Oude jaargangen (pdf)

De gedigitaliseerde tijdschriften van Oud-Utrecht vindt u via onderstaande links waar pdf-bestanden van de losse nummers/jaargangen staan.

Nieuw: 100 jaar aan jaarboeken en tijdschriften online

Als cadeau aan de 100-jarige Vereniging Oud-Utrecht biedt Het Utrechts Archief alle jaarboeken en tijdschriften van Oud-Utrecht online aan. Het gaat om een enorme verzameling waardevol bronmateriaal voor onderzoek naar de stad en regio Utrecht. Alle publicaties in maandbladen, tijdschriften en jaarboeken vanaf 1924 tot 2021 zijn nu volledig op tekst te doorzoeken. De digitalisering van in totaal ruim 35.000 pagina’s uit de periode 1924-2021 vond plaats in nauwe samenwerking met de Vereniging Oud-Utrecht. De teksten zijn via de site van Het Utrechts Archief te bekijken en tot twee jaar terug op tekst doorzoekbaar via een eigen Oud-Utrecht zoekingang bij Het Utrechts Archief. De jaarboeken vanaf 2009 zijn (voorlopig) alleen in de studiezaal in te zien. 

Disclaimer

Op deze gratis toegankelijke pagina staan vele jaren Maandblad en Tijdschrift Oud-Utrecht online en doorzoekbaar. Voor onderzoekers, schrijvers, en andere geïnteresseerden is dit een gouden bron over de geschiedenis van stad en regio Utrecht. Bijna 100 jaar schreven velen voor de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Oud-Utrecht stelt publicaties beschikbaar als pdf in de vorm waarin ze destijds zijn verschenen.

Wanneer er auteursrecht op (onderdelen van) een werk rust, mag je het alleen downloaden en/of printen voor privégebruik, zoals studie. Je mag de download of print niet verder verspreiden of herpubliceren, niet op papier en niet digitaal, zoals via internet. Je mag wel linken naar het object vanaf een eigen internetpagina of social media-account.

Daarnaast zijn de gebruiksvormen toegestaan die de Auteurswet toelaat, mits aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Zo staat de wet toe dat – met bronvermelding – korte passages worden geciteerd ter ondersteuning van een betoog (‘citaatrecht’).

Mocht u rechten hebben die in het geding zijn bij deze publicaties dan ontvangt Oud-Utrecht graag een bericht. U kunt dit sturen aan bestuur@oud-utrecht.nl

Oud-Utrecht, tweemaandelijks tijdschrift (2006 t/m heden).

De tijdschriften van de twee recentste jaren zijn nog niet als pdf beschikbaar. Daarnaast ontbreken er nog een aantal tijdschriften, welke later worden toegevoegd.

2021
Tijdschrift 2021 01Tijdschrift 2021 02Tijdschrift 2021 03 , Tijdschrift 2021 04 , Tijdschrift 2021 05 , Tijdschrift 2021 06.

2020
Tijdschrift 2020 01Tijdschrift 2020 02Tijdschrift 2020 03 , Tijdschrift 2020 04 , Tijdschrift 2020 05 , Tijdschrift 2020 06.

2019
Tijdschrift 2019 01Tijdschrift 2019 02Tijdschrift 2019 03 , Tijdschrift 2019 04 , Tijdschrift 2019 05 , Tijdschrift 2019 06.

2018
Tijdschrift 2018 01Tijdschrift 2018 02Tijdschrift 2018 03 , Tijdschrift 2018 04 , Tijdschrift 2018 05 , Tijdschrift 2018 06.

2017
Tijdschrift 2017 01Tijdschrift 2017 02Tijdschrift 2017 03 , Tijdschrift 2017 04 , Tijdschrift 2017 05 , Tijdschrift 2017 06.

2016
Tijdschrift 2016 01Tijdschrift 2016 02Tijdschrift 2016 03 , Tijdschrift 2016 04 , Tijdschrift 2016 05 , Tijdschrift 2016 06.

2015
Tijdschrift 2015 01Tijdschrift 2015 02Tijdschrift 2015 03 , Tijdschrift 2015 04 , Tijdschrift 2015 05 , Tijdschrift 2015 06.

2014
Tijdschrift 2014 01Tijdschrift 2014 02 , Tijdschrift 2014 04 , Tijdschrift 2014 05 , Tijdschrift 2014 06.

2013
Tijdschrift 2013 01Tijdschrift 2013 02Tijdschrift 2013 03 , Tijdschrift 2013 04 , Tijdschrift 2013 05 , Tijdschrift 2013 06.

