Joeri Vermeulen

Presentatie Jaarboek 2011

Op 27 november 2011 is het Jaarboek Oud Utrecht met de titel 'Wisseling van de wacht? - Stichtse bestuurders in een roerige eeuw (1747-1848)' in het bijzijn van meer dan honderd geïnteresseerden gepresenteerd op de Hoeve Ravenstein in Baarn.

Het onderwerp van het Jaarboek, de bestuurlijke elite in de provincie Utrecht, gaf aanleiding om de presentatie te laten plaatsvinden op het terrein nabij Kasteel Groeneveld. Hier woonde in de achttiende eeuw de politiek invloedrijke familie Huydecooper. Boeiende voordrachten van historische gedichten - uitgezocht door Literair Erfgoedtheater Salon Saffier- door Boris van den Wijngaard wisselden de inleidende presentaties op het Jaarboek af. De eerste exemplaren van het Jaarboek zijn uitgereikt aan Herma de Heer, beheerster van Kasteel Groeneveld en de heer E. Al van Staatsbosbeheer, beheerder van het landgoed.

Onderzoeksprogramma van LEU
In tegenstelling tot eerdere jaren is dit Jaarboek samengesteld rond een thema. Het gehele Jaarboek staat in het teken van het onderzoeksprogramma naar de bestuurlijke elite in de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw. Onder leiding van Landschap Erfgoed Utrecht is er de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar politieke veranderingen rondom de ijkjaren 1747 (einde stadhouderloos tijdperk), 1787 (neerslaan patriotse opstand), 1795 (inval van de Fransen), 1813 (terugkeer Oranjes) en 1848 (Grondwet) in de provincie Utrecht. Dit resulteerde in artikelen over diverse plaatsen in de provincie, waarvan een aantal nu in het Jaarboek is opgenomen.