Anno Dijkstra, Nicolas Dings, Folkert de Jong en de Paus

Archief

Drie kunstenaars maken ontwerp Paus Adrianusbeeld

Folkert de Jong, Nicolas Dings en Anno Dijkstra (van links naar rechts op de foto) hebben van het Prins Bernhard Cultuurfonds de opdracht gekregen een schetsontwerp te maken voor een beeld van de Utrechtse paus Adrianus VI (1459 - 1523).

Een jury selecteerde deze drie beeldende kunstenaars uit 69 inzendingen. Het beeld dat het fonds ter gelegenheid van zijn 75-jarige bestaan schenkt aan de inwoners van Utrecht, moet een plaats krijgen bij Paushuize aan de Pausdam.

Hoewel Adrianus Florisz geldt als de meest invloedrijke Utrechter uit de geschiedenis, heeft de Domstad geen beeld, monument of gedenkteken dat duidelijk naar hem verwijst. Adrianus was hoogleraar theologie in Leuven, leermeester van de nog jonge Karel V, diens regent in Spanje en van augustus 1522 tot zijn dood in september 1523 de eerste en enige Nederlandse paus. Hij was de eerste die publiekelijk misstanden in de kerk erkende, een daad die pas vijf eeuwen later gevolgd zou worden door paus Johannes Paulus II. Adrianus gold als een wijs, eerlijk en rechtvaardig man die zijn hele leven verbonden zou blijven met zijn geboortestad. Om daar terug te keren, liet hij in 1517 Paushuize bouwen, maar hij zou nooit het genoegen smaken dat pand te bewonen.

In 2014 bestaat het Prins Bernhard Cultuurfonds 75 jaar. De afdeling Utrecht viert dat door de inwoners een beeld van Paus Adrianus VI aan te bieden. Partner in het project is de Vereniging Oud-Utrecht. De jury pleit voor 'een krachtig beeld' dat 'past bij de hoge kwaliteit van de beelden in de Utrechtse openbare ruimte en dat met trots getoond kan worden aan internationaal bezoek'. Het beeld moet bezoekers informeren over de actuele betekenis van Adrianus en hen 'verleiden zich te verdiepen in zijn persoon'. De onthulling vindt plaats in november 2015.

Eind maart moeten de drie kunstenaars hun schetsontwerp inleveren en na een presentatie aan de jury in april zal deze besluiten wie de definitieve opdracht krijgt. Begin februari nemen zij deel aan een mini-seminar in Paushuize waar drie deskundigen hen, buurtbewoners en leden van de Vereniging Oud-Utrecht nader kennis laten maken met deze bijzondere figuur uit de Utrechtse en Nederlandse geschiedenis.

Nicolas Dings (1953) maakte vele beelden voor de openbare ruimte. Het Spinozamonument in Amsterdam geniet daarvan de grootste bekendheid.

Anno Dijkstra (1970) is bekend door zijn reconstructies van historische gebeurtenissen die in ons collectieve geheugen zijn gegrift. Resultaat hiervan zijn hyperrealistische beelden van bijvoorbeeld foto’s uit de media.

Folkert de Jong (1972) laat zich voor zijn theatrale, verhalende beeldengroepen inspireren door historische en kunsthistorische thema's zoals te zien in het recente The Holy Land.

De jury bestaat uit Marieke van Schijndel, theaterwetenschapper en bedrijfskundige en directeur van Museum Catharijneconvent, Ton van Schaik, kerkhistoricus, publicist en vertegenwoordiger van de Vereniging Oud-Utrecht, Herman Woorts, hulpbisschop van het bisdom Utrecht en onder andere belast met christelijke kunst en iconografie en Luuk Wilmering, beeldend kunstenaar en onder andere lid van de adviescommissie beeldende kunst gemeente Utrecht en docent aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Voorzitter van de jury is Margriet Jongerius, wethouder Welzijn, Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning van gemeente Utrecht.