2012
Tijdschrift 2012 01Tijdschrift 2012 02Tijdschrift 2012 03 , Tijdschrift 2012 04 , Tijdschrift 2012 05 , Tijdschrift 2012 06.

2011
Tijdschrift 2011 01Tijdschrift 2011 02Tijdschrift 2011 03 , Tijdschrift 2011 04 , Tijdschrift 2011 05 , Tijdschrift 2011 06.

2010
Tijdschrift 2010 01Tijdschrift 2010 02Tijdschrift 2010 03 , Tijdschrift 2010 04 , Tijdschrift 2010 05 , Tijdschrift 2010 06.

2009
Tijdschrift 2009 01Tijdschrift 2009 02Tijdschrift 2009 03 , Tijdschrift 2009 04 , Tijdschrift 2009 05 , Tijdschrift 2009 06.

2008
Tijdschrift 2008 01Tijdschrift 2008 02Tijdschrift 2008 03 , Tijdschrift 2008 04 , Tijdschrift 2008 05 , Tijdschrift 2008 06.

2007
Tijdschrift 2007 01Tijdschrift 2007 02Tijdschrift 2007 03 , Tijdschrift 2007 04 , Tijdschrift 2007 05 , Tijdschrift 2007 06.

2006
Tijdschrift 2006 01Tijdschrift 2006 02Tijdschrift 2006 06.

Oud-Utrecht, tweemaandelijks tijdschrift (1994 t/m 2003).
Tijdschriften 2003 , Tijdschriften 2002 , Tijdschriften 2001 , Tijdschriften 2000 , Tijdschriften 1999 , Tijdschriften 1998 , Tijdschriften 1997 , Tijdschriften 1996 , Tijdschriften 1995 , Tijdschriften 1994.

Oud-Utrecht, Vereniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van Utrecht en Omstreken (1973 t/m 1993).
Tijdschriften 1993 , Tijdschriften 1992 , Tijdschriften 1991 , Tijdschriften 1990 , Tijdschriften 1989 , Tijdschriften 1988 , Tijdschriften 1987 , Tijdschriften 1986 , Tijdschriften 1985 , Tijdschriften 1984 , Tijdschriften 1983 , Tijdschriften 1982 , Tijdschriften 1981 , Tijdschriften 1980 , Tijdschriften 1979 , Tijdschriften 1978 , Tijdschriften 1977 , Tijdschriften 1976 , Tijdschriften 1975 , Tijdschriften 1974 , Tijdschriften 1973.

Oud-Utrecht, Vereniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van Utrecht en Omstreken (1970 t/m 1972).
Tijdschriften 1972 , Tijdschriften 1971 , Tijdschriften 1970.

Maandblad van "Oud-Utrecht", Vereeniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van Utrecht en Omstreken (1937 t/m 1969).
1969 t/m 1963
Tijdschriften 1969 , Tijdschriften 1968 , Tijdschriften 1967 , Tijdschriften 1966 , Tijdschriften 1965 , Tijdschriften 1964 , Tijdschriften 1963.

1962
Tijdschrift 1962 01 , Tijdschrift 1962 02 , Tijdschrift 1962 03 , Tijdschrift 1962 04 , Tijdschrift 1962 05 , Tijdschrift 1962 06 , Tijdschrift 1962 07 , Tijdschrift 1962 08 , Tijdschrift 1962 09 , Tijdschrift 1962 10 , Tijdschrift 1962 11 , Tijdschrift 1962 12.

1961
Tijdschrift 1961 01 , Tijdschrift 1961 02 , Tijdschrift 1961 03 , Tijdschrift 1961 04 , Tijdschrift 1961 05 , Tijdschrift 1961 06 , Tijdschrift 1961 07 , Tijdschrift 1961 08 , Tijdschrift 1961 09 , Tijdschrift 1961 10 , Tijdschrift 1961 11 , Tijdschrift 1961 12.

1960
Tijdschrift 1960 01 , Tijdschrift 1960 02 , Tijdschrift 1960 03 , Tijdschrift 1960 04 , Tijdschrift 1960 05 , Tijdschrift 1960 06 , Tijdschrift 1960 07 , Tijdschrift 1960 08 , Tijdschrift 1960 09 , Tijdschrift 1960 10 , Tijdschrift 1960 11 , Tijdschrift 1960 12.

