2019

februari 2019

2019-tsOU01

Een instrumentenvondst als begin van het Universiteitsmuseum

De Münster domschat in Museum Catharijneconvent

Baksteen en beton
Vergeten monumentale kunst van Romualda van Stolk 

Maurits’ zwaard. Utrecht als remonstrantse stad 1610-1618
Boekbespreking

Het laatste gilde-altaar van Nederland
Sint Eloy in Oog in Al


april 2019

2019-tsOU02

Wat we van F.C. Donders leren kunnen

Caspar van Wittel, Amersfoortse schilder van het 18e-eeuwse Rome
Boekbespreking

De Utrechtse knechtsbus voor drukkersgezellen: een 18-eeuwse ‘vakbond’

Mit panser ende yserhoet ende eenre langer weren
De Utrechtse gilden als verdedigers van de stad

Prenten en brochures voor een vriendenprijs