Ingang

Rietveld College

Oud-Utrecht heeft tevergeefs geprobeerd de sloop tegen te houden van het gebouw van het Gerrit Rietveld College (voormalig College Blaucapel) in Tuindorp.

 

Het gebouw dateert van midden jaren zestig, een periode waarvan de architectuur in het algemeen op weinig waardering kan rekenen. Het is een ontwerp van architect Cornelis Elffers. Voor meer informatie treft u bijgaand een artikel uit het Tijdschrift Oud-Utrecht en de cultuurhistorische analyse aan.

De Raad van State heeft ons beroep tegen het bestemmingsplan uit 2013 ongegrond verklaard.

Eind 2014, begin 2015 zijn enkele kunstwerken verwijderd. De kleine glas-in-loodramen zijn meegegaan naar de nieuwbouw. De grote glas-in-loodramen gaan naar museum Veluwezoom. Voor de keramiekwand van Dick Elffers is nog geen nieuwe plek gevonden. De tegels worden na restauratie opgeslagen.

Bijlage(n)
TijdschriftOudUtrecht-SloopGerritRietveldCollegeVrijwelZeker.pdf
CHAWinklerlaan373DefinitieveVersie.pdf