Grote Excursie 2024

Grote Excursie 2024 - Romeins Woerden

De Historische Vereniging Oud-Utrecht was op 6 juli 2024 op bezoek in Castellum Laurium oftewel Romeins Woerden. Het programma van de Grote Excursie stond dit jaar grotendeels in het teken van de Limes en de Romeinse aanwezigheid in Woerden. 

Woerden is een van de werelderfgoedlocaties langs de grens van het Romeinse Rijk, de Limes. De eerste Romeinen in Woerden zijn de soldaten van keizer Caligula. Rond het jaar 39/40 trekt hij met zijn leger richting de Noordzee om een inval op Britannia (Engeland) voor te bereiden. Caligula gebruikt de Rijn als transportroute. Om de rivier te bewaken, bouwen de Romeinen op strategische plekken legerkampen langs de rivier. In Woerden is zo'n vroeg kamp teruggevonden bij een opgraving op het Kazerneplein. Het castellum in Woerden heet Laurium. Eind jaren veertig zorgen overstromingen voor problemen. De Romeinen herstellen of verplaatsen forten. In Woerden verschuift het fort naar de plek waar nu de Petruskerk staat. Tijdens de Bataafse opstand in het jaar 69 branden praktisch alle forten vanaf de Noordzee tot aan Keulen af. Ook in Woerden is deze brandlaag teruggevonden. Het Romeinse leger slaat de opstand hard neer en de Romeinen herbouwen de forten. Lange tijd blijft het rustig waardoor de handelsnederzetting bij Laurium kan groeien. Bron: Limesgids Woerden.

Woerden is dé Romeinse schepenstad van Nederland; resten van maar liefst zeven schepen zijn ontdekt. En ook het stadsmuseum heeft bijzondere Romeinse vondsten. 

De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door Marcella Dorigo. 

Het programma van de Grote Excursie begon met de ontvangst in de Petruskerk.
Daar waren lezingen van Debora d'Hont-Dieleman en Niek de Kort van de historische vereniging van Woerden.

Debora d'Hont-Dieleman

DSC 2700 lezing Niek de Kort

Niek de Kort

DSC 2668

DSC 2704

DSC 2669 Petruskerk 1

DSC 2674 Petruskerk 2 

Na de lunch bij Restaurant Plein 7 gingen de ruim zeventig deelnemers in drie groepen uiteen voor een rondvaart, een wandeling en een museumbezoek.

Rondvaart 

DSC 2731

DSC 2774 nieuwbouw op defensie eiland

Nieuwbouw op het defensie eiland

DSC 2778 Woerden Kaasstad

Woerden Kaasstad

Rondleiding

DSC 2788

DSC 2795 Het kerkplein met contouren van het castellum

Het kerkplein met contouren van het castellum

DSC 2801 Tentoonstelling in de ondergrondse garage

Tentoonstelling in de ondergrondse garage

Stadsmuseum Woerden

DSC 2822 tentoonstelling op de zolder

DSC 2828 tentoonstelling van Lithos 

Ter afsluiting van de Grote Excursie was er een borrel in de tuin van de Petruskerk.