Marcella Dorigo

Groot Evenement 2011

Op 3 september 2011 vond het door Oud-Utrecht georganiseerde Groot Evenement 2011 plaats in Zuilen. Zuilen in Utrecht is eigenlijk alles tegelijk: een dorp in de stad, een buitenwijk, een arbeidersbuurt, een buitenplaats aan de rivier en een villapark. De laatste jaren is Zuilen vooral een plek waar het ene nieuwbouwplan na het andere wordt uitgevoerd.

De dag begon en eindigde in het Vorstelijk Complex. Twee oude basisscholen, de Prinses Beatrixschool en de Prinses Christinaschool, aan elkaar verbonden door een theater. Het Vorstelijk Complex is nu in gebruik voor sociaal cultureel werk, (amateur)kunst en een restaurant ‘The Colour Kitchen’.

Er waren lezingen van Bettina van Santen en Kaj van Vliet over Zuilen; daarna was een rondleiding in het Vorstelijk Complex. Na de lunch gingen de deelnemers in vier groepen onder leiding van gidsen de wijk in. Het eindpunt van de wandeling was de Jacobuskerk, waar de heren Van Scharenburen en Rog inleidingen hielden over respectievelijk het vroegere leven in Zuilen en de rol van de Jacobuskerk in de Zuilense gemeenschap.

Deze succesvolle dag werd afgesloten met een borrel in het Vorstelijk Complex.