2009

december 2009 

2009-6'Uit Utrecht, een aanzienlijke stad in de Nederlanden'
Paus Adrianus VI (1459-1523)

Maria van Lommen en haar 'gout- en silversmitswinckel'
Serie Boven het maaiveld 5

Een school van eigen richting
Het reformatorisch onderwijs in Utrecht in de 20e eeuw

'Door een ieder even hogelijk geapprecieerd'
Geschiedenis van film en bioscoop in Utrecht (Boekbespreking)

Michiel de verluchter
Nieuwe gegevens over Nederlands oudste bij naam bekende schilder


oktober 2009 - thema: Utrecht en de Grote Depressie (themanummer)

2009-5Nederland en de Grote Depressie

Gelatenheid en volgzaamheid
Werkloosheid in Utrecht in de jaren dertig

Politiek op straat
Utrechtse controversen rond de NSB

Zeist tijdens de crisis van de jaren dertig

'De schreeuw om recht, om brood, om zon'
Utrechtse schrijvers over de crisis

Werkverschaffing en werkverruiming in Utrecht, 1932-1940

Werkverschaffingsprojecten in de provincie Utrecht
overzicht

'Stil en geruisloos is de misère aangeslopen'
Het Utrechts Crisis Comité, 1931-1936

Utrechtse kunstenaars en de bange jaren dertig


augustus 2009

2009-4'In geen jaren heeft Utrecht zóó iets verschrikkelijks gekend'
De dichter en de Chinezenmoord

Hendrica Leurs: verdacht van vervalsing
Serie Boven het maaiveld 4

Kotte en Luns, een aanvulling

Monumentendag 2009: studeren op de kaart

'Het algemeen erkend weldadig karakter onze natie'
Utrecht en de landbouwkoloniën

De blingbling van middeleeuwse manuscripten

Verplicht inleveren
Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog in de provincie Utrecht


juni 2009

2009-3Een tuindorp in De Bilt 1918-1930

Magdalena de Passe: een 'inborst door Pallas gevormd'
Serie Boven het maaiveld 3

'Een klein wonder' - Gerrit Rietveld, Truus Schröder en hun revolutionaire huis
Boekbespreking

Gebroken, niet gebogen
Gerrit Jan van Deventer (1894-1942), antinazistisch provincie-ambtenaar

Jaarverslag 2008 Vereniging Oud-Utrecht


april 2009

2009-2Ook in Utrecht ware canonkoorts

Interessant ensemble van bouwstijlen
Oud-Utrecht op de bres voor renovatie Van Sijpesteijnkade

Cornelia Spaens: aanstichtster van verboden preken en beelden breken
Serie Boven het maaiveld 2

Het rijke Rhenense verleden
boekbespreking

Romeinse godin en roomse ridder
Het beeldhouwwerk aan het Piëtas-gebouw

Poorten der verbeelding
Utrechtse stadspoorten herbouwd door Lieuwe Wynia


februari 2009 

2009-1Februari 1941

ook Utrecht deed mee

De Utrechtse Brood- en Meelfabriek Het Anker

Serie van Utrechtse wijkboeken voltooid
Boekbespreking

Catharina van Rennes (1858-1940): componiste en gematigd feministe
Serie Boven het Maaiveld 1

Verslag Lustrumviering 85 jaar Oud-Utrecht