Post 65, Selectie en waardestelling jong erfgoed

Wat behoort tot het te koesteren Post 65 erfgoed? De Commissie Cultureel Erfgoed heeft onderzoek gedaan en een eindrapport uitgebracht met haar selectie.

Post 65 Selectie en waardestelling van jong erfgoed Oud Utrecht 2021Het onderzoek naar relatief jong erfgoed heeft de Commissie Cultureel Erfgoed onlangs afgerond. Dat de commissie er zich mee bezig hield was al op de website in een eerder artikel te lezen, over het H. J. Schimmelplein. Voor een Post 65 gebouw is samen met andere belanghebbenden ook al een monumentenaanvraag gedaan: ‘Oud-utrecht vraagt de monumentstatus aan voor De Musketon’. De aanvraag is bij de gemeente in behandeling.

Utrecht kent duizenden gebouwen uit de periode Post 65, gebouwd na 1965 en tot pakweg twintig jaar geleden. Een lange periode die begon aan het einde van de wederopbouw. Nu kan het met jong erfgoed maar zo gebeurd zijn: het wordt overbodig, verbouwen wordt te duur bevonden of het staat domweg in de weg. Ook voor een fraai aangelegd gebied kan de erkenning als Post 65 te laat zijn. Of wat te denken van een bij de tijdgeest passend en zorgvuldig uitgevoerd plan dat bij een latere ingreep onherkenbaar wordt gemaakt. Waar staat in Utrecht potentieel erfgoed dat dit lot bespaard moet blijven?

Kantoorgebouw Daltonlaan Rijnsweerd van architect Zwarts JansmaDe Commissie Cultureel Erfgoed zag in de onderzoeksvraag een uitdaging. De commissie heeft een uitgebreide inventarisatie gedaan in alle wijken van de stad, met uitzondering van Leidsche Rijn. Na een oproep op de site, ‘Erfgoed uit de periode na 1965, wat hoort daartoe?’, zijn nog verschillende suggesties voor potentieel erfgoed binnengekomen.

Uit dat geheel van Post 65 locaties is een selectie gemaakt. Post 65 is meer waard als de tijdgeest erin herkenbaar is. Door maatschappelijke veranderingen zijn bijvoorbeeld de multifunctionele ruimtes ontstaan, resultaat van het fenomeen bewonersparticipatie en buurtontwikkeling. In potentieel Post 65 mag ook zichtbaar zijn: het resultaat van stadsvernieuwing, de gegroeide welvaart, de professionalisering van sport en recreatie, een meer dienstverlenende economie, het toenemend autogebruik of de herwaardering van de fiets.

De CCE is zeer divers te werk gegaan. Naast woonhuizen of kantoren behoren ook een museum, een rechtbank, een kunstzinnig hekwerk, een bijzondere brug en een kinderboerderij tot de selectie.

Erfgoedwaardig is dat wat zich onderscheidt, met diverse criteria. In het eindrapport staat een eerste selectie van wat in potentie het bewaren waard is.
Het erfgoedwaardige staat volgens de commissie op 72 verschillende locaties in de stad, in elke wijk is wel iets te vinden. Open de bijlage voor het downloaden van het volledige rapport.

Bijlage(n)
Post 65 - Selectie en waardestelling van jong erfgoed, Oud-Utrecht 2021-v2.pdf