Wederopbouw wijk Halve Maan - Herderplein

Wederopbouw (1945-1970)

Het erfgoed van de wederopbouw (1945-1970) is bij het grote publiek nog vaak onbekend. In een gemeenschappelijk initiatief hebben de afdeling Erfgoed van de gemeente en de erfgoedorganisaties waaronder Oud-Utrecht een publicatie uitgebracht over het erfgoed uit deze periode diverse panden op de gemeentelijk monumentenlijst weten te plaatsen.

De grote uitbreidingen van de stad in die periode kennen bij een betere kennismaking een zorgvuldige opbouw. Het is deze periode van onze geschiedenis waarin kunst, architectuur én stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening in nieuwe wijken en bouwprojecten samenkomen.

De grote uitbreidingen van de stad in die periode kennen bij een betere kennismaking een zorgvuldige opbouw. Het is deze periode van onze geschiedenis waarin kunst, architectuur én stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening in nieuwe wijken en bouwprojecten samenkomen.

Als wijken met bijzondere waarde voor het erfgoed uit de wederopbouw zijn te noemen Kromme Rijn, De Halve Maan, Tolsteeg en Hoograven, Kanaleneiland en Transwijk, Overvecht. In die wijken maar ook elders in de stad zijn diverse geslaagde voorbeelden te vinden onder de woongebouwen, kerken, plantsoenen, onderwijsgebouwen, gebouwen voor industrie en dienstverlening, kunstwerken en winkelgalerijen. Ook kent het stedenbouwkundige plan van deze 'nieuwe' wijken een voor die tijd herkenbare en historisch interessante opzet.

In 2013 is gestart met een overleg om tot een goed overzicht te komen van te beschermen panden uit deze periode. Diverse deelstudies van de afdeling Erfgoed gaven daarvoor basismateriaal naast inventarisaties voor kantoren en industrieel erfgoed. In de publiekspublicatie is het materiaal opgenomen om bekendheid aan dit nog vaak onopgemerkte erfgoed te geven. In 2016 zijn meer dan 35 objecten en complexen gemeentelijk monument geworden. Daaronder zijn de Neudeflat, de Bartholomeusbrug en Spinozabrug, de Berekuil, de studentenflats aan de Van Lieflandlaan, villa’s aan de Breitnerlaan, de Stadionflat, het Transitorium in De Uithof, de C & A in Overvecht, Hotel Smits, woningbouw projecten in de Halve Maan, Hoograven, Kanaleneiland en Overvecht, het Verzetsmonument op het Domplein en nog meer. Voor een compleet overzicht is de lijst te raadplegen.

 

Tekst: Bert Poortman april 2017

Bijlage(n)
2016 LIJST Nieuwe gemeentelijke monumenten - Selectie naoorlogse architectuur en stedenbouw.pdf
2016 Publicatie - Erfgoed van de wederopbouw, Gebouwd erfgoed in Utrecht 1940-1970 - Bettina van Santen.pdf