2019

PDF-bestanden van Tijdschrift Oud-Utrecht in deze jaargang: Tijdschrift 2019 01Tijdschrift 2019 02Tijdschrift 2019 03Tijdschrift 2019 04Tijdschrift 2019 05Tijdschrift 2019 06.

Voor een inhoudsopgave per nummer zie hieronder.

december 2019

2019-tsOU06

De uitgeversfamilie Bruna in Utrecht

Dick Bruna en Utrecht
Hart voor elkaar

Utrecht Spinozastad?
Het bezoek van Spinoza in 1673

Kanaleneiland en Hoog Catharijne in het Centraal Museum
Bespreking

Thomas Basin in zijn geboorteplaats


oktober 2019

2019-tsOU05

Middeleeuwse kerken tussen Noord en Zuid
Tentoonstelling 'North & South' in Museum Catharijneconvent

Nobelprijzen in Utrecht
Utrechtse natuurkundigen van wereldniveau

Een tijdsbeeld zonder opsmuk
Fotograaf Eduard Sanders (1886-1942)

Utrechts gevelbeeld in een Arnhems park
Heck's Lunchroom aan de Potterstraat


augustus 2019

2019-tsOU04

‘Vrouwenrecht en mannenplicht’
Strijd voor vrouwenkiesrecht in Utrecht

Johann Hermann Kufferath, vernieuwer van het Utrechts muziekleven 1830 - 1862

‘Een lastige oude heer’
Over de moeizame totstandkoming van het industrieterrein Lageweide

Het ABC van boekdrukker Van Paddenburg


juni 2019 - themanummer ‘Lust en liefde’

2019-tsOU03

Lust en losse handjes
#MeToo in middeleeuws Utrecht

Joachim Wtewael: de lotgevallen van Venus en Mars

Ponsen en angen: laatmiddeleeuwse liefdesblijken

Het wachtwoord was ‘niet’
De Utrechtse clerus in het interbellum tegen de lage lusten

Porno, prostitutie en homoseksuele ontucht
De Utrechtse zedenpolitie in actie, 1946 - 1968

De vrees voor ergerlijke projecties
Seks in Utrechtse films en bioscopen

Hofmakerij op de dansvloer

De trouwjurk in heden en verleden

Onze Canadese ‘bevrijers’
De broeierige nazomer van 1945

Cultuur, ontspanning en confrontatie
De eerste dertig jaar van het Utrechtse COC, 1950 - 1979

Van Zandpad tot afwerkplaats
Het Utrechtse prostitutiebeleid 1970 - 1989

Erotiek in het werk van twee hedendaagse Utrechtse kunstenaars
Paul Klemann en Frans Franciscus


april 2019

2019-tsOU02

Wat we van F.C. Donders leren kunnen

Caspar van Wittel, Amersfoortse schilder van het 18e-eeuwse Rome
Bespreking

De Utrechtse knechtsbus voor drukkersgezellen: een 18-eeuwse ‘vakbond’

Mit panser ende yserhoet ende eenre langer weren
De Utrechtse gilden als verdedigers van de stad

Prenten en brochures voor een vriendenprijs


februari 2019

2019-tsOU01

Een instrumentenvondst als begin van het Universiteitsmuseum

De Münster domschat in Museum Catharijneconvent

Baksteen en beton
Vergeten monumentale kunst van Romualda van Stolk 

Maurits’ zwaard. Utrecht als remonstrantse stad 1610-1618
Boekbespreking

Het laatste gilde-altaar van Nederland
Sint Eloy in Oog in Al