Adrianus Onthuld

Archief

Standbeeld Paus Adrianus VI onthuld

Op donderdag 17 december 2015 is onder grote belangstelling op Pausdam het beeld van paus Adrianus VI onthuld. Het beeld werd door Willibrord van Beek, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds, aangeboden aan burgemeester Jan van Zanen als vertegenwoordiger van de inwoners van de stad. Het Cultuurfonds schenkt het beeld ter gelegenheid van zijn 75-jarig bestaan. De burgemeester en de ontwerper, beeldend kunstenaar Anno Dijkstra, onthulden het beeld. 

Onder het toeziend van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, veel Oud-Utrechtleden, de juryleden die de kunstenaars en het ontwerp kozen, de pers en andere belangstellenden ving de ceremonie om 15 uur precies aan. Na de eigenlijke onthulling las Els van Stalborch, lid van het Utrechtse Dichtersgilde, haar gedicht 'Paus Adrianus VI' voor en luidden leden van het Utrechts Klokkenluiders Gilde enkele Domklokken, waaronder de Adrianus. Deze klok is net als de paus vernoemd naar de christelijke martelaar die stierf in 304 na Christus. 

Een gezelschap van genodigden was vervolgens bijeen in Paushuize waar onder andere de voorzitter van Oud-Utrecht, Dick de Jong, een toespraak hield waarin hij de relatie tussen Utrecht en Rome belichtte. De Vereniging Oud-Utrecht was vanaf het begin samenwerkingspartner van het Prins Bernhard Cultuurfonds in dit project dat beide organisaties als zeer succesvol beoordelen.

Foto: v.l.n.r.: Anno Dijkstra, Willibrord van Beek, Jan van Zanen en Adriana Esmeijer (landelijk directeur Prins Bernhard Cultuurfonds) door: Desiree Meulemans, slideshow door Joeb Mulder.