1959
Tijdschrift 1959 01 , Tijdschrift 1959 02 , Tijdschrift 1959 03 , Tijdschrift 1959 04 , Tijdschrift 1959 05 , Tijdschrift 1959 06 , Tijdschrift 1959 07 , Tijdschrift 1959 08 , Tijdschrift 1959 09 , Tijdschrift 1959 10 , Tijdschrift 1959 11 , Tijdschrift 1959 12.

1958
Tijdschrift 1958 01 , Tijdschrift 1958 02 , Tijdschrift 1958 03 , Tijdschrift 1958 04 , Tijdschrift 1958 05 , Tijdschrift 1958 06 , Tijdschrift 1958 07 , Tijdschrift 1958 08 , Tijdschrift 1958 09 , Tijdschrift 1958 10 , Tijdschrift 1958 11 , Tijdschrift 1958 12.

1957
Tijdschrift 1957 01 , Tijdschrift 1957 02 , Tijdschrift 1957 03 , Tijdschrift 1957 04 , Tijdschrift 1957 05 , Tijdschrift 1957 06 , Tijdschrift 1957 07 , Tijdschrift 1957 08 , Tijdschrift 1957 09 , Tijdschrift 1957 10 , Tijdschrift 1957 11 , Tijdschrift 1957 12.

1956
Tijdschrift 1956 01 , Tijdschrift 1956 02 , Tijdschrift 1956 03 , Tijdschrift 1956 04 , Tijdschrift 1956 05 , Tijdschrift 1956 06 , Tijdschrift 1956 07 , Tijdschrift 1956 08 , Tijdschrift 1956 09 , Tijdschrift 1956 10 , Tijdschrift 1956 11.

1955
Tijdschrift 1955 01 , Tijdschrift 1955 02 , Tijdschrift 1955 03 , Tijdschrift 1955 04 , Tijdschrift 1955 05 , Tijdschrift 1955 06 , Tijdschrift 1955 07 , Tijdschrift 1955 08 , Tijdschrift 1955 09 , Tijdschrift 1955 10 , Tijdschrift 1955 11 , Tijdschrift 1955 12.

1954
Tijdschrift 1954 01 , Tijdschrift 1954 02 , Tijdschrift 1954 03 , Tijdschrift 1954 04 , Tijdschrift 1954 05 , Tijdschrift 1954 06 , Tijdschrift 1954 07 , Tijdschrift 1954 08 , Tijdschrift 1954 09 , Tijdschrift 1954 10 , Tijdschrift 1954 11 , Tijdschrift 1954 12.

1953
Tijdschrift 1953 01 , Tijdschrift 1953 02 , Tijdschrift 1953 03 , Tijdschrift 1953 04 , Tijdschrift 1953 05 , Tijdschrift 1953 06 , Tijdschrift 1953 07 , Tijdschrift 1953 08 , Tijdschrift 1953 09 , Tijdschrift 1953 10 , Tijdschrift 1953 11 , Tijdschrift 1953 12.

1952
Tijdschrift 1952 01 , Tijdschrift 1952 02 , Tijdschrift 1952 03 , Tijdschrift 1952 04 , Tijdschrift 1952 05 , Tijdschrift 1952 06 , Tijdschrift 1952 07 , Tijdschrift 1952 08 , Tijdschrift 1952 09 , Tijdschrift 1952 10.

1951
Tijdschrift 1951 01 , Tijdschrift 1951 02 , Tijdschrift 1951 03 , Tijdschrift 1951 04 , Tijdschrift 1951 05 , Tijdschrift 1951 06 , Tijdschrift 1951 07 , Tijdschrift 1951 08 , Tijdschrift 1951 09 , Tijdschrift 1951 10.

1950
Tijdschrift 1950 01 , Tijdschrift 1950 02 , Tijdschrift 1950 03 , Tijdschrift 1950 04 , Tijdschrift 1950 05 , Tijdschrift 1950 06 , Tijdschrift 1950 07 , Tijdschrift 1950 08 , Tijdschrift 1950 09 , Tijdschrift 1950 10.

