Radiodistributiegebouw

Radiodistributiegebouw

De commissie cultureel erfgoed pleit al enige jaren voor behoud van het voormalige Radiodistributiegebouw aan de Menno van Coehoornstraat in Tuinwijk. Het gebouw zou worden gesloopt, samen met twee panden aan de Stieltjesstraat, een woonhuis en pakhuis die in gebruik waren bij de Gemeentereiniging.

Doel is de bouw van nieuwe woningen. Het lukt de gemeente niet om de (deels gekraakte) panden leeg te krijgen. Ondertussen gaat de toestand van de gebouwen achteruit. Meer informatie is te vinden in bijgaand rapport van ons oud-commissielid Menze de Graaf.

In maart 2011 hebben we samen met USINE en Heemschut Utrecht nogmaals aandacht van de gemeente voor de cultuurhistorische waarde van de panden gevraagd (zie bijgaande tekst). De wethouder erkent in een reactie (30 maart 2011) de cultuurhistorische waarde van met name het Radiodistributiegebouw.

Hij geeft aan dat de gemeente momenteel onderzoekt hoe zij nu verder moet gaan met de herontwikkeling van deze panden. In dit verband zullen ook de mogelijkheden voor hergebruik worden meegenomen. In de totale belangenafweging zullen naast de cultuurhistorische waarde ook de feitelijke staat van de panden en de financiën worden betrokken.

Onder dubieuze omstandigheden is in januari 2013, de voormalige dienstwoning van de opzichter van de gemeentereiniging, uitgebrand. Nu rest alleen het pakhuis.

De gemeente heeft in 2013 het radiodistributiegebouw, het pakhuis en de woning verkocht. De nieuwe eigenaren hebben de panden opgeknapt en uitgebreid. Ze zijn eind 2014 alle drie bewoond en daarmee behouden voor de toekomst.

Bijlage(n)
Rapport radiodistributiegebouw
Mail aan de raad met oproep voor behoud gebouwen Vaalterrein [2011-11 ]