Hovenierswoning aan de Van Zijstweg is gered

Niet alleen de inspanningen van omwonenden, ook de jarenlange vasthoudendheid van de Vereniging Oud-Utrecht lijken gelukkig niet voor niets te zijn geweest. De strijd voor het behoud van de hovenierswoning aan de Van Zijstweg bij de Veilinghaven heeft zijn vruchten afgeworpen. Deze woning is ook wel bekend als het 'Huis van Mien'.

Marten Hoekstra, lid van de Commissie Cultureel Erfgoed, is zeer verheugd over dit resultaat: "De Vereniging Oud-Utrecht heeft zich jarenlang tegen de sloopplannen van de gemeente Utrecht verzet. Het is de laatst overgebleven boerderij-woning in dit voormalig tuindersgebied, met een waardevol, vrijwel intact interieur uit het begin van de vorige eeuw."

Het huis was al in 1997 door de gemeente aangekocht om het af te breken om de verbreding van de weg mogelijk te maken. Door samenwerking van de gemeente met buurtbewoners, gesteund door Oud-Utrecht, is er een beter ontwerp gekomen waarin de woning blijft staan. Ook de Jaarbeurs heeft het belang van het erfgoed ingezien en meegewerkt aan het aanpassen van de plannen. De woning kan zo toch worden behouden en er is ruimte voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer, twee autobanen en aan weerszijden fiets- en voetpaden.

Een resultaat dat alle betrokken partijen tevreden stemt, of toch niet? Marten Hoekstra laat weten dat de gemeente, als die het behoud van erfgoed echt serieus neemt, nu ook eens moet doorpakken door van de woning een gemeentelijk monument te maken. Oud-Utrecht heeft dit al in 2012 voorgesteld en hierop een positieve beoordeling door de Commissie Welstand en Monumenten ontvangen, en ziet niet in waarom een besluit hierover nog langer moet wachten.

Mien interieur met schouw in keuken

Bijlage(n)
Besluit Hovenierswoning