1949
Tijdschrift 1949 01 , Tijdschrift 1949 02 , Tijdschrift 1949 03 , Tijdschrift 1949 04 , Tijdschrift 1949 05 , Tijdschrift 1949 06 , Tijdschrift 1949 07 , Tijdschrift 1949 08 , Tijdschrift 1949 09 , Tijdschrift 1949 10 , Tijdschrift 1949 11.

1948
Tijdschrift 1948 01 , Tijdschrift 1948 02 , Tijdschrift 1948 03 , Tijdschrift 1948 04 , Tijdschrift 1948 05 , Tijdschrift 1948 06 , Tijdschrift 1948 07 , Tijdschrift 1948 08 , Tijdschrift 1948 09 , Tijdschrift 1948 10 , Tijdschrift 1948 11.

1947
Tijdschrift 1947 01 , Tijdschrift 1947 02 , Tijdschrift 1947 03 , Tijdschrift 1947 04 , Tijdschrift 1947 05 , Tijdschrift 1947 06 , Tijdschrift 1947 07 , Tijdschrift 1947 08 , Tijdschrift 1947 09 , Tijdschrift 1947 10.

1946
Tijdschrift 1946 01 , Tijdschrift 1946 02 , Tijdschrift 1946 03 , Tijdschrift 1946 04 , Tijdschrift 1946 05 , Tijdschrift 1946 06 , Tijdschrift 1946 07 , Tijdschrift 1946 08 , Tijdschrift 1946 09 , Tijdschrift 1946 10 , Tijdschrift 1946 11.

1945
Tijdschrift 1945 01 , Tijdschrift 1945 02 , Tijdschrift 1945 03 , Tijdschrift 1945 04.

1943
Tijdschrift 1943 01 , Tijdschrift 1943 02 , Tijdschrift 1943 03 , Tijdschrift 1943 04 , Tijdschrift 1943 05 , Tijdschrift 1943 06 , Tijdschrift 1943 07 , Tijdschrift 1943 08 , Tijdschrift 1943 09.

1942
Tijdschrift 1942 01 , Tijdschrift 1942 02 , Tijdschrift 1942 03 , Tijdschrift 1942 04 , Tijdschrift 1942 05 , Tijdschrift 1942 06 , Tijdschrift 1942 07 , Tijdschrift 1942 08 , Tijdschrift 1942 09 , Tijdschrift 1942 10 , Tijdschrift 1942 11 , Tijdschrift 1942 12.

1941
Tijdschrift 1941 01 , Tijdschrift 1941 02 , Tijdschrift 1941 03 , Tijdschrift 1941 04 , Tijdschrift 1941 05 , Tijdschrift 1941 06 , Tijdschrift 1941 07 , Tijdschrift 1941 08 , Tijdschrift 1941 09 , Tijdschrift 1941 10 , Tijdschrift 1941 11 , Tijdschrift 1941 12.

1940
Tijdschrift 1940 01 , Tijdschrift 1940 02 , Tijdschrift 1940 03 , Tijdschrift 1940 04 , Tijdschrift 1940 05 , Tijdschrift 1940 06 , Tijdschrift 1940 07 , Tijdschrift 1940 08 , Tijdschrift 1940 09 , Tijdschrift 1940 10 , Tijdschrift 1940 11 , Tijdschrift 1940 12.

1939
Tijdschrift 1939 01 , Tijdschrift 1939 02 , Tijdschrift 1939 03 , Tijdschrift 1939 04 , Tijdschrift 1939 05 , Tijdschrift 1939 06 , Tijdschrift 1939 07 , Tijdschrift 1939 08 , Tijdschrift 1939 09 , Tijdschrift 1939 10 , Tijdschrift 1939 11.

1938
Tijdschrift 1938 01 , Tijdschrift 1938 02 , Tijdschrift 1938 03 , Tijdschrift 1938 04 , Tijdschrift 1938 05 , Tijdschrift 1938 06 , Tijdschrift 1938 07 , Tijdschrift 1938 08 , Tijdschrift 1938 09 , Tijdschrift 1938 10 , Tijdschrift 1938 11 , Tijdschrift 1938 12.

1937
Tijdschrift 1937 01 , Tijdschrift 1937 02 , Tijdschrift 1937 03 , Tijdschrift 1937 04 , Tijdschrift 1937 05 , Tijdschrift 1937 06 , Tijdschrift 1937 07 , Tijdschrift 1937 08 , Tijdschrift 1937 09 , Tijdschrift 1937 10.

Bijlage(n)
DekkervdVegt_MOUT_1990.pdf