Themanummer Utrecht en de Koude Oorlog 2013

Onder grote belangstelling is op donderdag 30 mei 2013 in Lunet I, Fort van de Democratie Utrecht en de Koude Oorlog gepresenteerd.

Geu Visser, directeur van de Stichting Vredeseducatie, verzorgde een korte inleiding. Hierna leidde hij de bezoekers rond in de voormalige atoomschuilkelder, die nu gebruikt wordt als educatief centrum voor middelbare scholieren.

Gijs Schreuders, oud-hoofdredacteur van De Waarheid en oud-Tweede Kamerlid voor de Communistische Partij Nederland, ontving het eerste nummer uit handen van de eindredacteur van het tijdschrift, Maurice van Lieshout.

Schreuders, die in 1983 met het communisme brak, vertelde vervolgens in een boeiende lezing hoe de CPN lange tijd als de verpersoonlijking van het Kwaad werd beschouwd en hoe dat zijn jeugd in een Utrechts communistisch gezin gekleurd heeft.