Ge2019 1

Verslag Grote Excursie 2019

Van Zijdebalen tot Rotsoord: Industrielandschap (van oud naar nieuw) in Utrecht aan het water

Op zaterdag 15 juni vond de jaarlijkse Grote Excursie plaats in twee delen van de stad Utrecht met een eeuwenoude geschiedenis die onlangs helemaal zijn vernieuwd: Zijdebalen aan de Vecht in het noorden en Rotsoord aan de Vaartsche Rijn in het zuiden. Beide gebieden laten ook nu nog de rijke historie zien, o.a. door verwijzingen naar de oude landgoederen die hier lagen (Zijdebalen en Rotsoord).

De deelnemers verzamelden zich in restaurant Hygge aan de Goeman Borgesiuslaan, vanwaar vijf groepen onder leiding van gidsen van Het Gilde Utrecht een wandeling maakten door de nieuwe wijk Zijdebalen, waar industrie was van meelfabrieken (Korenschoof), houthandel (Jongeneel), zijde-industrie (Zijdebalen) en broodbakkerij (Lubro).

Daarna volgde een boottocht met twee rondvaartboten vanaf de Bemuurde Weerd naar de Vaartsche Rijn waarbij Eric Nijhof en Bert Poortman van de Stichting USINE vertelden over locaties van industrieel erfgoed die de boten passeerden: Hooikade met Hooghiemstra, de Gasfabriek, turfhandel aan de turfkade, de broodfabriek Het Anker, eerste Pegus hulpwarmtecentrale, tandheelkundige fabriek Tholen, etc. De boottocht eindigde bij het restaurant Camping Ganspoort aan de Vaartsche Rijn waar de lunch werd gebruikt.

’s Middags werd het gezelschap in vier groepen langs verschillende locaties in het ten oosten van de Vaartsche Rijn gelegen stadsdeel Rotsoord rondgeleid, waar vier ter plaatse deskundige personen uitleg gaven: de Pastoe-fabriek met de interessante geschiedenis van de Joodse familie Loeb, de kinderboerderij, de watertoren en vooral ook de transformatie van het gebied. Verder kwamen aan de orde: de plannen voor een loopbrug over de Vaartsche Rijn, bedreigingen van groen, maar ook bewonersparticipatie bij ruimte voor groen e.d.

De dag werd afgesloten met een borrel in Camping Ganspoort. Een geslaagde dag met bijna 100 deelnemers.