Dorestad Opening 64

Grote Excursie 2015

Deze keer (6 juni 2015) bezochten we Wijk bij Duurstede, in de vroege middeleeuwen Dorestad genaamd. Dit was in de 8e en 9e eeuw de grootste en rijkste plaats van Nederland en hét handelscentrum van Noordwest Europa. Dorestad lag op een gunstige locatie waar twee belangrijke handelsroutes over water elkaar kruisten: de Rijn en de Lek, maar raakte aan het eind van de 9e eeuw haar positie als handelscentrum en daarmee haar glorie kwijt. In 1300 kreeg de stad stadsrechten.

De lezingen en wandelingen gingen in op de bewoning in het gebied in de middeleeuwen, het belang van de rivieren voor de stad en de ruimtelijke ontwikkeling sinds de middeleeuwen. Jan van Doesburg besteedde aandacht aan de Romeinse wortels van Wijk en de ontwikkeling als nederzetting. Ad van Bemmel ging in op het belang van de rivieren als Rijn, Kromme Rijn en Lek. Ria van der Eerden liet de bewoningsgeschiedenis weer leven in de straten en panden (kaatsbaanhuisje, stadstoren en Grote kerk) van Wijk bij Duurstede.

Foto's: Marcella Dorigo en Joeb Mulder