de reliëfs te verwijderen en was de opdrachtgever de Protestantse Gemeente Utrecht bereid hiervoor opdracht te geven aan het sloopbedrijf. Binnen het beschikbare budget kan het grootste deel van het reliëf bewaard blijven. Alleen de twee losse figuren tussen de ramen verdwijnen. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe plek. Mogelijk komen de reliëfs in de tuin van het nieuwe gebouw te staan.

De reliëfs stellen de Prins van Oranje en zijn gevolg voor, in de periode van de Tachtigjarige Oorlog. Architect Van Overhagen integreerde in zijn werken vaker beeldende kunst. Bijvoorbeeld bij de woningen in Pijlsweerd (Burgjeslaan en Laan van Engelswier) en de liftschachten van de flat aan de Tannhäuserdreef in Overvecht. Volgens de zoon van de architect was diens medewerker Linsen de ontwerper van de kunst.
Tekst: Jeroen de Leede

Up-date 30-8-2018

Naar aanleiding van een artikel van Arjan den Boer, De Zoo van Zuylenstede, in DUIC, reageerde dhr. Joop Coops. op de vermelding van de kunstenaar. Dit is niet Harry op de Laak maar Romualda van Stolk (1921-2012). Ook het baksteenreliëf De Prinsemarij is van haar.

Zie voor toelichting het artikel: De Zoo van Zuilenstede-meer betonreliëfs in Utrecht, van 28/5/2018, op duic.nl.

Up-date 23-2- 2019ReliefsPrinsenhofInOpslagOpDeEykmanlaan foto Bert Poortman

Dit jaar is een bloemenkiosk geopend op het vernieuwde winkelcentrum de Gaard.
De achtergevel van deze nieuwe kiosk bestaat uit de gevelreliëfs van de gesloopte Prinsenhof.
Door goede samenwerking met de eigenaar van het gebouw en de gemeente zijn de reliëfs in depot geplaatst, waarna ze kort geleden een nieuwe plek kregen.

ReliefsPrinsenhofGezondheidscentrum fotoMarcellaDorigoOp de plaats van kerkelijk wijkgebouw  Prinsenhof kwam het Gezondheidcentrum Prinsenhof. In de gevel van het gezondheidscentrum is een verwijzing te vinden naar het kunstwerk dat nu de bloemenkiosk siert.ReliefsPrinsenhofWinkelcentrumDeGaardFotoFrankvanderPol