2018

december 2018

2018-tsOU06

Genreschilderkunst als verkeerde wereld
Herwaardering van de Utrechtse Caravaggisten

Christus en de Samaritaanse vrouw
Aanwinst 1: Museum Het Catharijneconvent

Hoe God verdween uit Veritas
Boekbespreking

‘Bouw zelf een kerststal’
Adventsevenementen in het naoorlogse Utrecht

Getuige van een rampjaar
Aanwinst 2: Centraal Museum

Promotie in oorlogstijd: ‘D.O.S. jubelt!’
Aanwinst 3: Het Utrechts Archief


oktober 2018

2018-tsOU05

Het algemeen kiesrecht: Utrecht als spiegel van de nationalisering van de politiek

Het dorp Zeist aan de vooravond van algemeen kiesrecht Het censuskiesrecht voor de gemeenteraad van 1851-1919

De strijd om de Utrechtse kiezer
Verkiezingscampagnes onder een nieuw kiesstelsel en algemeen kiesrecht

Clara Wichmann en de strijd voor het vrouwenkiesrecht

Socialisten versus Liberalen: 
verkiezingsstrijd in politieke prenten

November 1918: ‘Een Utrechtsche Staatsgreep’

Het succes van de SDAP bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen van 1919

Portretten: Markante Vooroorlogse Utrechtse politici
Otto Kettlitz
Hendrika Berendina Bakhuis-Wolters
Henk van Oosten
Alex van Lynden van Sandenburg
Mejuffrouw A.A.M. Hutten


augustus 2018

2018-tsOU04

‘Een tijd waarin ge van schooljongen mensch moet beginnen te worden’
Het Utrechtse ontgroeningsschandaal van 1918

De geschiedenis van villa Oase in Bilthoven
Hoe een toevluchtsoord voor de elite veranderde in een ­forensendorp voor de middenklasse

Van werkverschaffing tot soepkarren
Voedseldistributie in Utrecht 1700-1879

Een niet zo volgzaam Utrechts dorpsbestuur: Soest 1780-1830


juni 2018

2018-tsOU03

De Utrechtsche IJzergieterij onder Van den Wall Bake (1860-1872)

Archeologische verhalen van de Utrechtse schervendokter

‘Een onnut stuck, gants vergaen’
De oudst bewaarde oorkonde uit het ­archief van de Utrechtse bisschoppen

Boekbespreking: Utrecht kan niet zonder zijn studenten

Wie klopte op welke deur?
Een Utrechtse geleerde over het woord ‘klopjes’

Ontdekking 19e-eeuws reclamebord


april 2018

2018-tsOU02

Jeremiades over de Jeremiebrug
Fietsfiles bij spoorwegovergangen in Utrecht, 1915-1940

Middeleeuws penwerk in Utrecht

De Utrechtse kaatsbanen 1590-1800

Soap in het museum
Juffrouw Houtzager als directrice van het Centraal Museum (1951-1972)

RectificatieIn dit nummer staat in het artikel over Utrechtse kaatsbanen (p. 47 e.v.) vermeld dat het Party- en Congrescentrum Het Vechthuis waarvan de kolfbaan ‘De Drie Dorstige Herten’ deel uitmaakte in 2017 beëindigd werd vanwege een faillissement. Dit is onjuist: de eigenaar heeft Het Vechthuis inclusief de kolfbaan (Jagerskade 13-15) verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen wil laten bouwen.


februari 2018

2018-tsOU01

Op kamers
Studentenhuisvesting In Utrecht sinds 1945

Sint Jozef langs de Grift
Lotgevallen van het timmerbedrijf Kocken

‘Een joodse plicht tot in den dood’
Louis H. Frijda, besnijder te Utrecht

De Swarte Leeuw, een verloren gewaande gevelsteen