Reclamemast Knooppunt Laagraven

In de zomervakantie 2011 is er een enorme reclamemast op het verkeersplein Laagraven geplaatst. De mast bevind zich op grond van de gemeente Utrecht. De Commissie cultureel erfgoed heeft de gemeente gevraagd hoe het zo ver heeft kunnen komen en of we meer van zulke lelijke blikvangers kunnen verwachten. Wethouder De Rijk heeft ons een antwoord gestuurd.

De mast kent een lange voorbereidingsperiode. In 2003 is besloten om het reclamebeleid te verruimen met de mogelijkheid om 5 nieuwe reclametorens te plaatsen. Op die manier dacht de gemeente jaarlijks € 200.000,- aan extra inkomsten te krijgen. Een nieuw college van B&W besloot in 2006 om de aanbesteding van 5 torens af te breken. Maar voor de locatie bij Laagraven was al een overeenkomst met een exploitant gesloten. Door bezwaar- en beroepsprocedures is pas in 2010 de bouwvergunning verleend.

In 2004 heeft de gemeente reclamebeleid vastgesteld. Dat laat zich omschrijven als 'minder reclame, maar mooier' en 'plaats voor grote(re) reclame uitingen'. Deze reclametoren past binnen dat beleid. Vanaf 2005 zijn er twee verzoeken geweest om bouwvergunning voor andere reclamemasten. Beide zijn afgewezen. Een algeheel verbod voor het plaatsen van reclametorens is volgens de wethouder juridisch en beleidsmatig niet nodig.

Tot zover de reactie van de gemeente. Passanten op de A12, de Waterlinieweg en de Laagravenseweg kunnen nog minstens 10 jaar tegen deze mast aankijken. Gelukkig ziet het ernaar uit dat het hierbij blijft - in ieder geval op gronden in eigendom bij de gemeente.

foto's Marcella Dorigo