2018

april 2018

2018-tsOU02

Jeremiades over de Jeremiebrug
Fietsfiles bij spoorwegovergangen in Utrecht, 1915-1940

Middeleeuws penwerk in Utrecht

De Utrechtse kaatsbanen 1590-1800

Soap in het museum
Juffrouw Houtzager als directrice van het Centraal Museum (1951-1972)

Rectificatie
In dit nummer staat in het artikel over Utrechtse kaatsbanen (p. 47 e.v.) vermeld dat het Party- en Congrescentrum Het Vechthuis waarvan de kolfbaan ‘De Drie Dorstige Herten’ deel uitmaakte in 2017 beëindigd werd vanwege een faillissement. Dit is onjuist: de eigenaar heeft Het Vechthuis inclusief de kolfbaan (Jagerskade 13-15) verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen wil laten bouwen.


februari 2018

2018-tsOU01

Op kamers
Studentenhuisvesting In Utrecht sinds 1945

Sint Jozef langs de Grift
Lotgevallen van het timmerbedrijf Kocken

‘Een joodse plicht tot in den dood’
Louis H. Frijda, besnijder te Utrecht

De Swarte Leeuw, een verloren gewaande gevelsteen