Ge10Jaar 1

Lustrum 2013

In 2013 bestond de historische vereniging Oud-Utrecht 90 jaar en dat werd uitgebreid gevierd. Er was een lustrumweekend in maart en een buitendag in juni.

Op zaterdag 16 maart 2013 werd de gids De lantaarn spreekt gepresenteerd. Dit is een boekje met vijf wandel- en vaarroutes langs alle lantaarnconsoles aan de Utrechtse grachten. Onder begeleiding van een gids konden geïnteresseerden tijdens een boottocht of een wandeling deze Utrechtse beeldhouwwerkjes bewonderen.

Foto's: Marcella Dorigo en Hans Collard

 

Het lustrumjaar werd op zondag 17 maart 2013 feestelijk geopend met een concert in de Geertekerk. Violiste Emmy Verheij, voormalig concertmeester van het Utrechts Symfonie Orkest, en pianist Paul Komen speelden werken van Beethoven, Franck en Messiaen.

Aansluitend volgde een symposium ‘Oud-Utrecht 90 jaar jong’, onder leiding van Saskia van Dockum (directeur Utrechts Landschap, oud-directeur Het Utrechts Archief) en met als sprekers Willy van Egdom (directeur Bartholomeus Gasthuis) en Willem Koops (Universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht).

Na het symposium was er een borrel.

Foto's: Joeri Vermeulen en Hans Collard

De tweede lustrumdag vond plaats op zaterdag 15 juni in Zeist en Soesterberg. De ochtend stond in het teken van het Zeisterbos. Hans Zijlstra hield een inleiding over de geschiedenis van het Zeisterbos en Hans Havers sprak over de Bossloot, een sprengenbeek die in oude glorie hersteld wordt. Hierna konden de deelnemers onder begeleiding het bos verkennen.

Na de lunch waren er twee inleidingen waarin de voormalige vliegbasis Soesterberg centraal stond. Historisch geograaf Kees Volkers vertelde over de geschiedenis van het gebied en Chris Bakker, beleidsmedewerker van Het Utrechts Landschap, over de toekomstige inrichting en het gebruik ervan. Aansluitend kon het terrein per bus en deels te voet verkend worden.

De dag werd afgesloten met een borrel in Hotel Figi.

Foto's: Joeri Vermeulen

Voor een uitverkochte zaal - 220 mensen! - vond zondagmiddag 20 oktober 2013 in het Gebouw voor K & W de opvoering plaats van de roemruchte Utrechtse Dada-soirée.