Oud-Utrecht vraagt de monumentenstatus aan voor De Musketon

De commissie cultureel erfgoed vraagt namens de historische vereniging Oud-Utrecht de monumentenstatus aan voor De Musketon in Lunetten.

De Musketon is een gebouw uit de Post65 periode. De architectuurperiode na de Wederopbouw en Massawoningbouw. Ontworpen door Peter Strijker in lijn met de filosofie van onder ander Herman Hertzberger in het Structuralisme.

De commissie ziet dat er op dit moment niet voldoende recht wordt gedaan aan het monumentale ontwerp tijdens de herbestemming. Belangrijke inpandige elementen zoals de zitkuil, theaterzaal en kunstuitingen dienen in het juiste licht beschouwd te worden. Ook het bijzondere samenspel van buitenlicht met de inpandige elementen is heel waardevol.

In de tijd dat de Musketon ontstond was participatie een belangrijke voorwaarde. Er werd meer ontwikkeld voor de buurt met een menselijke maat en gelegenheid voor ontmoeting. Juist daarom kan door de monumentstatus een extra verwijzing worden gezien naar de huidige tijd, één waar juist weer die participatie als heel belangrijk wordt geacht.

Voorzitter van de commissie Tom de Zeeuw durft het nog wel verder te trekken. Hebben we juist post Corona niet meer behoefte aan kleinere invullingen en ontmoetingen in de openbare ruimte? Daarmee kan die Post65 gedachte op een herhaling rekenen en een markeerpunt vormen.

Kortom de vereniging Oud-Utrecht vraagt te starten met de procedure om het gebouwencomplex de Musketon een monument te laten worden. Als baken bij de entree van de Utrechtse wijk lunetten. De commissie is van mening dat een monumentstatus de verbouwmogelijkheden niet frustreert. 

Meer informatie in een eerder artikel op deze site

Zie voor de brief aan het College van B&W de bijlage hieronder 

Bijlage(n)
Aanvraag erfgoedstatus voor de Musketon